Akciový program a jeho principy

[gtranslate]

Postupně představujeme principy našeho připravovaného věrnostního akciového programu. Dnes představíme druhou část, která se věnuje akciím.

Jak jsme již popisovali v úvodním článku, tak náš věrnostní akciový program se skládá ze dvou částí. První část (věrnostní) jsme představili minule. Dnes se budeme věnovat akciové části, přičemž částečně budeme citovat z našeho úvodního článku.

Akciový program

My vydáme akcie a kdokoliv si je bude moci od nás koupit. Tím vložíte peníze do naší firmy a my budeme mít peníze na další investování a rozvoj, včetně expanze do dalších oborů a oblastí. Stanete se akcionářem. Následně budou mít tito akcionáři určité výhody oproti ostatním (slevy na prodloužení služeb) a v případě (předpokládaného) zisku budou dostávat procenta ze zisku (dividendy). Samozřejmě, že s tím, jak se bude postupně zhodnocovat naše (a tím i vaše) firma, tak tím se bude měnit i hodnota vaší investice.

Akcie

Akcie budou (psáno slovy zákona) v listinné podobě a na jméno. To tedy znamená, že každá akcie bude mít svoje pořadové číslo (například i včetně čísla emise nebo série) a ke každé akcii bude přiřazen její vlastník (akcionář). Akcie tedy bude “svázána” s konkrétní osobou (fyzickou nebo právnickou) a bude tedy přiřazena ke konkrétnímu rodnému číslu nebo ke konkrétnímu identifikačnímu číslu (IČO). Seznam akcionářů budeme evidovat v elektronické podobě. Změna vlastníka akcie – akcionáře, bude samozřejmě možná. Autorizace bude probíhat podobně jako u změn držitele domény.

Nominální hodnota jedné akcie bude přesně stanovena (detaily zase jindy). Akcie mohou být v budoucnu vydávány v různých hodnotách, což zatím neplánujeme, ale nelze to vyloučit.

Proč to děláme?

Rozhodli jsme se jít cestou akcií, protože náš úspěch bude zároveň vaším úspěchem, respektive úspěchem pro naše akcionáře. Tímto úzkým propojením (mezi námi a zákazníky v pozici akcionáře) získáme víc, než bychom získali jen pouhým věrnostním programem. Každému akcionáři bude jasné, že náš ekonomický úspěch (zisk) je úspěchem i pro něho (dividenda a růst hodnoty firmy a tím růst hodnoty akcií).

Každý správný akcionář bude podporovat svoji firmu a stane se našim (nejlepším a nejaktivnějším) prodejcem. Nehledáme podomní prodejce. Jde o to, že pokud budete s námi opravdu spokojeni, řekněte to i ostatním. Zmíníte se, že hostujete u nás, řeknete o spokojeností s kvalitou a s nabídkou služeb a našimi cenami – to je ta nejlepší reklama. Vaši přátelé možná podobné informace ocení. Hledáme chodící (živou) reklamu, která vlastně dělá reklamu nevědomky.

Pochybujeme, že by jakýkoliv rozumný člověk, který investoval (byť jen stokorunovou hodnotu) do naší (vaší) firmy, poškozoval naší (vaší) firmu, a tím ohrozil naší (vaší) investici.

Nemáme problém růst, nemáme problém financovat náš stávající růst. Chceme však růst rychleji. Máme nabídky od investorů, máme nabídky na prodej (části nebo celé firmy), ale to my nechceme. Hledáme již zmíněné “prodejce”. Chceme naše zákazníky změnit na “prodejce” a zároveň si je připoutat “navždy” k nám. Proto jsme zvolili tento (až nečekaný) způsob.

Samozřejmě akciový program má i jiné výhody pro firmu. Proč bychom si nalhávali, že ne. Mezi výhody akciového programu z hlediska firmy tedy patří například:

  • uvázat si klienty navždy k nám (proč by kupovali jinde než “sami u sebe”)
  • uděláme z klientů nejlepší “prodejce” (budou přeci chválit svoji firmu)
  • firma získá prostředky na rychlejší rozvoj, expanzi a růst, které nemusí přímo (a nutně) vracet a úročit (jako bance a leasingu), ale “vrací” jen část formou dividendy (v případě zisku)
  • pokud bude nabídka úspěšná, tak ji lze zopakovat a získat tak další prostředky na další rychlejší růst
  • lze získat prostředky na rozvoj do dalších oblastí působení (v IT sektoru)
  • s akciemi lze dělat různé “psí kusy” (navýšit kapitál, prodat akcie, směnit za podíl v jiné konkurenční firmě)

Díky tomu může být firma mimořádně stabilní a odolná proti vnějším vlivům (změny na trhu nebo třeba ekonomické vlivy). Díky tomu můžeme společně (se zákazníky – akcionáři) vybudovat něco poměrně zajímavého a velikého. Bez zákazníků to nedokážeme, oni bez nás pravdědobně také ne. Vzájemně se potřebujeme.

(Nej)vyšší úroveň vztahu mezi firmou a zákazníkem

Námi navržený program považujeme za nejvyšší možnou formu vztahu mezi zákazníkem a firmou. Užší vztah už skutečně být nemůže.

Každý akcionář se bude moci podílet na:

  • řízení společnosti
  • rozhodování firmy (plánujeme i elektronické hlasování o důležitých věcech)
  • směrování firmy a určování její strategie
  • podílet se na případném zisku

Samozřejmě, že akcionář může svůj podíl prodat (o tom zase jindy) a tím se mu může podařit svoji investici zhodnotit.

Proč to nedělají ostatní firmy?

