Tak jsme největší hosting v ČR – ANO / NE

[gtranslate]

Detailní zamyšlení nad tím, zda jsme se stali největším hostingem v ČR. Jsme největší hosting v ČR nebo ne? Podle nás ano.

Pouhých 31 měsíců na vrchol

Ve čtvrtek 11. dubna 2013 se podle nás přepisovaly historické tabulky. Myslíme si, že jsme se stali největším hostingem v České Republice. Pojďme se podívat na tento výsledek, kterého jsme dosáhli za neuvěřitelných 30 měsíců a 29 dní (něco přes dva roky a půl).

Podle nás jsme porazili (ve většině parametrů) firmy, které jsou na českém trhu například více jak 15 let.

Nejrychleji rostoucí na trhu

Již od spuštění nabídky našich služeb na podzim 2010 jsme se usadili na čele většiny žebříčků růstu. Prakticky ve všech parametrech rosteme dlouhodobě nejrychleji a to vždy s poměrně velkým náskokem nad ostatními.

Pro názornost se můžete podávat na graf růstu počtu domén .CZ, které provozujeme jako akreditovaný registrátor.

V čem (ne)jsme největší v ČR

Největší jsme bez pochyby v následujících oblastech:

  • růst ve všech parametrech (počty registrovaných domén, počty hostovaných domén, počty VPS)
  • největší český provozovatel aktivních domén .CZ (tedy domén s aktivním webem a funkčním e-mailem) = aktivních webhostingů)
  • datové přenosy mezi klasickými hostingy (tedy mezi provozovateli webhostingů a VPS)
  • velkokapacitní úložiště pro zálohy
  • nejrychleji na trhu nám postupně roste obrat z našich služeb

V čem (zatím) nejsme největší:

  • registrátor domén
  • celkové počty domén (včetně parkovaných) směřujících k nám
  • roční obrat
  • počty zaměstnanců
  • reklamní náklady

Poznámky k jednotlivým oblastem hodnocení

Jednotlivé oblasti hodnocení popíšeme a zkusíme k nim napsat malé poznámky. 

Registrace domén

Mezi akreditovanými registrátory .CZ domén nám aktuálně patří 5. příčka a 2. příčka u domén .EU. Již brzo se dostaneme na 4. příčku u českých domén. Další příčky jsou vzdálenější, ale všechny jsou pro nás dosažitelné. Statisticky vzato náš růst jasně naznačuje, že se během krátké doby posuneme na 3. místo. Pokud se nám podaří udržet tempo růstu, tak během několika let se dostaneme určitě na vrchol.

Domény prodáváme za nákupní ceny a tak pro nás nejsou zdrojem příjmů. Z našeho pohledu jsou tedy jen a jen pořadím v žebříčku registrátorů. Nemá smysl, abychom tuto aktivitu nějak zásadně dotovali (jinak než naší prací, vývojem administrace domén a poplatky národním registrům).

U domén nesoutěžíme a nechceme jít “nějakou silou” velkých prodělků. Ještě před několika dny jeden z registrátorů dotoval (celkově 16 měsíců) domény prodělkem 35 – 75 korun bez DPH. Díky tomu to byl jediný registrátor, který s námi držel trochu krok, ale jejich prodělky musejí být v milionech korun. Pomohli si?

Jsme tedy s našim současným postavením spokojeni, ale chceme růst dál a děláme pro to hodně. Vylepšujeme naše rozhraní a přidáváme další drobnosti v administraci. Například naposledy to byly exporty v administraci nebo možnost třídění domén do složek. 

Chceme spustit několik dalších koncovek domén. Nechceme soutěžit v tom, zda nabídneme 10 nebo 100 nebo 200 nebo 300 koncovek. Chceme nabídnout jen několik nejpopulárnějších koncovek, které lze plně zautomatizovat. Správá všech našich domén je plně automatizovaná a to pro nás znamená minimální náročnost na administraci a tím i minimální náklady… Zároveň tím přinášíme komfort našim klientům.

