Jak nás očerňuje údajný zaměstnanec (2) – kdo vlastní WEDOS

[gtranslate]

Včera jsme vás seznámili s naším údajným zaměstnancem, který se rozhodl zveřejňovat údajnou (ne)pravdu o WEDOS. Tento člověk nelenil a dnes zveřejnil další článek s pochybnostmi, kdo doopravdy vlastní WEDOS. 

V dalším článku se náš údajný zaměstnanec zabývá otázkou, kdo doopravdy vlastní WEDOS a kdo tedy ručí za data klientů a nese odpovědnost. Odpověď je prostá a není nutné za tím hledat něco nekalého.

WEDOS je název pro několik firem (s názvem obsahujícím slovo WEDOS), přičemž každá z firem má nebo měla jiné (vlastní) aktivity, které jsou odlišené od ostatních firem.

Dnes je hlavní a primární aktivitou poskytování hostingových služeb. O tom, jak celý projekt hostingu WEDOS vznikl jsme psali náš seriál. Nic netajíme. Od počátku jsme otevřeni.

Hosting WEDOS je provozován a vlastněn společností WEDOS Internet, a.s., ke které patří následující parametry:

IČ: 281 15 708 (výpis z OR)

Adresa sídla a provozovny: Masarykova 1230, 373 41  Hluboká nad Vltavou

Základní kapitál: 23 000 000 Kč (ano, slovy dvacet tři milionů korun českých), který je plně splacen. Žádná jiná česká hostingová společnost nemá tak vysoký základní kapitál.

Akcie: 230 000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč. Nejedná se tedy o akcie na doručitele (tolikrát veřejností kritizované anonymní akcie), ale o neanonymní akcie na jméno. Akcionářskou strukturu si představíme ještě později.

Orgány společnosti

Valná hromada akcionářů je nejvyšším orgánem společnosti a řádná vaná hromada se koná jednou ročně. Letos byla na konci května v Hluboké nad Vltavou a proběhla za účasti notáře a za účasti akcionářů z řad našich zákazníků.

Představenstvo má 3 členy, přičemž jménem představenstva (a tudíž celé společnosti) jedná Josef Grill samostatně.

Dozorčí rada musí mít ze zákona také 3 členy.

Ano, v představenstvu je otec a v dozorčí radě manželka zakladatele společnosti, ale na tom není nic špatného. Akciová společnost musí mít 3 členy představensta a 3 členy dozorčí rady. Všichni mají určitou odpovědnost. Zkuste sehnat do nové společnosti dostatečný počet osob. Z tohoto důvodu je to vyřešené takhle a není na tom nic proti ničemu. Na valné hromadě byla nabídnuta možnost změny, ale nikdo z akcionářů neměl zájem o změnu, protože všem tento stav vyhovuje.

Společnost řídí Josef Grill.

WEDOS a akcie

Společnost WEDOS Internet, a.s. má 230 000 akcií, přičemž akcionářská struktura společnosti je následující:

  • Josef Grill vlastní 90 000 akcií, což je podíl 39,13%
  • společnost WEDOS Property, s.r.o. (vlastněná Josefem Grillem) je majitelem 110 000 kusů akcií, což znamená podíl 47,83%
  • 30 000 akcií je rozmělněno mezi cca 300 drobných akcionářů z řad zákazníků společnosti, kterým tedy patří cca 13,04% akcií 

Většinovým akcionářem společnosti je tedy (de facto) Josef Grill, s podílem cca 86,96%. Zbytek jsou drobní akcionáři.

V článku byl také uveden odkaz na náš veřejný úpis akcií, který proběhl loni v létě. Díky tomuto zcela originánímu řešení má společnost několik stovek akcionářů, kteří jsou z řad zákazníků. Popis celé akce a její průběh najdete na našem webu v části věnované akciím. Pro zajímavost je nutné dodat, že o úpis akcií WEDOS byl tak obrovský zájem, že 30 000 akcií v hodnotě 3 000 000 korun bylo vyprodáno za 53 minut od spuštění a na stovky zájemců se nedostalo.

Drobní akcionáři mají nejen majetek v podobě akcií, ale mají také nárok na slevu 20% na prodlužování služeb. Akcionáři společnosti budu mít samozřejmě podíl na zisku, ale avizovali jsme, že potřebujeme investovat, a tak předpokládáme, že první výplata dividend bude za rok 2015. Do budoucna předpokládáme, že dividenda bude dosahovat desítek procent z pořizovací ceny akcií.

Jen pro zajímavost dodáme, že společnost od úpisu akcií vyrostla o více než 100% své velikosti a aktuálně se akcie WEDOS prodávají za cca 3-4 násobek pořizovací hodnoty. Pokud tedy někdo koupil loni akcii za 100 korun, tak letos ji prodává již za ceny 300-400 korun. Nikdo tedy neprohloupil a nikdo na akciích WEDOS neprodělal, ale naopak všichni na akciích WEDOS vydělali mnohonásobně.