Na to se musíte zeptat jich, ale samozřejmě, že na to máme svůj názor a existují i určitě objektivní důvody. Je jasné, že pokud uspějeme my, tak se budou další firmy snažit udělat něco podobného.

Příprava podobné nabídky akcií je náročný proces. Šance na úspěch (tedy, že o akcie bude zájem a emise bude nakoupena zájemci) je malá (neznáme žádný případ kdy by se to někomu povedlo). Samozřejmě firma musí být pro případné atraktivní (třeba růstem nebo dobrou pověstí), což splňuje již výrazně méně firem… A tak by šlo pokračovat.

Samozřejmě, že vlastník (nebo vlastníci) firmy musí mít odvahu podobný krok udělat a zároveň musejí být smíření s tím, že už nebudou neomezenými vládci své firmy. To je také neskutečně složité rozhodnutí (možná to na celé akci nejtěžší). U nás bylo o to snazší, že jediný dosavadní vlastník už před lety prodal podobně zajímavou firmu a tak je odproštěn od ekonomických a citových (kdy firmu považujete za svoje “dítě”) souvislostí. Jednoduše řečeno (z pohledu dosavadního vlastníka) – je lepší vlastnit menší podíl z velké firmy, než 100% podílu z malé firmy.

Neslibujeme hory doly

Neslibujeme hory doly. Určitě ne na počátku. Do budoucna, v následujících letech, však mohou být naše výsledky poměrně zajímavé. Je zcela reálné, že náš zisk se bude v budoucnu pohybovat řádově na 20% (a více) obratu. Tohle ještě rozebereme v dalších článcích.

Aktuálně jsme ve stádiu růstu, přičemž ten růst je velmi dynamickýV současné době neustále investujeme do rozvoje a proto nevytváříme zisk. V určitém okamžiku se situace změní a naše investice začně přinášet výsledky. Cílem našeho snažení, cílem našeho podnikání je dosažení (a pravidelné dosahování) zisku. Neinvestovali jsme (doslova) desítky milionů korun “jen tak pro radost”, ale s cílem je získat zpět a to i včetně příslušného (a opakujícího se) zisku.

Mám se přidat?

Záleží jen a jen na vás. Nikoho nutit nemůžeme a ani nechceme. Hledáme především lidi, kteří jsou našimi spokojenými zákazníky a kteří nám věří. Jen lidé, kteří nám věří a znají naše služby a jsou s nimi spokojeni mohou být přínosní pro nás a pro ně děláme náš program.

Je to investice do startup nebo ne?

Nemáme to slovo (startup) moc rádi. Je až příliš populární a zbytečně často používané. Ani my sami nevíme, zda jsme nebo nejsme nějaký startup. Je to populární slovo, ale my se asi tak necítíme. Svým konceptem, nápady a plány se mezi startup zařadit asi můžeme. Tím, jak jsme stále v podstatě na počátku, tak asi také. Na druhou stranu máme dlouholeté zkušenosti, máme vlastní zázemí (budovu, vybavení) a máme již krásné výsledky. Tak už asi mezi startupy nepatříme.

Sami tedy musíte usoudit, zda se jedná i investici do startupu nebo ne. Investice do startupů bývají rizikovější, ale na druhou stranu, když se investice podaří, tak i ziskovější. 

K čemu budou prostředky použity

Jak jsme již avizovali, tak veškeré prostředky budou použity pouze na rozvoj dalších služeb a aktivit směřujících k rychlejšímu růstu naší společnosti

Žádné prostředky nebudou použity na jiné aktivity nebo například na vyplacení podílů současných akcionářů, kteří tím sníží svůj podíl. Vše je určeno pouze na rozvoj, protože ten je v zájmu jak současného akcionáře, tak i všech akcionářů budoucích.

Možné otázky

Budete chtít na burzu? V současné době jsou jakékoliv podobné úvahy předčasné, ale v budoucnu nelze vyloučit nic. Vstupem na burzu by samozřejmě byla situace pro akcionáře zajímavější, ale na druhou stranu bychom nezískali “naše prodejce”, ale jen investory o které nemáme zájem. Aktuálně začala Burza cenných papírů Praha nabízet program Start, který je pro podobné společnosti jako my. Tam však získáte finanční prostředky, ale ne zákazníky (a prodejce). A už vůbec nevytvoříte tak úzkou vazbu mezi firmou a zákazníky.

Bude možné akcie prodat? Prodej akcií je samozřejmě možný, bez omezení. Budete moci prodat komukoliv jinému a to kdekoliv a kdykoliv. Samozřejmě, že je budete moci nabídnout i ostatním akcionářům.

Jak je prodám? Budete je moci převádět v naší administraci. Systém bude podobný jako v případě převodu domén.

Jaké akcie to budou? Půjde o listinné akcie na jméno, přičemž seznam akcionářů bude veden v elektronické podobě.

Kdy se dozvíme detaily o úpisu? Detaily zveřejníme v jednom z příštích článků.

Je tam nějaké věkové omezení? Věkové omezení pro vlastnictví akcií není, ale případné jednání v souvislosti s právy akcionáře by musel vykonávat (u osob mladších 18 let) zákonný zástupce. To znamená, že vlastnit můžete. Koupit na své jméno můžete (oficiálně prostřednictvím zákonného zástupce), ale na valné hromadě by vás musel zastupovat zákonný zástupce.

Rizika

Ano, samozřejmě zde existují i rizika. Je to investice a každá investice sebou přináší riziko. Všechny rizika vysvětlíme v dalších článcích, včetně informací o tom, jak chceme tato rizika minimalizovat.