Věrnostní akciový program a jeho rizika

[gtranslate]

Začali jsme postupně představovat náš Věrnostní akciový program. Dnes se zaměříme na rizika tohoto programu pro uživatele.

Nic netajíme a tajit nebudeme a nemůžeme

U nás jste si od počátku zvykli, že nic netajíme. Průběžně informujeme o všem co, se u nás děje. V případě spuštění akciového programu budeme muset v této strategii pokračovat a ve vztahu k akcionářům ji budeme muset ještě prohloubit. Počítáme s tlakem, že budeme muset akcionářům poskytovat více informací, ale nebojíme se toho.

Z pohledu zákona budeme mít určitou informační povinnost vůči akcionářům, kterou samozřejmě budeme plnit. 

Náš přístup je od počátku naší existence férový a proto jsme i pojednání o rizicích pojali detailně.

Je to rizikové?

Ano, samozřejmě zde existují i rizika. Je to investice a každá investice sebou přináší riziko. Od počátku upozorňujeme, že celý program je rizikový a je na každém, aby zhodnotil, zda případné riziko za to stojí nebo ne. 

Můžete o svoji investici přijít

Ano, stát se to může. Když povedeme firmu špatně nebo se přihodí něco nepředvídatelného, tak se může stát i to, že o svoji investici přijdete.

Jednotlivá rizika

Přijdete o celý svůj vklad nebo část

Může se stát cokoliv. Díky špatným výsledkům můžete o celý svůj vklad (svoji investici do akcií) přijít nebo může být hodnota snížena.

Hodnota akcií se v čase mění

Hodnota akcií se v průběhu doby může měnit. Může klesat, může růst. Nikdo z nás nedokáže nic předvídat. Naší snahou je samozřejmě růst hodnoty celé společnosti a tím i růst ceny jednotlivých akcií. Změna ceny v průběhu času se může odvíjet od mnoha okolností, ale nejvíce od toho jak se nám budou dařit následující věci:

 • růst (jak do velikosti, tak i z hlediska nových oblastí trhu)
 • inovace (nové služby, novinky u stávajících)
 • generování zisku (do budoucna to bude důležité měřítko)
 • známost značky 
 • spokojenost klientů a tím dobré jméno společnosti

Dividenda nebude žádná nebo nízká

Neslibujeme dividendu, respektive určitě ne hned. Proto v tomto okamžiku to není hlavní problém, ale pokud máme jmenovat rizika, tak nesíme opomenout, že v budoucnu se může výše dividendy měnit. Na jedné straně může být vysoká, ale také může být nízká nebo nulová. Vše záleží na tom jak se nám bude dařit.

Náš program je kombinovaný s věrnostním programem a tak z nákupní ceny svých akcií získáte slevu 20% na prodloužení služeb, tím již máte garantovaný výnos 20% ročně. 

O dividendě rozhodují akcionáři

Nutno poznamenat, že o vyplácení dividendy rozhodují akcionáři. Zda se vyplatí nebo nevyplatí, případně v jaké výši rozhodují akcionáři na valné hromadě. Jak rozhodnout nelze předvídat. Samozřejmě, že je v zájmu akcionářů výplata dividendy, ale rozhodnutí nelze nyní předvídat. I v případě, že společnost vytvoří v budoucnu zisk, tak může být třeba tento zisk použit na další rozvoj společnosti a může dojít k situaci, že nebude vyplacena žádná dividenda.

Vytěsnění akcionářů

V případě, že drobných akcionářů bude menšina, tak může (v souladu se zákonem) dojít k jejich vytěsnění, což je povinný prodej akcií. Nic takového samozřejmě neplánujeme, protože by to bylo proti smyslu celého našeho programu. Museli bychom asi padnout na hlavu, abychom něco podobného chtěli udělat… Navíc u nás hned v prvním okamžiku nabídneme více než 10% akcií a tím vytěsnění již není (podle zákona) možné.

Změna situace na trhu

Tržní prostředí je nepředvídatelné. Nikdo nevíme co se stane. Těch vlivů je nekonečně mnoho. Samozřejmě, že trh sledujeme a jsme připraveni reagovat, ale nikdo nikdy neví.

Odpovědnost akcionáře

Akcionář nemá žádnou trestněprávní ani občanskoprávní odpovědnost za společnost. Akcionář (zjednodušeně řečeno) odpovídá (ručí) svým vkladem (cenou za kterou nakoupil akcie). Nic víc a nic méně.  Akcionář tedy neručí za závazky špolečnosti.

Minimalizace rizika ze strany akcionáře

Zde je asi jedna jediná možnost, kterou můžeme doporučit. Investujte co nejméně.