Podle nás je reálná hodnota akcií aktuálně ještě vyšší, než za kterou se akcie prodávají mezi akcionáři a zájemci. Spolu s růstem společnosti.

Do budoucna se počítá s dalším kolem veřejného úpisu akcií, dokonce je to již schválené na valné hromadě. Tím by se měla akcionářská struktura změnit tak, že by podíl Josefa Grilla byl menší a menší a naopak by narůstal podíl a vliv drobných akcionářů z řad spokojených zákazníků.

Co z výše uvedeného vyplývá? Co je chybně v antikampani? 

Hostingová společnost je WEDOS Internet, a.s., která nemá aktuálně nic společného s Kyprem, ale i kdyby tomu tak bylo, tak na tom nevidíme nic špatného. Vždyť i například váš oblíbený Seznam, a.s. je vlastněn kyperskou společností.

WEDOS Internet, a.s. je česká společnost, která má za cíl poskytovat maximálně kvalitní a spolehlivé služby pro své zákazníky. To je primární a tomuto cíli podřizujeme vše, včetně tvorby zisku. Raději nyní investujeme do kvality služeb a do spokojenosti našich klientů, než krátkodobě myslet na nějaký zisk. Zisk bude, dostaví se.

Akcie hostingové společnosti nejsou anonymní, ale naopak na jméno a tím pádem je možné kohokoliv z akcionářů kdykoliv dohledat a identifikovat.

Za data klientů tedy ručí česká společnost se základním kapitálem 23 000 000 korun, která má ISO certifikace (9001 – managemen kvality služeb, 14001 – management ochrany životního prostředí a 27001 – management bezpečnosti informací). Naše certifikáty jsou od prestižní certifikační společnosti TÜV SÜD. Jsme jedna z mála hostingových společností v ČR, která má tyto certifikáty. Společnost je zaregistrována u Úřadu na ochranu osobních údajů a dbá na bezpečnost všech dat svých klientů.

Zodpovědnost za způsobenou škodu nese společnost WEDOS Internet, a.s., která má nejen nejvyšší zapsaný (a splacený) základní kapitál mezi všemi českými hostingy, ale má také kompletně své vybavení ve svém majetku. Společnost je majitelem nejen vybavení a serverů, ale také budovy celého Datacentra WEDOS. Společnost nemá žádné úvěry.

O svá data u WEDOS se nemusíte bát.

Poznámka k tématu – u WEDOS hostují i firmy s obratem v desítkách miliard

Mezi zákazníky hostingu WEDOS patří nejen menší zákazníci, ale hostují u nás i velké a významné společnosti. Mezi našimi zákazníky najdete snad všechny české státní vysoké školy, úřady, města a obce, ale také zákazníky s ročním obratem v desítkách miliard korun. Ano, i zákazníci s obratem v desítkách miliard korun důvěřují WEDOS a hostují u WEDOS. A i takový velký zákazník má stejné služby, stejný servis a stejnou podporu, jako zákazníci z řad domácnosti nebo malých firem. Chováme se k všem stejně. Stejně dobře!

Kdo tuto kampaň proti WEDOS píše?

Kdo to asi byl? Určitě se to brzo dozvíme. Je to některý z našich konkurentů. Neúspěšných konkurentů…, protože to si potom můžete vybrat kohokoliv 🙂 ….Stačí se podívat na grafy našeho růstu v oblasti domén (porovnání s konkurenty za poslední měsíc).

Nebo se podívejte na statistiku v růstu hostingů (ostatní stagnují a WEDOS roste):

Závěr

Za chvilku už tenhle konkureční boj bude vypadat spíše tak, že si to vymýšlíme my a je to záměrná součást naší reklamní kampaně. V podstatě je to reklama na naše služby. Je vidět, že někomu “ležíme” v žaludku tolik, že si dá prác s podobnou kampaní. Je vidět, že děláme naši práci dobře.

Podobné informace se u jiných společností nedozvíte, ale u WEDOS je to od počátku běžné. Nic netajíme, a tak ani anonymní weby (založené v USA na neexistující česká jména), které dělají kampaň proti WEDOS, nás nemohou rozházet a překvapit.

Snad jen malá ppznámka na závěr. U WEDOS si vzájemně tykáme, ale šéfovi říkáme jinak. Nikdo mu neříká Pepa Grill, ale jinak. Kdyby to byl zaměstnanec, tak by to věděl… 

Na co reagujeme?

Níže je screenshot webu, na který reagujeme (jen pro zachování). Předpokládáme, že toto je součást konkurenčního boje, a tak bude důkaz dříve, než dojde ke změnám.

Náš údajný zaměstnanec si založil stránky wxxxxyyyg.com (adresa upravena a screenshot je zde na konci článku). V prvním článku informuje o tom, jak to máme špatně s napájením. V dalším jsme se dozvěděli zase jiné informace.