Spuštěna registrace akcionářů

[gtranslate]

Od nyní je spuštěna registrace akcionářů, samotné objednávání akcií započne v následujících dnech (termín bude upřesněn).

Úpis akcií jsme se rozhodli rozdělit do dvou kol.

prvním kole (od nyní) probíhá s předstihem registrace akcionářů, protože očekáváme velký zájem a chceme “rozložit” zátěž naši i vaši. Registrace akcionáře (vyplnění registračníh formuláře s údaji o akcionáři) je podmínka pro následné objednání akcií.

Ve druhém kole (v následujících dnech) započne samotné objednávání akcií. Bližší termín bude zveřejněn.

Zároveň byly zveřejněny úplné Podmínky registrace a objednávky veřejného úpisu akcií, se kterými musí akcionáři při registraci a při objednávání souhlasit. Prosíme o důkladné prostudování.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, problém či požadavek v souvislosti s akciemi, využijte tento kontaktní formulář. Nekontaktujte naši zákaznickou podporu hostingových služeb přes chat, ta se akciemi nezabývá a nemá k údajům akcionářů přístup.

Registrace akcionáře

  1. Seznamte se s dokumentem Podmínky registrace a objednávky veřejného úpisu akcií
  2. Přihlašte se do zákaznického centra WEDOS, popř. si nejprve zákaznický účet vytvořte
  3. sekci akcie naleznete základní informace o průběhu úpisu, formulář pro registraci akcionářů a seznam akcionářů s možností editace údajů.
  4. Vyplňte formulář pro registraci akcionáře

Pod jedním zákaznickým účtem může být vedeno více akcionářů. Část akcií si můžete objednat např. na firmu, část soukromě apod.

Identifikátorem akcionáře je jeho IČ (právnická osoba) či RČ (fyzická osoba). Jeden akcionář smí být registrován pouze jednou. Po vytvoření akcionáře již nelze změnit jeho “totožnost” (název firmy, jméno, příjmení, IČ/RČ), lze editovat pouze kontaktní informace. Uvedené údaje musí být pravdivé a úplné, uvedením nepravdivých údajů zaniká nárok na získání akcií.

Objednávání akcií

Samotné objednávání akcií bude umožněno v následujících dnech, budeme o tom informovat na našich stránkách.