Neplánujeme ani žádné spekulace s doménami nebo nějaké aukce nebo odchyty domén. Ne, to dělat nebudeme a slušný registrátor by to dělat ani neměl. Vždy se vystavuje riziku, že se dostane do konfliktu zájmu.

Neplánujeme ani anonymní registrace. Komplikace a rizika s tím spojená jsou velká.

Je potěšující, že většina domén, které máme ve správě jako registrátor, u nás má nějaký hosting – nějakou placenou službu z naší nabídky. Je tedy jasné, že hodně klientů nás vnímá jako hostingovou firmu a ne jako registrátor domén. Většina klientů k nám tedy směřuje kvůli kvalitnímu hostingu a ne kvůli nízké ceně domén.

Se všemi registrátory máme pozitivní bilanci, tj. k nám se dlouhodobě stěhuje výrazně více domén, než od nás jinam. Tohle je argument, který vypovídá hodně o kvalitě našich služeb.

Naše cenová politika u domén, tj. nákupní ceny za registraci a i za prodloužení, bude zachována i do budoucna.

Domény – vedení DNS záznamů

Všechny naše domény mohou využívat naše DNS servery. Máme kvalitní, spolehlivou, plně automatizovanou a zcela online administraci DNS. Díky tomu je naše administrace DNS na trhu velice oblíbená.

Naše DNS servery jsou přesně podle RFC, což není zcela běžné a v ČR podobné řešení spočítáte na prstech…

V této oblasti však rozhodně nechceme nijak soutěžit, protože administrace a poskytnutí DNS serverů je zcela zdarma a tak necháváme vše na přirozeném vývoji. Tento přirozený vývoj počtu, tj. růst počtu domén využívající naše DNS servery úzce koreluje s růstem počtu domén, které spravujeme jako registrátor.

oficiálních statistikách CZ.NICu, které se týkají domén .CZ, nás najdete v tabulce Nameserver hosting na 3 místě a neustále se posouváme výše…

Webhostingy včetně parkovaných domén

Ve stejné statistice, ale v tabulce Webhosting, nás najdete také na 3. místě. Nejde však o nějaké reálné číslo hostingů, ale o souhrn všech domén, které směrují na IP adresy konkrétního poskytovatele. V této statistice jsou zahrnuté i domény, které nemají aktivní hosting, ale u poskytovatele jen parkují nebo tyto domény provozuje někdo jiný na serveru u poskytovatele. 

Parkované domény u nás jsou, ale jejich počet je menší, než počet aktivních domén. Náš podíl parkovaných domén na celkovém počtu domén, které k nám směrují je menší, než u největších firem ve statistice. Proč? Vidíme zde několik důvodů. Prvním je to, že máme historicky menší počet parkovaných domén. Je u nás historicky menší počet spekulativních domén. Zároveň nesloužíme čistě jako registrátor (a následný parking, než se projekt rozjede), ale většina zákazníků si u nás zároveň objednává náš webhosting. Kvůli našemu hostingu se zákazníci rozhodnou pro nás i v oblasti domén.

Webhostingy – reálné funkční domény

Ve statistikách CZ.NICu najdete i tabulku Mailhosting. Ano, to jsou podle nás reálné a skutečné placené hostingy. Je to tabulka, která vypovídá nejvíce o počtu reálných (živých nebo chcete-li aktivních) služeb.

Tento Mailhosting (je to podle počtů MX záznamů u jednotlivých providerů, což je plus mínus počet aktivních webhostingů) je pořadí následující (ke dni 11. 4. 2013):
Google 36739
Ignum 35262
WEDOS 33492
forpsi 33426
Active24 28453

Active24 jsme předběhli už v zimě. FORPSI právě 11. dubna 2013. Google má hodně aktivních služeb u mailů, protože měli historicky Google Apps pro domény zcela zdarma. Tato oblíbená služba byla však zpoplatněna a tak se růst zastavil. Doběhneme je tak za měsíc a půl. Ignum automaticky zřizuje MX záznam pro každou registrovanou (i parkovanou doménu), ale většina těch domén není na mailserveru vůbec aktivovaná (zkuste tam schválně něco poslat 🙂 ), aktivních hostingů mají méně než my.

