Více jak sto akcionářů WEDOS se i tento rok dočká hezké dividendy

[gtranslate]

V pondělí 1. 8. 2022 proběhla v budově našeho druhého datacentra WEDOS DC2 řádná valná hromada, kterou svolalo představenstvo společnosti. Akcionáři byli seznámeni s výsledkem hospodaření, stavem majetku a odsouhlasili si i vyplacení dividendy ze zisku za rok 2021.

Akcie společnosti WEDOS

V roce 2012 jsme mnoha našim zákazníkům a fanouškům splnili sen. Dali jsme jim příležitost vlastnit kousek WEDOS prostřednictvím veřejného úpisu akcií. Akcie se daly koupit prostřednictvím online formuláře v zákaznické administraci. Celkem jsme nabídli 30 tisíc akcií za cenu 100 Kč / akcie. Celkem existuje 230 tisíc akcií, tedy WEDOS Internet, a.s. byl v té době ohodnocen jen na 23 milionů Kč 🙂

Úpis se zdařil. Zájem překonal naše očekávání a za 52 minut byly všechny akcie vyprodány (a zaplaceny).

Jako poděkování za důvěru má každý akcionář nárok na 20% slevu na prodloužení hostingových služeb, a to až do výše 20 % celkové upisovací ceny akcií, které drží, a to každý rok. Některým se tak investice vrátila v podobě slev už za 5 let 🙂

Ovšem na první dividendu si museli počkat 9 let. Minulý rok jsme vyplatili hrubou dividendu 43,47 Kč na akcii (36,94 Kč čistá dividenda).

Valná hromada 2022

Valnou hromadu jsme tento rok naplánovali na začátek srpna. Sešlo se méně akcionářů než minule. Úvodního slova se ujal náš šéf Josef Grill, přivítal akcionáře a seznámil je s aktuálním stavem společnosti. Následně náš účetní a také akcionář, detailně popsal finanční výsledky společnosti za rok 2021. Zároveň zodpověděl otázky ohledně účetní závěrky za rok 2021.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2021 (údaje v tisících Kč):
                       Rok 2021   Rok 2020 Změna v %
Dlouhodobá aktiva:               78670    82757   -4,94
Krátkodobá aktiva:               64063    56783   12,82
Aktiva celkem:                142733    139540    2,29
                          
Výnosy celkem:                147631    134113   10,08
Náklady celkem:                137819    123491   11,60
Výsledek hospodaření za účetní období:     9812    10215   -3,95
              
Tržby                     147631    133706   10,41
              
Vlastní kapitál:                36068    36257   -0,52
Dlouhodobé cizí zdroje:             116     4240   -97,26
Krátkodobé cizí zdroje:            106549    99043    7,58
Pasiva celkem:                142733    139540    2,29
              
Odpisy:                     1890     1873    0,91
              
EBITDA (zisk bez odpisů..):          14234    14850   -4,15
Informativně EBITDA v přepočtu na akci v Kč : 61,89    64,56   -4,14

Kompletní rozvahu najdete v auditované účetní závěrce [PDF].

Jak vidíte, tak výnosy nám narostly na 147,6 milionů Kč, tedy o 10,08 % oproti minulému roku. Je však také znatelný nárůst nákladů na 137,8 milionů Kč (o 11,60 %).

Pro zajímavost uvedeme, že ve výnosech nemáme ještě přes 80 milionů Kč, které máme jako výnosy příštích období. Jedná se o služby, které nám klienti zaplatili v minulém roce, ale poskytneme jim je v roce dalším. Tyto výnosy jsou tedy nad rámec výše uvedených čísel a projeví se ve výnosech až v dalších účetních závěrkách.

Celkový výsledek hospodaření (čistý zisk po daních) byl 9,8 milionů Kč (-3,95 % meziročně). Může za to růst nákladů zejména na elektřinu, bez kterého bychom měli zisk vyšší zhruba o 40 %. Nicméně také jsme hodně investovali do nových technologií a dalšího růstu. Pro nás je růst prioritou.

Vyšší zisk nám pokazil výrazný nárůst ceny elektrické energie a růst mezd (vyšší mzdy). Nebýt těchto dvou výrazných změn v nákladech, tak bychom měli zisk na úrovni cca 17 milionů korun, tj. o cca 70% vyšší, než v roce předchozím.

O čem se nejvíce mluvilo

Popravdě o minulém roce se až tak moc nemluvilo. Za posledního půl roku se výrazně změnil svět, a tak jsme probírali spíše aktuální situaci, jako je výrazný nárůst elektřiny, kybernetickou bezpečnost a nové služby. Hodně se mluvilo o nové decentralizované síti WEDOS Global a první na ní spuštěné službě WEDOS Global Protection (WGP), která v té době chránila přes 300 webů, teď už jich je kolem 600.

