Jak nás očerňuje údajný zaměstnanec (3) – WEDOS a free-cooling

[gtranslate]

Tak tady máme další článek v rámci kampaně proti WEDOS. Autor už netvrdí, že je naším zaměstnancem, ale pouští se do dalšího lživého tvrzení proti nám. 

Již vyšel třetí článek, kterým si naše neúspěšná konkurence řeší své mindráky a svou obchodní impotenci :-). Napíšeme se tedy pravdu o tom, jak to tedy u WEDOS je ve skutečnosti.

Ekonomicky a ekologicky jedině u WEDOS

Od počátku tvrdíme, že vše řešíme ekonomicky. Ono to ve výsledky vypadá i ekologickyJiž na začátku jsme se rozhodli pro nejúspornější řešení. Vybrali jsme nejúspornější servery na trhu, používáme výhradně úsporné procesory a to je tak neobvyklé, že o nás psal i Intel na jejich anglických stránkách.

Postupně vše vylepšujeme a postupně více a více spoříme na provozních nákladech.Zejména na elektřině. Začalo to servery, pokračovalo LED světly v budově, přes free-cooling a skončilo třeba nákupem nejúspornější UPS na trhu (úspornější jsou jen rotační UPS).

Nyní dokonce topíme odpadním teplým vzduchem ze serverovny v našich kancelářích a tím ušetříme téměř 100 000 ročně za plyn.

Samozřejmě, že jsme si prošli i tím, že jsme během doby vybudovali studenou uličku mezi racky, ve všech rackových skříních máme všechny mezery zaslepené, aby nedocházelo ke ztrátám a k míchání studeného a teplého vzduchu.

Tvrdíme, že jsme pravděpodobně jedno z nejekologičtějších datacenter široko daleko. 🙂

Jak to u nás vypadá s tím chlazením? Takhle:

Proč to děláme? Má to smysl? Určitě!

Není tedy tajemstvím, že díky našim úsporám dosahují reálné finanční úspory měsíčně stovky tisíc korun. A to máme serverů jen asi 240. Vezměte si situaci do budoucna… to budou miliony měsíčně, které my budeme mít a konkurence ne. Za rok to mohou být desítky milionů korun, které můžeme investovat do rozvoje nebo do nových služeb pro naše zákazníky.

Pro názornost lze uvést to, že servery mají aktuálně spotřebu přes 50 kW každou hodinu.V serverech máme úsporné procesory, ale bez nich by spotřeba byla o více než 20 kW každou hodinu vyšší. Bez speciálních úsporných serverů bychom měli spotřebu reálně o desítky kW každou hodinu vyšší.

Pokud bychom neměli další úsporná řešení, tak bychom finančně krváceli. Vždyť bez studené uličky bychom zaplatili o stovky tisíc korun měsíčně ze elektřinu více. Studená ulička znamená to, že studený vzduch se vhání pod podlahu, která je uzavřená a má jen otvory (mříže) tam, kde chcete chladit. Takže pod podlahou je chladnější vzduch, který projde otvory z podlahy ven a je použit pro chlazení. Servery jsou uzavřené ve v tzv. studené uličce do níž přijde chladný vzduch a nemá kam uniknout, protože ulička je uzavřená ze všech stran. Vzduch tedy musí projít do serverů a tam se ohřeje a za servery je výrazně tepleji, než před nimi. Teplý vzduch je odsáván a znovu zchlazen a použit. Pod podlahou je tedy výrazně chladněji, než v samotném prostoru a teplý a studený vzduch se nemíchají a nedochází tak k energetickým ztrátám. 

Proč máme náš free-cooling…

Úspory financí jsou na prvním místě. Nechceme šidit služby, ale chceme vše řešit ekonomicky. 

Pokud chladíte klimatizací, tak se používá stále stejný vzduch uvnitř serverovny, který cirkuluje a chladí se v klimatizaci pomocí kompresorů. Je to drahé a energeticky náročné řešení. V našem případě, když servery produkují (spolu s UPSkami) cca 50 kW tepla každou hodinu,potřebujeme na chlazení cca 33 kW elektřiny každou hodinu – v případě, že použijeme klimatizaci.

Pokud použijeme náš free-cooling, tak je to celé jinak. Na uchlazení 50 kW tepla postačuje jen cca 2-12 kW elektřiny. V létě je to více a v chladnějších dnech nebo období dne (v noci nebo ráno) je to výrazně méně. Nyní to je kolem 2 kW každou hodinu. Všimněte si tedy, že ušetříme průměrně 30 kW elektrické energie každou hodinu. Vynásobte si to počtem hodin za den, počtem dní v roce a cenou elektřiny a zjistíte, že úspory jsou obrovské. V našem případě jsou to aktuálně částky blížící se milionu korun ročně. S rostoucím počtem serverů to bude více a více.

Náš free-cooling jsme nainstalovali letos v zimě a funguje skvěle. Investice to byla vysoká (celkově se to blížilo k milionu korun), ale už se nám zaplatil.

V datacentru máme dále 6 klimatizačních jednotek, přičemž každá má chladící výkon 89 kW. Takže máme obrovské rezervy a i redundanci našeho free-coolingu. 

