Změny u EU domén od 21.11.2012

[gtranslate]

Ve středu 21.11.2012 dochází ke změnám u přeregistrací a změn majitelů EU domén. V obou případech se bude nově používat autorizační heslo a potvrzování změn již nebude probíhat přes e-maily.

V současné době probíhá přeregistrace tak, že EURid zašle majiteli domény e-mail s žádostí o potvrzení změny. Podobně u změny majitele jsou e-maily s žádostí potvrzení zaslány na adresu původního i nového majitele.

Nově se globálně u EU domén začne používat systém autorizačních hesel, nejpodobnější bude systému u generických domén. Každá doména bude mít své autorizační heslo, ke kterému bude mít přístup její majitel (skrz svého registrátora).

K těmto změnám dojde ve středu 21.11.2012 v ranních hodinách. V 6:00 bude registr EU domén odstaven a v 9:00 bude znovu spuštěn v nové verzi.

Přeregistrace bude probíhat tak, že si majitel domény vyžádá autorizační heslo u původního registrátora. V našem případě si jej bude moci ze zákaznické administraci zaslat na e-mail uvedený u majitele domény. Toto autorizační heslo pak vyplní v objednávce přeregistrace u nového registrátora. Po zaplacení poplatku za přeregistraci (se současným prodloužením o 1 rok) je doména přeregistrována. K žádnému dalšímu potvrzování, např. e-mailovými žádostmi, nedochází.

Podobně bude probíhat změna majitele domény. V naší zákaznické administrace si nejprve nechá majitel zaslat autorizační heslo na e-mail, to pak vyplní do formuláře pro změnu majitele. Po zaplacení poplatku za změnu majitele se změna ihned provede, opět již nedochází k žádnému dalšímu potvrzování přes e-maily.

Podrobné návody hledejte v naší znalostní bázi: