Představujeme věrnostní akciový program

[gtranslate]

Dlouho jsme vymýšleli, dlouho jsme připravovali… nakonec jsme vymysleli a připravili kombinaci věrnostního a akciového programu pro naše věrné zákazníky. Dnes uděláme stručné představení celého programu. Detaily k jednotlivým bodům uvedeme v jednotlivých článcích, které budou následovat v dalších dnech.

Staňte se součástí WEDOS

Staňte se součástí našeho úspěchu. Nebudete litovat. Chcete vědět proč? Čtěte dál. 

V kostce a “polopaticky”

Neustále požadujete “slevy pro stálé zákazníky”. Tak jsme se rozhodli vyhovět. Chceme zkombinovat věrnostní (slevový) program s akciovým programem.

My vydáme akcie a kdokoliv si je bude moci od nás koupit. Tím vložíte peníze do naší firmy a my budeme mít peníze na další investování a rozvoj, včetně expanze do dalších oborů a oblastí. Stanete se akcionářem. Následně budou mít tito akcionáři určité výhody oproti ostatním (slevy na prodloužení služeb) a v případě (předpokládaného) zisku budou dostávat procenta ze zisku (dividendy). Samozřejmě, že s tím, jak se bude postupně zhodnocovat naše (a tím i vaše) firma, tak tím se bude měnit i hodnota vaší investice.

Chceme tímto vyjít vstříc stávajícím klientům, kteří nám věří. Nechceme velké investory, nechceme žádné strategické partnery, nechceme finanční investory, ale chceme klienty, kteří nám věří a chtějí náš úspěch prožít spolu s námi. Nebavíme se o velkých částkách. Bavíme se tady skutečně o stokorunách.

Chceme růst rychleji, chceme růst dynamičtěji, chceme růst i v dalších oblastech. Chceme si zároveň “zavázat” stávající zákazníky, kterým nabídneme kvalitní služby levněji. Oni nebudou mít důvod odejít a my si z nich uděláme naše nejlepší prodejce.

Chceme růst rychleji, než je na tomto grafu za posledních cca 100 dní (statistika vývoje trhu hostingů v ČR od 23.3.-3.7.2012):

Statistiky hostingů za posledních 101 dní

Věrnostní program a jeho principy

Naše ceny jsou tak nízké, že není moc snadné poskytovat jakékoliv slevy stávajícím klientům na prodloužení jejich služeb. Je to pro nás ekonomicky problematické. Máme slevy na “nábor” a přesvědčení nových zákazníků, protože je musíme přesvědčit o kvalitě našich služeb a “donutit” k objednávce. Chtěli jsme stávajícím klientům vyjít vstříc, protože si jich vážíme. Nakonec, jako nejlepší řešení byl zvolen věrnostní program, který bude kombinován s akciovým programem, přičemž výsledkem bude, že každý náš akcionář dostane slevu na prodloužení svých služeb.

Akciový program a jeho principy

Rozhodli jsme se jít cestou akcií, protože náš úspěch bude zároveň vaším úspěchem, respektive úspěchem pro naše akcionáře. Tímto úzkým propojením (mezi námi a zákazníky v pozici akcionáře) získáme víc, než bychom získali jen pouhým věrnostním programem. Každý správný akcionář bude podporovat svoji firmu a stane se našim (nejlepším a nejaktivnějším) prodejcem. Každému akcionáři bude jasné, že náš ekonomický úspěch (zisk) je úspěchem i pro něho (dividenda a růst hodnoty firmy a tím růst hodnoty akcií).

Neslibujeme hory doly. Určitě ne na počátku. Do budoucna, v následujících letech, však mohou být naše výsledky poměrně zajímavé. Je zcela reálné, že náš zisk se bude v budoucnu pohybovat řádově na 20% (a více) obratu.