Je to i naším přáním. Přejeme si co nejvíce drobných akcionářů (po stokorunách), kteří se najdou mezi našimi zákazníky, kteří nám věří. Díky tomu nezískáme jen akcionáře jako investory (což není hlavní smysl programu), ale chodící reklamu, které bude záležet na našich výsledcích stejně jako nám. Nevěříte, že to funguje? Již za první dva dny od představení programu se nám ozvalo několik našich zákazníků, kteří se nám snaží poradit a pomoci. Přesně argumentují, že mají zájem stát se drobnými akcionáři a tak jim záleží na našem úspěchu. Navrhují změny v nabídce, navrhují úpravy webu, navrhují nové služby. Nutno přiznat, ževšechny příspěvky měly hlavu a patu a nesmírně si jich vážíme. Přesně takhle jsme si to představovali, přesně o tohle nám jde a přesně proto to děláme!

Minimalizace rizika ze strany WEDOS

Z naší strany se budeme snažit všechna rizika minimalizovat. Zkusíme napsat pár nejdůležitějších bodů, jak chceme rizika minimalizovat nebo čím se (podle nás) minimalizují.

Je i v našem zájmu, aby nedošlo k problémům

Ano, to je asi to hlavní, co nyní platí. Jsme největším investorem společnosti. Máme největší investici, která mnohonásobně překračuje hodnotu nabízeného úpisu všech akcií. Je tedy v našem zájmu, aby nedošlo k jakýmkoliv problémům. Ohrozili bychom tím naši investici a přišli bychom o desítky milionů korun. 

Chceme rizikům předcházet

Existuje mnoho způsobů jak rizikům předcházet. Zkusme si napsat některé (určitě jsme něco opomenuli v našem následujícím výčtu). Tak tady jsou základní způsoby, kterými chceme rizikům předcházet:

 • motivace pracovníků, zainteresovanost na výsledcích
 • inovace služeb a nabídky 
 • rozvoj na dalších trzích a tím omezení závislosti na jednom trhu
 • poskytování služeb i v dalších oblastech a tím diverzifikace rizika
 • sledování trhu
 • motivace zákazníků (akcionářů) věrnostním akciovým programem
 • zapojení zákazníků (akcionářů) do rozhodovacího procesu
 • pokračování v dosavadním chování a postupech

Pravidelné informace

O všem chceme detailně informovat. Naše akcionáře budeme informovat více a častěji než, dosavadním způsobem. Více informací, pro více zúčastněných je vhodným způsobem jak rizikům předcházet. Více hlav víc ví, více očí víc vidí.

Jsme připraveni, že budeme každé 3 měsíce předkládat akcionářům pravidelný report o dění ve společnosti. Zásadní rozhodnutí nebo zásadní události budeme akcionářům sdlěovat bez odkladu.

Maximální otevřenost

Přijďte se k nám kdykoliv podívat. Rádi vše ukážeme, rádi vše vysvětlíme. Osobně toho o nás pochopíte jednoznačně nejvíce. Můžete přijít nyní, ještě před spuštěním programu. Zkusíme vymyslet jeden hromadný termín. Můžete přijít kdykoliv potom. 

Dosavadní naše výsledky

Od roku 1997 jsme dokázali skutečně hodně a věříme, že dokážeme naplnit i naše plány se stávající firmou WEDOS. Vybudovali jsme s jedinou “pětistovkou v kapse”, ještě za studia na vysoké škole (a jeden z kolegů ještě mnohem dříve), největší firmu v oboru, jejíž hodnota mnoho a mnoho a mnohonásobně překročila vloženou investici. Část získaných prostředků jsme investovali do WEDOS Internet, a.s..

Naše WEDOS Internet, a.s., se za poměrně krátkou dobu stala růstovým lídrem na trhu, kdy jsme jednoznačně (a bezkonkurenčně) nejrychleji rostoucí firmou v oboru a jsme 3. největší hosting v ČR. “Zlí jazykové” tvrdí, že to je jen kvůli ceně, ale není to tak. Naše nízká cena je náš největší nepřítel, protože část potencionálních klientů se domnívá, že nízká cena se rovná nízká kvalita… Prosadili jsme se vysokou kvalitou a z té nechceme ustupovat!

Zkušenosti a dovednosti

Možná to zní nadneseně, ale spolu s předchozím bodem jsou zkušenosti to nejdůležitější, co můžeme nabídnout. Naše páteř týmu patří na českém trhu mezi nejzkušenější pracovníky v oboru. 

U nově budované společnosti WEDOS Internet, a.s., jsme od počátku vše založili na našich zkušenostech. Nabídka služeb, procesy ve firmě, všechny technologické záležitosti atd., vycházejí ze zkušeností, ale stylem, že nebudeme dělat stejné chyby dvakrát. Každý totiž udělá chybu.

