OBRAZEM: Přepojení elektroinstalace

[gtranslate]

Tento a minulý víkend úspěšně proběhly náročné operace, spočívající v zapojení nového hlavního rozvaděče o kapacitě 200 A, výměně hlavního jističe, přepojení ATS a generátoru aj.

Jak jsme již informovali, v posledních týdnech jsme realizovali dlouho plánované úpravy na hlavních elektrických rozvodech našeho datacentra, který byly v podstatě zcela předělané. Cílem bylo nadimenzovat je na 200 A (pro každou fázi, tedy celkem 3x 200 A).

To znamenalo vyměnit skoro vše.

Výměna hlavního jističe – 29.1.

První úpravy proběhly v sobotu 29.1. Museli jsme vyměnit zoufale nedostatečný 32 A hlavní jistič od EONu za nový jistič 80 A. To znamenalo odstávku napájení na 1 hodinu, na tu dobu jsme museli od elektřiny odpojit také obyvatele sousední budovy. Naše servery byly napájeny z našeho generátoru. Vše proběhlo téměř dle plánu, jen jeden server zaznamenal neplánovaný výpadek.

Dalším krokem, ke kterému dojde během pár měsíců, je výměna hlavního jističe na 200 A, to však znamená zásadnější předělání rozvaděčů EONu a natažení nových přívodních kabelů do naší budovy. To už je s EONem vše domluvené a připravené, snad to brzy zrealizují.

Nový hlavní rozvaděč – 6.2.

Výrazně náročnější operace proběhla v neděli 6.2. Přepojila se celá páteřní elektroinstalace. Musela být vyměněna veškerá kabeláž, zapojen byl nový hlavní rozvaděč. Úpravy se týkaly také našeho generátoru, který tak nemohl být během této akce použit. Proto jsme si pronajali ještě další generátor, který po dobu 1. fáze této akce zásoboval servery energií.

1. fázi jsme odpojili ATS (automatic transfer switch). Jedná se o zařízení, které podle situace přepojuje mezi přívodem energie z elektrárny a z generátoru. Z něj vede elektřina do hlavního rozvaděče a dále do UPS a do serverů. ATS se přemístilo, přivedla se k němu nová kabeláž od generátoru, připojil se k němu nový hlavní rozvaděč. Připojení nového přívodu od EONu přišlo až později. Nakonec jsme celou serverovnu přepojili na nový rozvaděč, který byl nyní napájen pouze z našeho generátoru. Tím mohl být zapůjčený generátor vypnut a odvezen pryč.

Ve 2. fázi bylo cílem vyměnit přívodní kabely od EONu. Nejprve jsme přepojili také horní patro budovy s kancelářemi na nový rozvaděč. Poté byl shozen hlavní jistič pro celou budovu a k ATS byl doveden nový přívod od EONu.

Vše proběhlo přesně dle plánu, i když to bylo časově náročnější, než jsme čekali. Nejkomplikovanější byla práce s novými kabely, které bylo neuvěřitelně složité ohýbat a zapojovat do těsné skříně s ATS. Nakonec celá operace trvala 7 hodin.

Výsledkem je, že všechny páteřní elektrické rozvody v naší budově jsou nyní dimenzovány na 200 A. Navíc je celá budova zálohována generátorem, tedy i kanceláře. Přes UPS jsou jen servery, časem budou i počítače v kancelářích za společnou velkou UPS, ale to zase někdy příště.

Elektroinstalační práce provedli pracovníci společnosti IB Solution, s.r.o. (www.ibsolution.cz).

Co se bude dít dál

  • V dalších dnech musíme ještě zapojit a spustit další UPS o výkonu 120 kVA. A na tu postupně popřepojovat servery.
  • Brzy na nový rozvaděč zapojíme klimatizace
  • Čekáme, až nám EON vymění přívodní kabely do naší budovy a vymění hlavní jistič na 200 A. Snad k tomu dojde v řádu týdnů, max. pár měsíců. To nám pokryje spotřebu cca 1300 serverů.
  • Během tohoto roku se bude pracovat na dalším rozšíření elektroinstalace, která bude zahrnovat vlastní trafostanici a výkonnější generátory. Nejdelší bude čekání na EON, až k naší budově dotáhne kabely vysokého napětí.

Foto