Jak tedy funguje?

Náš free-cooling nefunguje tak jak bylo uvedeno v článku. Není to tak, že se na jedné straně nasává vzduch zvenku a na druhé straně odsává ven. Je to poměrně složitý mechanismus, který jsme sami speciálně pro tento účel navrhli.

V zásadě lze říci, že vzduchotechnika (free-cooling) zajišťuje cirkulaci vzduchu v celém prostoru serverovny. A do něj je pomocí klapek dle aktuální situace přimícháván studenější vzduch zvenku a teplejší odváděn ven (a nově je také teplý odváděn do horního patra pro vytápění kanceláří).

Na mnoha místech po celé serverovně (a i vně budovy a v potrubí a pod podlahou) jsou teplotní (a vlhkostní) čidla, která vše hlídají a celý ovládací systém (založený na sběrnici KNX = řízení celé serverovny centrálně z PC včetně ovládání světel a zásuvek) podle toho upravuje nastavení klapek a otáček nasávacího a odsávacího motoru.

Ve výsledku je tedy teplota na vstupu do serverů stabilní, rozhodně nikdy nedochází ke skokovým změnám. Teplota uvnitř nekopíruje teplotu vně. Systém klapek a přimíchávání vzduchu to hlídá. Přesnost je závislá jen na tom, jak si to nastavíme. Aktuálně máme povolenou změnu teploty 0,6 stupně, což je přesnější, než jakákoliv komerční klimatizace. Máme vyzkoušeno i vše s přesností na 0,1 stupně a funguje to.

Pokud je venkovní teplota vysoká, free-cooling se vypne a zapne se klimatizace. To se děje plně automaticky bez lidského zásahu. V letošním mimořádně horkém létě jsme klimatizaci použili maximálně 100 hodin a to vždy jen v průběhu odpolední špičky a v podvečer se chlazení zase přepnulo samo z klimatizace na free-cooling. Průměrná roční telota v Hluboké se pohybuje kolem 9 stupňů. Tak to bez problémů můžeme používat free-cooling.

Vzhledem k tomu, že naše datacentrum je bývalý kryt civilní obrany (pro případ války) a je částečně pod zemí a v centru města (v zástavbě obytných a administrativních budov), tak řešíme hlučnost. V systému free-coolingu jsou speciální tlumiče hluku, aby venkovní hluk nebyl vyšší, než 40 decibelů (i moderní lednička je hlučnější).

Náš free-cooling je nyní osazen motory, které zajišťují výměnu vzduchu o objemu 30 000 m3/hod. Ano, každou hodinu se uvnitř serverovny “protočí” 30 000 000 litrů vzduchu. Část chladného je nasávána z venkovních prostor, část je vnitřní (podle toho, jak je venku teplo a vlhko). Vše se řídí ve směšovací komoře na přesnou teplotu.

Celý systém je ovládán automaticky z PC, vše je propojeno s klimatizací a vše funguje bez zásahu lidské ruky. 

Free-cooling je osazen protipožárními klapkami, které zajistí hermetické uzavření prostoru datového sálu od ostatních prostor v případě požáru. Klapky jsou ovládané elektronicky přímo z ústředny stabilního hasícího systému, ale jsou také osazeny přímo tepelnými pojistkami a zavřou se sami, když by elektronika selhala. 

Free-cooling je navržený tak, že jej lze používat až do 33 stupňů tepla venku. Servery jsou certifikované na 33 stupňů příchozího vzduchu. My free-cooling používáme do cca 28 stupňů, protože potom servery zapnou další ventilátory a tím roste spotřeba. A vyplatí se chladit klimatizací. Sami moc dobře víte, kolik dní (nebo spíše hodin) je ročně více, než 28 stupňů ve stínu…

Co je tedy špatně (lživě) v článku?

Filtrace

Filtraci samozřejmě řešíme. Pořídili jsme velmi drahé filtry a pravidelně se mění. Máme na to sjednanou servisní firmu, která vše zajišťuje a nemusíme se o nic starat. Na Hluboké je navíc poměrně čisto 🙂 . Nic jsme však nepodcenili. Přijeďte se podívat a uvidíte, že nikde žádný prach není :-).

Vznikající hot-spoty

Představte si, že se každou hodinu v prostoru cca 250 m2 hýbou 3 miliony litrů vzduchu. Pěkný průvan. Takže teplota se pěkně promíchá a nejsou žádná kritická místa. Proudění vzduchu je tak silné, že unese papírové krabice.

Prudké změny teplot

Jak již bylo uvedeno, tak takové problémy nehrozí. Systém je přesnější, než komerční klimatizace za miliony korun. Je to dáno tím, že regulujeme nejen poměr příchozího chladného vzduchu, ale i jeho proudění. Vše je řízeno precizně tak, že se řídí nejen otáčky obou motorů (přívod a odtah), ale i vzduchotechnické klapky pomocí servopohonů. Klapky řídí nejen objem vzduchu přicházejícího z venku, ale také poměr míšení s odcházejícím teplým a také nastavením klapek řídíme kolik vzduchu jde ven z budovy a kolik ho má cirkulovat uvnitř datového sálu.