Pokud se rozhodnete zúčastnit se našeho programu, tak v podstatě sázíte na nás, naše dovednosti a na to, že se nám bude dařit naplňovat naše cíle, které představíme zase v dalším článku. 

Využití prostředků pouze k rozvoji firmy

Prostředky získané úpisem budou sloužit pouze k dalšímu rozvoji firmy. Nejsou určeny k žádnému vyplacení podílů současných akcionářů, ale jen a jen k rozvoji. Detaily plánovaných investic budeme specifikovat.

Samozřejmě, že se chováme ekonomicky, protože jinak to nejde.

Zvyšování hodnoty společnosti

Současná hodnota společnosti, je podle nás, výrazně vyšší, než cena vycházející z upsaného základního kapitálu v obchodním rejstříku. Do společnosti je účelně a smysluplně investováno více než je zřejmé (a zapsané v obchodním rejstříku), všechny prostředky jsou účelně vynaloženy (nákup budovy, vybudování datacentra, nákupy serverů, vývoj kvalitního IT zázemí..) a v obchodním rejstříku nejsou zaznamenány samozřejmě záležitosti jako know-how, čas strávený zakladateli a pracovníky, zkušenosti, zákazníci, kontakty, provozované služby…., dobré jméno společnosti, popularita společnosti a mnoho a mnoho dalších věcí.

Hodnota společnosti se samozřejmě zvyšuje už tím, že nemá jediného akcionáře, ale více lidí, kteří společnosti věří. Hodnota společnosti se také zvyšuje tím, že místo drahých úvěrů a leasingů, které musíte splácet a splatit, máte investice bez leasingů a úvěrů, které jsou pokryté prostředky získanými od akcionářů v rámci úpisu.

Chceme samozřejmě hodnotu společnosti neustále zvyšovat, protože je to i v našem zájmu. 

Naše chování

Pokud jste našim zákazníkem, tak nás již nějakou dobu znáte. Víte co a jak děláme. Víte jak se chováme ke klientům, víte jak s nimi jednáme. Znáte jak se zachováme v kritické situaci. Prostě nás znáte a nebudete  překvapen. Řekněme si to na rovinu. Hledáme zákazníky, kteří mají podobné názory jako my. Jen takový se hodí být naším akcionářem. Nejsme bez chyby (nepovedla se nám třeba akce s tričky), ale k problémům se stavíme čelem a neutečeme při prvním problému.

Moc věcí v našem chování (vůči veřejnosti a klientům) měnit nechceme.

Převoditelnost akcií

Akcie jsou zcela bez omezení převoditelné. Akcie můžete prodat (nebo darovat) komu uznáte za vhodné, můžete s nimi obchodovat, můžete s nimi nakládat jak uznáte za vhodné. Nedali jsme do stanov žádná omezení.

V budoucnu připravíme v naší administraci, pro naše akcionáře, možnost přímého nákupu či prodeje akcií od jiných akcionářů. Tím bychom chtěli usnadnit proces převodu, případně i nalezení kupujícího nebo prodávajícího.

Zpětný odkup

Chtěli jsme zakotvit zpětný odkup akcií za pořizovací cenu přímo do stanov společnosti. Bohužel to tak tak snadno a jednoznačně nejde kvůli zákonným omezením. Budeme však nabízet zpětný odkup akcií, přičemž základní představa je taková, že akcie v případě potřeby vykoupíme za pořizovací cenu (za kterou jsme je prodali my) a to nejpozději do 6 měsíců od požádání akcionářem. Časový limit je tam nutný, protože samozřejmě jde o určité plánování cash-flow ve společnosti. Akcii vykoupíme pro jiné akcionáře nebo přímo pro společnost (v souladu se zákonnými podmínkami). Změnu by mohla přinést další valná hromada v budoucnu.

Veřejná obchodovatelnost

Pokud bychom se rozhodli do budoucna jít na některou akciovou burzu, tak klienti získají výhodu veřejné obchodovatelnosti. Bohužel s tím narostou náklady na “zaknihování” akcií. Uvidíme jak v budoucnu. I o tomto uvažujeme…

Samozřejmě, že veřejná obchodovatelnost může přinést i své stinné stránky. Nejen zvýšené náklady, ale také například větší výkyvy ceny podle nálady na světových akciových trzích. Cena přitom nemusí, v danném okamžiku, odrážet skutečnou hodnotu akcie. 

Rozhodněte se sami

Rozhodnutí musíte udělat sami. Věříme, že jsme všechny zájemce férově informovali o všech rizicích. Každý se musí rozhodnout sám.

Možná máte o čem přemýšlet, možná máte již nyní jasno…

Pokračování zase příště

Děkujeme za pozornost. Příště zase vysvětlíme další podstatné body našeho programu. Krok za krokem se dozvíte všechno.