WGP má za sebou řadu úspěchů, o kterých jsme psali i zde na blogu. Stále je a bude ještě co ladit a vylepšovat. Ale máme plně funkční nástroj, který dokáže nejen útoky zastavit, ale i sbírá data pro vylepšení budoucích filtrů. Přitom dokážeme ochranu poskytnout velice levně. V plánu je i bezplatný tarif pro malé osobní weby.

WEDOS Global navíc není a nebude vázán na naše hostingové služby. Pokud máte hosting jinde a jste spokojeni, tak stejně si jej budete moct chránit přes WGP.

Do vývoje této nové služby jsme již v minulém roce investovali několik milionů korun a letos jsme v investicích pokračovali. Máme aktuálně nakoupeno několik tisíc serverů a již máme k dispozici 13 lokalit po Evropě a v Asii. Nyní řešíme rozšíření na další kontinenty. Je to skutečně globální služba ochrany IT.

Řeč přišla i na olejové chlazení, kde probíhá stále vývoj. Původní plán spouštět v DC2 nové služby na serverech v oleji se zřejmě změní. Kvůli snížení nákladů se část služeb bude přesouvat z DC1 do DC2, kde provoz vyjde levněji.

Akcionáře také zaujalo, že prostřednictvím WEDOS OnLine už poskytujeme placenou kontrolu více jak 20 tisíc doménám. A to jsme ještě nespustili na samotném WEDOS OnLine ani prodej kreditů pro individuální testy 🙂

Dividenda za rok 2021

Hrubá dividenda je tento rok o něco malinko nižší – 42 Kč (čistá 35,70 Kč) na jednu akcii v hodnotě 100 korun. Akcionáři její vyplacení odhlasovali na 30. 8. 2022. Nárok má každý, kdo držel akcie k 1. 8. 2022.

Závěr

Výše uvedené je jen velmi krátké shrnutí. Valná hromada trvala více jak dvě hodiny, kde se hlavně mluvilo o všech možných novinkách a plánech. Máme toho před sebou opravdu hodně.

Nejlepší na tom všem je, že zázemí máme jisté, podařilo se nám vyřešit řadu problémů, které nás držely zpět, takže se můžeme nerušeně soustředit na další růst a na zlepšování služeb.

Neustále se nás někdo ptá, zda jde koupit akcie. Nejde to. Jen pokud někdo ze stávajících akcionářů prodává. Jeden náš kolega stále říká, abychom šli na burzu. Je však osamocen. Jdeme si svojí vlastní cestou. Projekt WEDOS Global by pro některé burzy (zejména v zahraničí) být mohl, protože je to projekt zabývající se IT bezpečností a má celosvětové pokrytí a velké globální ambice… Třeba někdy v budoucnu budou akcie k dispozici… Ještě před covidem jsme psali o tom, že WEDOS není na prodej a to stále platí. Zájemců o koupi celého WEDOSu, je stále dost, ale to není cílem, proč to děláme…

Z hlediska obratu tedy nejsme úplně největším hostingem v ČR, ale z hlediska výnosu patříme mezi 3 největší. Z hlediska počtu aktivních služeb, které provozujeme a kolik k nám směřuje domén, jsme však jasnou jedničkou. Do našich datacenter směřuje více domén (a webů), než mají další další 3 společnosti na trhu dohromady. Navíc v našich datacentrech hostujeme jen a pouze náš hardware, který pronajímáme jako službu našim zákazníkům. Nenajdete tady cizí servery a na nich běžící nějaké další služby. Nejsme “nějaká” housingová společnost, ale čistě hostingová firma, která nabízí různé druhy hostingových služeb více než 300.000 zákazníkům, kteří u nás mají přes 600.000 aktivních služeb.
Jsme největším českým hostingem a navíc největším hostingem v českých rukou.

Děkujeme všem našim zákazníkům za důvěru. Hostují u nás nejen malé, soukromé weby, ale i weby s návštěvností v desítkách nebo stovkách tisíc návštěv za den. Některé patří mezi 100 nejnavštěvovanějších webů v ČR. Stejně tak hostujeme weby (a e-maily) velkých firem s miliardovými obraty. Najdete u nás i několik e-shopů, které mají obrat ve stovkách milionů korun, nebo dokonce i přes miliardu. I takové projekty mají důvěru ve WEDOS.

Nespecializujeme na jeden obor nebo jednu oblast podnikání nebo jeden segment trhu. Najdete u nás zákazníky ze všech oborů. Malé, velké. E-shopy nebo průmysl nebo třeba restaurace. Najdete u nás weby firem, které pravidelně inzerují v TV. A tak by šlo pokračovat…

Na závěr ještě jednou děkujeme za důvěru všem našim akcionářům a všem našim zákazníkům.