Vyjádření k optimalizaci cen WMS, VPS, VPS SSD, VPS ON, WEDOS Cloud a dedikovaných serverů a úpravě tarifů

[gtranslate]

Vážení zákazníci, v důsledku skokového nárůstu nákladů, zejména cen elektrické energie, jsme nuceni optimalizovat ceny našich služeb WMS, VPS, VPS SSD, VPS ON, WEDOS Cloud a dedikovaných serverů. U těchto služeb byla dříve cena elektrické energie malou nákladovou položkou, ale za poslední měsíce se tato složka ceny stala dominantní. Současné ceny za uvedené služby jsou pro nás ztrátové (náklady na provoz jsou vyšší, než cena za kterou je prodáváme) a to i přesto, že se snažíme, co možná nejvíce využívat úsporné technologie.

Ne všechny ceny nebo položky navyšujeme. Dokonce u některých cenu snižujeme, což je v dnešní době neslýchané.

Optimalizace – úprava cen služeb je postavena na důkladné analýze využití hardware a infrastruktury. Na základě této analýzy jsme také u služeb navýšili některé parametry. Něco nám umožnil technický pokrok (modernizace infrastruktury, nové technologie) a něco přirozený růst (více konektivity). Nové služby, které vám nabídneme se slevou, mohou řadě našich zákazníků ušetřit nemalé prostředky.

Optimalizace cen bude provedena pro stávající zákazníky od 15. června 2022, ale zároveň až po uplynutí již předplacené doby (př. máte-li expiraci služby až za půl roku, nebudete v tomto období platit nic navíc ). Pro nové služby optimalizaci provedeme od 1. června 2022.

Jak se zvýšila cena elektřiny a výhled do budoucna

Meziročně se nám zvýšila cena za elektřinu o 450 %. Tedy platíme 5,5x více za elektřinu než v roce 2021. Oproti počátku roku 2020 je to dokonce 7,5x vyšší cena.

V roce 2019 jsme platili za elektřinu 36 EUR za MWh. Dnes se průměrná cena pohybuje na 250 – 300 EUR za MWh.

Pokud by se jednalo o nějaký výkyv několika dní nebo týdnů, tak bychom to neřešili a službu provozovali po tuto dobu se ztrátou. Popravdě už minulý rok byl v tomto ohledu špatný a průměrná cena elektřiny byla 2-3x větší, než rok předtím. Letošní začátek roku vypadal lépe, ale do toho přišel konflikt na Ukrajině a ceny elektřiny jsou ještě mnohonásobně větší než před konfliktem. Bohužel jsme přesvědčeni o tom, že se situace během tohoto, ani příštího roku 2023 na trhu s elektřinou nezlepší a proto jsme nuceni reagovat.

Variantu, že se cena elektřiny v roce 2023 ještě zvýší, se budeme snažit kompenzovat tím, že budeme přecházet na olejové chlazení, kdy po prázdninách v našem druhém datacentru WEDOS DC 2 začneme postupně spouštět služby. Nikdo však neví, kde bude strop cen energií za pár měsíců, natož za rok. Před rokem se cena elektřiny dostala na historická maxima a my jsme s údivem sledovali, jak namísto 36 EUR platíme 160 a víc. Letošní špičkové hodnoty dosáhly až 700 EUR. To už šel úsměv stranou.

Naše mimořádně úsporné chlazení nám ušetří podstatnou část nákladů na provoz, ale i přesto musíme nyní zareagovat, protože ceny našich služeb byly spočítány na nějaké nákladové hladině (našich vstupních nákladů) a ta se zcela změnila.

Nechceme provozovat službu na dluh, ani snižovat kvalitu služeb. To je cesta do pekel. Postupně bychom neměli na provoz služby, na podporu, na vývoj a inovace, neměli bychom na nové servery a neměli bychom na zaplacení našich pracovníků. Například v roce 2010, když jsme začínali, tak mzdy v IT byly sotva třetinové, než jsou aktuálně. My také potřebujeme sehnat (a zaplatit) zaměstnance, abychom vše mohli posouvat kupředu, aby byla zajištěna kvalitní technická i zákaznická podpora.