Důkaz (graf teplot za 2 dny, jsou to přesné teploty hlášené při jakékoliv změně a nejde tedy o průměr za několik minut):

Vlhkost prostředí

Na mnoha místech serverovny (+ venku + pod podlahou + v potrubí) máme čidla vlhkosti a hlídáme, že se pohybujeme v mezích, který dovolují servery. Pokud by se tak nestalo, lze free-cooling odstavit, respektive dojde k automatickému odstavení.

Problémy s nedostatečnou vlhkostí nejsou, protože jak známo, tak venku je mnohem vlhčí vzduch, než v prostorách, které jsou chlazené čistě klimatizací. Proto datové sály, které jsou chlazené jen klimatizací musejí byt uměle zvlhčovány. U free-coolingu je to naopak. Musíte hlídat, aby vlhkost neprřekročila určité meze. To samozřejmě hlídáme – opět pomocí klapek. Stačí málo, protože změníte poměr odchozícho (suchého) a příchozího (vlhkého) vzduchu a máte správné hodnoty. V případě, že by to nedostačovalo, tak se free-cooling vypne a na chvilku se pustí klimatizace, která zajistí odvlhčení. Nikdy jsme to však zatím nepotřebovali. Statická elektřina je odváděna pomocí antistatické podlahy, která je celá uzemněná (stejně jako racky).

Free-cooling WEDOS je sotisfikované zařízení na špičkové úrovni

Náš free-cooling je sice náš “vynález”, ale vychází z 16 let zkušeností. Funguje skvěle. Nemůžeme si stěžovat. Vše je plně automatické, spolehlivé a přesné. Provozně levnější, než jakékoliv komerční řešení, které jsme hledali na trhu.Už se o náš systém zajímalo několik komerčních firem, které se zabývají chlazením a stejně tak i provozovatelé datových center. Tady máte video, jak free-cooling chladí při 27 stupních venkovní teploty. Bez problémů. Spolehlivě. 

Co chystáme dále?

Už nyní testujeme olejové chlazení. Testujeme servery, které jsou ponořené v oleji a chladí se pomocí oleje (a ne vzduchu). Jaké to má výhody? Další obrovské energetické úspory. Olej odvádí teplo cca 300x lépe, než vzduch. Na odvod tepla potřebujete méně energie. Tepla vyprodukujete méně, protože ze serverů vyndáte všechny ventilátory, což může být až 50% spotřeby celého serveru. Server je dokonale plošně chlazen a tak může být přetaktován. Server není v prachu, nejsou tam otřesy (olej je pohltí) a v neposlední řadě se dělají i nehořlavé verze oleje. Ano, i tohle u WEDOS zkoušíme a reálně chceme nasadit do ostrého provozu. Tady máte ukázku našeho videa se serverem v oleji:

Co bude následovat?

Uvidíme co autor napíše dalšího. Už se těšíme. Musíme mu hodně vadit. V podstatě nám svými články dělá reklamu, protože my snadno vysvětlíme všechny lži, které jsou v jednotlivých článcích.

Jsme rádi, že někomu takhle vadíme a že nám věnuje tolik času. Je vidět, že děláme svoji práci dobře. Moc dobře. Je to pro nás reklama. Díky tomu, že se o nás mluví a píše, tak se zase staneme populárnějšími a budeme zase úspěšnější.

Snad jen, aby si lidé nemysleli, že si tuhle antikampaň děláme sami, abychom se mohli zviditelnit.

Vzkaz pro autora antikampaně

Nemusíte se za svou identitu stydět. Nemusíte používat falešné jméno a příjmení. Vážně byste se nechtěli, než o nás budete psát další články, k nám přijet podívat? Zjevně jste u nás nikdy nebyli, dáváte si dohromady informace z Internetu a spoustu věcí si domýšlíte. Takže si tu děláte jen ostudu.

My se kritiky nebojíme. Umíme se k ní postavit čelem.

Vůbec nechápeme, jak zde můžete uvádět závěry, když jste ten systém nikdy neviděli a nevíte jak funguje. Vy si představujete, že systém dělá jen obyčejný “průvan” velkovního vzduchu skrz místnost. Ne, vlastně to chápeme. Když je konkurence zoufalá, přistoupí přesně na toto…

My se nemáme za co stydět. Free-cooling funguje přesně jak má a šetří nám stovky tisíc měsíčně na nákladech za jakékoliv jiné řešení chlazení…

Nevěříte? Ozvěte se, přijeďte, ukážeme komukoliv. Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou.

Na co reagujeme?

Zde je screenshot článku na který reagujeme. Autor antikampaně články průběžně upravuje, aby nebyl “za blbce”. Tak se nedivte :-).

Níže je screenshot webu, na který reagujeme (jen pro zachování). Předpokládáme, že toto je součást konkurenčního boje, a tak bude důkaz dříve, než dojde ke změnám.

Náš údajný zaměstnanec si založil stránky wxxxxyyyg.com (adresa upravena a screenshot je zde na konci článku). V prvním článku informuje o tom, jak to máme špatně s napájením. V dalším jsme se dozvěděli zase jiné informace.