Veřejná nabídka úpisu akcí

Nyní neplánujeme vstup na veřejný akciový trh. Je to však jedna z možností do budoucna, zejména v souvislosti se současným rozšířením Burzy cenných papírů Praha o program Start, který je určen přímo pro firmy jako jsme my. Nyní jsme se rozhodli jít jinou cestou, ale cestou, kterou také umožňují české zákony. Zkusíme veřejnou nabídku úpisu akcií, kdy se může stát akcionářem kdokoliv, kdo projeví zájem. “Jednoho krásného dne” se zde na našich stránkách objeví informace, že zájemci o koupi akciového podílu se mohou registrovat, svůj podíl objednat a následně zakoupit.
Pokud bude o veřejný úpis akcií zájem, tak si jej v budoucnu zopakujeme.

Je to prodej firmy? Co tomu předcházelo?

Ne, není to prodej firmy. Prodej firmy nechystáme. To jsme si řekli hned na počátku, při startu firmy.

Již během krátké doby činnosti jsme dostali několik obecných (a někdy i konkrétních) nabídek na prodej firmy nebo na prodej části podílu ve firmě. Odmítli jsme. Dostali jsme i několik nabídek, abychom převzali jiné firmy my (naše konkurenty). Dvakrát jsme dostali návrh na spojení firem (naší a konkurenční). Většinou se jednalo o české a slovenské prostředí. Firmu neprodáme. Inspirovalo nás to však k tomu, že by mohl být zájem o podobné řešení, které nyní představujeme.

Co tomu předcházelo? Mnoho měsíců příprav. Stovky papírů, obíhání úřadů apod. Výsledkem je nakonec navýšení základního kapitálu z původních 2 milionů na 20 milionů, změny v dosavadní akcionářské struktuře společnosti a zároveň i změny ve společnosti, které ještě představíme.

Proč to děláme?

Možná si řeknete, že zakladatele firmy nebaví financovat rozvoj firmy z vlastních prostředků. Ano. To je malý kousek pravdy, ale mnohem důležitější je to, že se jedná o kombinaci věrnostního programu, kterým se udrží stávající zákazníci. Samozřejmě za předpokladu udržení kvality služeb a zároveň se jim nabídne možnost podílet se (a vydělat spolu s námi) na rozvoji firmy do budoucna. Pokud se bude dařit nám, tak se bude dařit nejen naší, ale i vaší investici.

My chceme získat spokojené zákazníky, kterým bude záležet na našem úspěchu a díky tomu se stanou našimi nejlepšími prodejci. Budou nás chválit a doporučovat, protože to bude v jejich vlastním (ekonomickém) zájmu.

Principy fungování akciové společnosti WEDOS Internet

Máme jasně stanovená pravidla, jasně stanovené procesy ve firmě. Stejně tak chceme mít jasně a pevně daná pravidla a podmínky fungování společnosti vůči případným akcionářům.

Již dopředu máme stanovené podmínky odměňování představitelů firmy, zaměstanců apod., které také postupně představíme.

Co dál s naším programem?

Uvidíme jak se tento první krok osvědčí. Pokud o náš program bude zájem, tak můžeme pokračovat dalším kolem veřejného úpisu. Pokud zájem nebude, tak samozřejmě nemá smysl pokračovat. Pokud program naplní (nebo překoná) naše očekávání, tak můžeme financovat náš další rozvoj mnohem rychleji, než z výnosů vlastní provozní činnosti a zároveň získáme věrné zákazníky, kterým bude záležet na našem úspěchu.

Díky získanému kapitálu můžeme expandovat rychleji. Zároveň celý rozvoj budeme moci financovat jako doposud – bez jakýchkoliv úvěrů a leasingů, které mohou být v době přicházející krize, pro jiné firmy “cestou do pekla”.

Budeme mít zákazníky, kteří by byli sami proti sobě, pokud by se stěhovali jinam a služby by nakupovali jinde. U nás získají vynikající služby za ještě lepší cenu. Navíc, jako akcionáři, budou mít i slevy na prodloužení stávajících služeb. Současně s tím, se jim může zhodnotit jejich investice, a v případě, že se nám bude dařit, tak získají i dividendu. 