Možná uslyšíme, že jinde nezdražují nebo ne tolik. Není to úplně pravda. Ceny zvedlo již několik firem na trhu, jen se o tom tolik veřejně nemluví, protože nemají tolik zákazníků a nebo rozeslali jen e-mailové upozornění. Jenže my jsme byli vždy upřímní, a tak musíme reagovat, jak jinak než otevřeně a s dostatečnou informovaností. Nestydíme se za to, že musíme zdražit. Poskytujeme kvalitní služby, do jejichž vývoje investujeme, posouváme je dál a to stojí každý rok více a více.

U nás je z hlediska navýšení ceny také jedno zásadní hledisko. Naše ceny byly doposud mimořádně nízké. Ceny jsme měli prakticky dlouhodobě nejnižší na trhu, a tak jsme neměli (a nemáme) prakticky žádný prostor pro pokrytí podobných extrémních výkyvů v nákladech. Pokud odmyslíme webhostingy, tak některé služby jsme nezdražili od spuštění v roce 2010 a samotná inflace za těch 12 let toto navýšení mnohonásobně překročila.

Pokud cena elektřiny měla v nákladech našich služeb, které nyní zdražujeme, podíl maximálně 11 % z prodejních cen, tak jsme měli možnost (ze zbylých 89 % ceny) pokrýt všechny ostatní náklady (mzdy, pořízení HW, provozování a budování datacentra, konektivitu, servis, vývoj, účetnictví, administrativu) a měli jsme i prostor na nějaké výkyvy nebo nárůst (například u mezd)… Jenže dnes je podíl elektřiny (u některých služeb) téměř 80-90% z prodejní ceny, a tím nám nezbývají prostředky na nic dalšího.

Pokud to vezmeme jako příklad. Aktuálně služba stojí 1000 korun a doposud byly náklady na elektřinu cca 110 korun, tak jsme měli 890 korun na provoz a na pokrytí dalších nákladů. Mohli jsme tak platit všechno ostatní. Jenže aktuálně nám nezůstává 890 korun, ale cca 100 korun a z toho už nejde zaplatit skoro nic. Náklady na všechno rostou. Kromě extrémního nárůstu cen elektřiny vyrostly také extrémně mzdy, které se nedají srovnat s tím, co bylo v roce 2010, když jsme začínali…

Pokud konkurence podobné služby prodává a prodávala reálně 2 až 10x dráž, tak samozřejmě mají zcela jiné finanční možnosti (v případě podobných výkyvů) pokrýt nárůst ze své marže. Pokud někdo prodává (pronajímá) zcela stejný dedikovaný server za 3000 měsíčně (a my za 1000), tak náklady na elektřinu měli předtím také 110 korun měsíčně a nyní mají také 900. Jenže nám už tam nezbývá prostor na pokrytí. Jim ano. Pokud však zdražíme o 50 %, tak pořád budeme za poloviční cenu, než konkurence.

Z jakých složek se cena našich služeb skládá

Cena služby se skládá z několika částí. Některé rozpočítáváme mezi všechny zákazníky, jiné jsou na konkrétní službu (zákazníka). Kde to jde, tak hledáme dlouhodobé cesty, jak snižovat náklady.

Máme různé služby a každá z nich je jinak náročná na vstupy. Někde stojí více hardware, někde stojí více elektřina, jinde je potřeba více lidské práce a jinde hodně inovací nebo třeba licence nebo náklady na konektivitu.

Ceny našich služeb jsme nastavovali při cenách v roce 2010, respektive 2017, když jsme postupně začali spouštět část zcela nových služeb. Mezitím se změnily ceny vstupů zcela diametrálně. Pojďme se na to podívat.

Služby jako WMS, VPS (všechny druhy), WEDOS Cloud a dedikované servery jsou v podstatě pronajatým hardwarem, který musíme koupit, nainstalovat, udělat k němu obslužný software a o ten se starat. Dát k tomu konektivitu, udržovat v chodu celé datacentrum a čas od času vyměnit nějaký díl, který se rozbije a jednou za několik let vyměnit všechny servery.

U většiny těchto služeb nejde navýšit příjem z této služby tak, že tam dáte dvakrát více zákazníků na jeden server. Například na dedikovaný servery nedáte 2 zákazníky, protože to je technicky (a obchodně nesmysl). Když píšeme, že hardware je pro vás vyhrazený, tak to i platí.

