Představení budovy zvenku

[gtranslate]

Na úvod vám představíme lokalitu naší budovy, ve které budeme stavět datacentrum, její bezprostřední okolí. Ve článku naleznete fotogalerii exteriéru a okolí.

Naše budova se nachází na adrese Masarykova 40 v centru Hluboké nad Vltavou. Budova samotná nemá zatím své vlastní číslo popisné, a tak využívá číslo popisné budovy pošty. Budova je poměrně schovaná, z jedné strany je přístupná pouze vstupem do dvora České pošty a z druhé strany je částečně zapuštěná do svahu a ze silnice nad svahem je snadno přehlédnutelná. Bez podrobných instrukcí ji zřejmě jen tak nenajdete.

Budova má přízemí a 1. patro a je v současné době v majetku společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., během 2 měsíců dojde k jejímu prodeji.

Na mapě je modrou barvu zvýrazněna naše budova, zelenou barvou pozemek, který k ní patří. Šedá barva znázorňuje obecní komunikaci, vyšrafovaný pás je přístupová cesta k objektu přes dvůr České pošty.

Foto