GDPR u WEDOS

[gtranslate]

Nové Zásady zpracovaní osobních údajů zákazníků WEDOS v souladu s GDPR a změny, které jsme museli udělat. (Pozn.: pokud si někdo přeje zrušit účet může to udělat dle návodu https://kb.wedos.com/cs/zakaznik/zruseni-uctu.html)

DŮLEŽITÉ. Zpracovatelské smlouvy bude možné postupně od 23.5.2018 – nejpozději však do 25.5.2018 stáhnout v zákaznické administraci v detailu konkrétní služby. Stejně tak postupně uvolníme novou sekci GDPR, kde zjistíte, jaké osobní údaje o Vás WEDOS uchovává.

Zhruba před půl rokem jsme se začali intenzivně připravovat, abychom splnili všechny požadavky nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 – General Data Protection Regulation zkráceně GDPR. Jak se ukázalo, tak procesně i systémově to nebylo díky našim dosavadním postupům příliš náročné. Nejdéle jsme ladili nové smluvní podmínky a zpracovatelské smlouvy, které jsme vytvořili zejména pro naše klienty. Dobrou zprávou je, že se nám podařilo vyřešit všechny požadavky tak, aby to mělo minimální dopad na vás – naše zákazníky. Díky automatizaci se o vše postará náš systém.

Nové smluvní podmínky – WEDOS jako správce

Kvůli GDPR jsme přidali do smluvních podmínek zhruba 10 stránek textu Zásady zpracovaní osobních údajů zákazníků WEDOS v souladu s GDPR. V těchto zásadách naleznete vše od povinných právních náležitostí přes informace jak chráníme a nakládáme s daty zákazníků až po soupis vašich práv. Kvůli této novince došlo k úpravě smluvních podmínek, které vstupují automaticky v platnost dne 23. 5. 2018, a tak není z Vaší strany nutný žádný zásah.

Zpracovatelské smlouvy – WEDOS jako zpracovatel

Vzhledem k povaze našich služeb jsme „spadli“ mezi zpracovatele, ačkoliv fakticky žádná data nezpracováváme. Rozhodli jsme se, že nebudeme tuto otázku řešit u žádné služby a vyjdeme vstříc obecným požadavkům. Chápeme, že mnoho našich zákazníků má své zákazníky, kteří kvůli GDPR na ně tlačí ohledně zpracovatelských smluv, protože mají strach z vysokých pokut. Proto u WEDOS máme zpracovatelské smlouvy pro všechny:). U každé služby najdete zpracovatelskou smlouvu, která se váže ke konkrétní službě a má své unikátní číslo s číslem revize. Tato smlouva se uzavírá mezi WEDOS a provozovatelem webu. Takže pokud chcete, aby na ní byl váš zákazník, vyplňte jej jako provozovatele – vlastníka služby. Smlouvy je možné stáhnout v PDF formátu s elektronicky podepsaným důvěryhodným certifikátem přesně tak, jak to vyžaduje nařízení GDPR.

Úpravy v administraci

V zákaznické administraci došlo k několika menším úpravám v souvislosti s GDPR. Jedná se hlavně o novou sekci „GDPR“, kde si můžete prohlédnout jaké osobní údaje evidujeme k vašemu zákaznickému účtu. Dále jak už bylo zmíněno výše, nově je možné zadat vlastníka služby (provozovatele webu), s nímž bude následně uzavřena zpracovatelská smlouva. Také bude nutné potvrdit nové checkboxy všude tam, kde budete zadávat jakékoliv nové osobní údaje. Konkrétně se jedná o to, zdali máte pro provoz dostatečný věk nebo souhlas zákonného zástupce, souhlas s obchodními podmínkami a zároveň souhlas s tím, že zadáváte vlastní údaje nebo údaje třetí osoby, která Vám tento souhlas dala.

Bezpečnost vašich dat u WEDOS

Splnit požadavky GDPR pro nás nebyl problém, protože všechny procesy společnosti WEDOS byly navrženy už od začátku tak, abychom mohli získat certifikaci ISO 27001 (systém managementu bezpečnosti informací) a případně další, které by po nás zákaznici vyžadovali. Pokud sledujete náš profil na sociálních sítích, tak jistě víte, že to s bezpečností rádi „přeháníme“. Nespoléháme na to co jsou běžné standardy, ale jdeme dál. Například v prvním datacentru máme v oknech mříže, v druhém datacentru budou skutečné tunu vážící trezorové dveře anebo že všichni naši zaměstnanci museli projít odbornými psychotesty. Obdobné je to i u našeho systému a zázemí služeb.

Závěr

Pokud máte k tomuto tématu jakékoliv dotazy anebo připomínky, tak nám je neváhejte napsat do komentářů pod článkem.