Aktuálně největší položkou nákladů je elektřina (z až cca 90 %). Ta se dotýká hlavně procesorů a pokud chcete zachovat výkon, tak zde není kde ušetřit. Tato částka se platí za službu/zákazníka. Druhá část ceny elektřiny je za infrastrukturu datacentra, kterou rozpočítáváme mezi všechny služby. Tuto část se nám dařilo modernizací a počtem zákazníků průběžně snižovat. Nicméně při současném nárůstu už je také znát.

Na druhém místě jsou náklady na lidi (z 31 %). Službu musí někdo udržovat (elektrikáři, síťaři, technici), posouvat dál (vývojáři) a zajišťovat jí technickou (technici) a zákaznickou podporu (podpora). Naše služby jsou pod neustálou kontrolou 24×7. Vždy je k dispozici alespoň jeden technik a minimálně jeden kolega ze zákaznické podpory. Když jsme služby kalkulovali při jejich spuštění, tak byly mzdy v IT cca třetinové a tak i tato složka nákladů byla výrazně méně podstatná (v celkových nákladech).

Infrastruktura je třetí položkou (z 27 %). Jedná se o náklady na konektivitu, DDoS ochrany, síťové prvky, UPS, záložní generátory, zabezpečení datacentra atd. Tohle bereme jako investici do rozvoje, investici do bezpečnosti a stability a proto je to nutnost. Naštěstí se nám podařilo dokončit druhé datacentrum za příznivých cenových podmínek.

Čtvrtou složkou jsou náklady na hardware (z 19 %). Něco stojí servery, něco vyměnit rozbitý/opotřebovaný disk atd. Naše služby už dávno nejedou na jednom serveru, kde je všechno. Server už se používá jen pro výpočetní výkon a paměť. Data jsou na několika discích napříč několika úložišti. Po prázdninách i napříč budovami datacenter.

Úplně nakonec jsou administrativní náklady. Není to velká položka, ale ani ne zanedbatelná. Musíme mít vyškolené lidi, kteří komunikují a vyřizují požadavky od státu, úřadů, policie atd. Řeší různé záležitosti spojené se službami našich zákazníků. Dále pro udržení vysokého standardu služeb je třeba upravit procesy podle mezinárodních ISO norem. Každý rok jsou tyto normy u nás prověřovány a jednou za 3 roky dochází k recertifikaci. Díky tomu však nemusíme řešit se zákazníky, zda-li naše služby odpovídají určitým požadavkům, protože 99 % všech požadavků je “okopírováno” právě z ISO/IEC. Někdo to také musí celé zaúčtovat a musíme udělat třeba účetní audit… a tak by šlo pokračovat.

Všechno tohle se zdražuje a zdražilo.

Chceme zachovat kvalitu, vysoký standardu našich služeb a zároveň mít na další vývoj

Od roku 2010, kdy WEDOS vznikl se náš tým postupně rozrůstá o další a další zkušené kolegy. Někdo přinese své letité zkušenosti odjinud, mladší kolegové je většinou postupně nabírají od služebně starších kolegů a z reálného provozu. Staráme se také o nejvíce hostingových služeb v Česku, takže čelíme více výzvám. Tohle vše nás posouvá dál.

Naše služby se posouvají kupředu s námi. Pokud jste u nás měli služby před čtyřmi či pěti lety, tak až na stejný vzhled zákaznické administrace u nás není stejné snad nic 🙂

Zmodernizovali jsme datacentrum WEDOS DC1 včetně infrastruktury, postavili další, máme novou interní síť, navýšili jsme kapacity i výpočetní výkon – hardware, řada služeb jede na úplně novém hardwarovém i softwarovém řešení. Vše je více odolné proti nehodám i úmyslným útokům. Nezůstáváme na místě a jdeme kupředu.

Snažíme se udržet vysoký standard našich služeb a víme, že to je správná cesta. Vždyť od roku 2013 píšeme, že jsme největším poskytovatelem hostingových služeb a od té doby stále rosteme. Pokud by to u nás nefungovalo, tak nás nějaká konkurence začne alespoň dohánět 🙂

Tím že si u nás koupíte službu, tak si kupujete také její vývoj do budoucna, kupujete si upgrade hardware (pro službu i infrastrukturu), platíte si za zlepšování infrastruktury a i vývoj nových služeb, které budete moct používat.

