Společné prohlášení společností VSHosting, s.r.o. a WEDOS Internet, a.s. o podmínkách standardu TIER IV

[gtranslate]

Společnost VSHosting, s.r.o a společnost WEDOS Internet, a.s. tímto společně prohlašují, že žádná z nich k dnešnímu dni nedisponuje certifikací TIER IV udělovanou agenturou Uptime Institute, LLC.

Společnost VSHosting, s.r.o a společnost WEDOS Internet, a.s. tímto dále společně prohlašují, že k dnešnímu dni žádná z nich nemá ze strany žádné certifikační agentury oficiálně potvrzeno, že by její datové centrum aktuálně standardy pro udělení certifikace TIER IV splňovalo.

Společnost WEDOS Internet, a.s. prohlašuje, že v současné době o udělení certifikace TIER IV aktivně usiluje pro datové centrum WEDOS 2, které zamýšlí vybudovat v souladu se standardy certifikace TIER IV, a dne 31. května 2017 podala k agentuře Uptime Institute, LLC oficiální žádost o udělení certifikace TIER IV.

Společnost WEDOS Internet, a.s. dále prohlašuje, že v současné době neusiluje o udělení certifikace TIER IV pro datové centrum WEDOS 1.

Společnost VSHosting, s.r.o. tímto prohlašuje, že o udělení certifikace TIER IV udělované agenturou Uptime Institute, LLC. pro žádné své datové centrum v současné době neusiluje.

VSHosting, s.r.o.

Damir Špoljarič, jednatel

Jan Martinů, jednatel

WEDOS Internet, a.s.

Josef Grill, předseda představenstva