Kam chceme jít a co chceme dokázat

Máme velké plány. Chceme se stát jedničkou v oblasti hostingu na českém slovenském trhu. Chceme se prosadit i v dalších zemích. Máme plány s naší službou WEDOS Disk a připravujeme i další služby, které chceme nabízet.

Ačkoliv máme současné Datacentrum WEDOS poměrně prázdné (zaplněnost tak 8%), tak již nyní uvažujeme o další stavbě. Pomohlo by nám to nejen v tom, že bychom mohli rozšířit nabídku o moderní serverhousing, ale také bychom měli sami dvě fyzické lokality a tím by bylo možné mít data uložena bezpečněji ve dvou lokalitách. 

Samozřejmě, že existují i jiné možnosti jakým směrem se ubírat do budoucna. O tom až příště… 

Vše v elektronické podobě, hlasování online

Pro naše akcionáře/uživatele věrnostního programu spustíme administraci, kde budou mít všechny potřebné informace o vývoji firmy, o tom co se chystá nebo o tom co se u nás událo. Prozradíme samozřejmě vše. Nejen to co je nutné podle zákona, ale i mnoho dalších informací. Budeme pravidelně “ve spojení”, budeme pravidelně informovat.
Připravujeme i elektronické hlasování o podstatných záležitostech. Stanete se tak součástí rozhodovací soustavy firmy!

Další důvod proč naše kroky s veřejnou nabídkou děláme je ten, že naše služby děláme pro lidi – pro zákazníky a potřebujeme znát jejich (váš) názor. Nezaujatý názor získáme lépe od člověka, kterému záleží na našem (a současně i jeho) úspěchu.

Rizika

Samozřejmě, jako jakákoliv forma investování, tak i tahle investice má svoje rizika. Nejsme však hazardéři. Ani my nechceme přijít o více než 20 milionů korun, které jsme do firmy vložili. 

Nechceme prodat podíl ve firmě “nějakým” akcionářům a potom si za to užívat. Ne, chceme firmu dále rychle rozšiřovat a rozvíjet. Jedině tak může uspět v dnešní konkurenci.

Veškeré získané prostředky budou použity výhradně na rozvoj firmy a nebudou (ani částečně) použity na výplatu podílů jakýchkoliv akcionářů.

Máme připravené i určité ochranné mechanismy pro naše akcionáře. 

Proč my?

Zkušenosti, zkušenosti a opět zkušenosti. Výsledky, výsledky a opět výsledky.

Základní osa naší firmy na trhu působí již od roku 1997. Za tu dobu jsme vybudovali již (mimo jiné) jednu jinou firmu, která je největší v oboru. S naší společností WEDOS Internet, a.s., jsme se dostali již po 19 měsících mezi 3 největší poskytovatele hostingu v České republice. Jsme jednoznačně nejrychleji rostoucí společností v oboru. 

Přijaté prostředky nebudou použity pro naše osobní potřeby nebo pro výplatu stávajících akcionářů (a jejich podílů), ale pouze a jen pro další dynamický rozvoj firmy.

Dnes jsme třetím největším hostingem v ČR. Již dnes je skutečná hodnota firmy mnohonásobně vyšší než základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku. Základní kapitál byl použit na investice a rozvoj firmy. Firma má budovu, kompletně vlastní vybavení, zkušenosti zakladatelů a pracovníků, know-how, vlastní informační systém, tým pracovníků, pevnou (a rychle rostoucí) zákaznickou bázi. Vše je bez bankovních úvěrů a leasingů. To vše jsou hodnoty vyšší, než dosavadní vložená investice, která je vyčíslená v korunách v obchodním rejstříku jako základní kapitál…

Detaily a dotazy

Jak již bylo slíbeno v úvodu, tak detaily přineseme v nejbližších dnech. Bod po bodu rozebereme vše co nejdetailněji.

Budeme se těšit na diskuzi a na vaše názory. Nediskutujme, prosím, o bodech, které jsou výše a budou tedy následně detailně rozepsány v samostatných článcích. Nyní diskutujme spíše o tom, co tady nebylo napsáno jako hlavní bod, tedy napište nám, co tady chybí.

Detaily a podrobnosti zase příště.