Pořád něco děláme a zlepšujeme, což je znát z plánovaných a občas i neplánovaných odstávek.

Je pravda, že některé služby už neposouváme dál (VPS, VPS SSD). Jejich vývoj už jsme skončili a tam se nenaplánovanými odstávkami téměř nesetkáte a většina těchto služeb jede několik let bez výpadků. Na některé není tolik času kolik bychom si přáli (WEDOS Cloud, WMS), ale pokud najdeme nové kolegy, kteří by se tomu naplno chtěli věnovat, tak se to může rychle změnit. I když se služba jako taková viditelně neposunula, tak stejně benefituje z vylepšené síťové infrastruktury anebo silnějších DDoS ochran.

Dedikované servery

Dedikované servery máme spíše jako doplněk naší nabídky.

HPE ProLiant DL320e

Tento server dokáže (spolu se vzdálenou správou) ve špičce spotřebovat až 101 KWh elektřiny za měsíc. V průměru na jeden to je zhruba cca 81 KWh. Když byla cena elektřiny 36 EUR za MWh, tak nás čistě elektřina stála až 3,63 EUR měsíčně. Jenže dnes se cena surové elektřiny pohybuje průměrně 250 EUR za MWh. Náklady na elektřinu na surovou elektřinu jsou tak za měsíc cca 25,25 EUR.

K tomu samozřejmě musíte napočítat i to, že výše uvedená cena elektřiny je jen surová elektřina a my platíme za distribuci, za jističe nebo vysoké napětí do trafostanice, dále různé poplatky na obnovitelné zdroje… Nesmíte zapomínat, že uvedená hodnota je jen hodnotou co spotřebuje server, ale k tomu musíte ten server chladit. Musíte mít UPS a ty chladit. Musíte mít k tomu síťové prvky a zálohovací servery a to opět musíte chladit… Takže potom cena “spotřebované elektřiny” (přepočtené) na jeden server je ve skutečnosti o desítky procent vyšší. Reálně tak náklady na elektřinu na provoz jednoho serveru měsíčně budou přes 33 EUR.

 • Proto u něj musíme navýšit cenu o 50 % (část zvýšených nákladů stále poneseme). Nová cena bude 1500 Kč za měsíc bez DPH.
 • Služba má konektivitu 1 Gbps jako sdílenou. Ta bude nově garantovaná (vyhrazená). To je dárek, který má hodnotu několika tisíc korun, který ke službě nyní přidáme.

QUANTA S910-X31E

Tento dedikovaný server má úsporné procesory. Zvýšené náklady na elektřinu poneseme my.

 • Cena zůstává stejná 2500 Kč za měsíc bez DPH.
 • Služba má konektivitu 1 Gbps jako sdílenou. Ta bude nově garantovaná (vyhrazená).

FUJITSU RX100

Tento starší dedikovaný server, který je stále oblíbený u některých našich zákazníků, jsme se z provozních důvodů rozhodli stáhnout z nabídky. Stávající zákazníci jej stále mohou používat bez omezení.

 • Tato služba nově už nepůjde objednat. Stávající zákazníci jí mohou však stále prodlužovat za starou cenu 1550 Kč za měsíc.

VPS

VPS se rozdělují na staré (VPS, VPS SSD) a nové (VPS ON). U starých používáme jiné servery a méně výkonné (na elektriku méně náročné procesory). Proto cena u těchto služeb nemusí jít tolik nahoru.

VPS (HDD)

Stále máme stovky zákazníků na starých VPS ještě s klasickými točivými disky. Cena se u této služby nikdy neměnila. Je od 27.10.2010 15:02:37 stejná a to jsme u ní zdarma navýšili 28.02.2014 RAM na dvojnásobek.

 • Cena služby u všech variant se zvedá o +25 %.
 • Cena příplatkových služeb zůstává stejná.
 • Konektivita navýšena na sdílenou 1Gbps

VPS SSD

Ani u VPS SSD jsme od začátku nezvedali cenu. Do našich ceníků byla přidána 19.05.2014 11:27:56.

 • U všech balíčků s výjimkou varianty profi zvedáme cenu o 33 %.
 • U balíčku profi zvedáme cenu o 15 %.
 • Cena dalších příplatkových služeb zůstává stejná.
 • Konektivita navýšena na sdílenou 1Gbps

VPS ON

U VPS ON musíme zdražit více, protože jednak používá silnější procesory a také jsme změnili způsob práce s daty. Viz. článek Jak jsme pokročili s ukládáním a správou dat na 3PAR StoreServ Storage 8450.

 • Cena CPU se zvýší o 50 %.
 • Cena RAM klesne o 5 %. Když si koupíte více RAM může VPS méně swapovat a ušetříte výkon. Případně můžete zkusit Redis anebo jiné technologie pro práci s daty v paměti.
 • Cena za 1 GB na SSD se zvyšuje o 33 %. Důvodem je změna zálohování, která vyžaduje více kapacity (2x redundance dat).
 • U každého VPS ON bude navýšena sdílená konektivita z 200 Mbps na 1000 Mbps. (v plánu jsou balíčky vyhrazené konektivity).
 • Maximální velikost úložiště (NVMe SSD) bude navýšena ze současných 480 GB na 2048 GB. (toto bude později, musíme otestovat vliv na zálohování)

U služby jsme udělali výrazné vylepšení ochrany dat a brzo se budeme splňovat i ta nejnáročnější kritéria a budeme mít data ve 3 lokalitách. Více zde. Tyto zvýšené náklady neseme my, protože jsme si vědomi, že bezpečnost dat je mimořádně důležitá.

WEDOS Cloud

U WEDOS Cloud je to stejné jako u VPS ON. S přechodem na nová úložiště nám navíc už nic nebrání “přepnutí” služby z testovacího provozu do ostrého.

 • Cena CPU se zvýší o 50 %.
 • Cena RAM klesne o 5 %. Když si koupíte více RAM může VPS méně swapovat a ušetříte výkon. Případně můžete zkusit Redis anebo jiné technologie pro práci s daty v paměti.
 • Cena za 1 GB na SSD se zvyšuje o 33 %. Důvodem je změna zálohování, která vyžaduje více kapacity (2x redundance dat).
 • U každého WEDOS Cloud bude navýšena sdílená konektivita z 200 Mbps na 1000 Mbps. (v plánu jsou balíčky vyhrazené konektivity).
 • Maximální velikost úložiště (NVMe SSD) bude navýšena ze současných 1 TB na 2 TB. (toto bude později, musíme otestovat vliv na zálohování)

U služby jsme udělali výrazné vylepšení ochrany dat a brzo se budeme splňovat i ta nejnáročnější kritéria a budeme mít data ve 3 lokalitách. Více zde. Tyto zvýšené náklady neseme my, protože jsme si vědomi, že bezpečnost dat je mimořádně důležitá.

WMS

WMS je velmi žádaná služba, bohužel také velmi nákladná a náročná na vývoj. Vzhledem k prioritám tak je její vývoj stále odkládán. I přesto, že velké množství funkcionalit chybí, tak evidujeme dlouhodobě nárůst zájmu o WMS. Vyhrazený hardwarový výkon a jednoduchá správa jako u NoLimit prostě táhne. Bohužel za vyhrazený výkon se platí a není tam kde ušetřit.

Závěr

Chápeme, že zvýšení cen není nic příjemného, ale pokud chceme služby provozovat a posouvat dál, tak to v současném prostředí nejde udělat jinak. Nechceme nic ošidit anebo na něčem šetřit.

Pro zákazníky s výše uvedenými službami také plánujeme nabídnout slevu na služby na WEDOS Global. Nejen z našich zkušeností například nasazení WEDOS Global Protection výrazně sníží nápor na servery. Jeden z našich zákazníků měl kvůli opakovaným útokům maximum možných CPU u VPS ON. Po nasazení ochran to mohl stáhnout na jeden. Navíc WEDOS Global Protection jako reverzní proxy schová IP adresu vašeho serveru za nás. Můžete si klidně nastavit, že co nejde přes reverzní proxy, to zablokujete.

Jakmile dokončíme a odladíme WEDOS Global Protection vrhneme se na WEDOS Global CDN a další služby.

Optimalizace cen bude provedena pro stávající zákazníky od 15. června 2022, přičemž pro nové služby ji provedeme od 1. června 2022. Ke všem zákazníkům se chceme zachovat co nejkorektněji a zároveň dosavadní zvýšené náklady bereme na “naše bedra”.