Předpokládáme, že většina aktivních placených webhostingů má u těchto poskytovatelů také e-mail. Není tedy pochyb, že aktivních webhostingů u domén .CZ provozujeme nejvíce a zároveň rosteme nejrychleji.

Tato statistika je pro nás jedna z nejcennějších a zároveň jedna z nejdůležitějších. Tato statistika je totiž jednou z nejdůležitějších pro naše příjmy a budoucí zisky. Webhosting je pro nás nejdůležitější příjem a nejdůležitější zdroj budoucích zisků. Stejně tak to je u všech ostatních hostingových firem.

Virtuální servery VPS

Mezi provozovateli root VPS neznáme v ČR žádnou tak významnou konkurenci, která by provozovala tisíce a tisíce aktivních root VPS. Každý den nám přibývají další a další virtuální servery.

Je to náš druhý nejdůležitější zdroj příjmů. Virtuální servery jsou pro nás velmi důležité a podstatné. Neustále pracujeme na vylepšení.

Dedikované servery

V oblasti dedikovaných serverů máme hodně omezenou nabídku. Nabídku chceme ještě zúžit, ale zároveň plánujeme růst v této oblasti. Jak toho chceme docílit prozradíme už brzo.

Nějaké servery jsme pronajali. Následně jsme nabídku omezili, protože nám tato služba ekonomicky nepřinášela tolik, kolik bychom si představovali. Chystáme novou nabídku. Uvidíme jak bude naše nabídka atraktivní pro klienty. Zatím testujeme a ladíme. Následně se finálně rozhodneme a v případě, že se budeme chtít dedikovaným serverům věnovat, tak se rozhodně máte na co těšit.

Pokud novou nabídku spustíme, tak se chystáme na trhu dedikovaných serverů dát o sobě vědět stejně razantně jako v oblasti webhostingů a VPS. 

Housing

Housing jsme plánovali, ale je to oblast, která nám dávala nejmenší ekonomický smysl a tak jsme původní zájmy zcela změnili a nabídku nikdy nespustili. Šetříme si prostor pro naše zájmy (myšleno servery a služby) a zároveň díky nepřítomnosti cizích serverů máme vyšší bezpečnost celého datacentra a zároveń i vyšší stabilitu služeb (síť, elektřina…).

Do budoucna nad těmito službami uvažujeme, ale až někdy za hodně let. Co bude potom sami nevíme :-). 

Velkokapacitní úložiště pro zálohy 

WEDOS Disk – tato naše služby pro zálohování je mezi našimi zákazníky populární. Aktivně ji používá přes 6 tisíc klientů. Ano, část je jako bonus zdarma k ostatním službám, ale zároveň máme velký podíl těch placených. Uživatelé si k nám zálohují své celé servery nebo dokonce celé firmy. 

Z hlediska počtu aktivních samostatných uložišť pro zálohování nemáme v ČR zřejmě konkurenci, ale obchodně zde vidíme velké rezervy a do budoucna by tato služba mohla být velmi zajímavá (a velmi významná pro naši firmu). 

Obrat

V obratu nejsme největší, ale reálně budeme na 3. nebo 4. místě v ČR mezi hostingovými firmami. Aktuálně se náš obrat pohybuje na hranici cca 4 miliony korun měsíčně. 

Proč nejsme největší v této oblasti? Je to jednoduché, protože naše služby jsou výrazně levnější, než služby ostatních konkurenčních firem.

Obrat pro nás není podstatným měřítkem. Jdeme cestou minimalizace všech nákladů a tak i při menším obratu můžeme dosahovat zisku a do budoucna i největšího zisku v oboru. Naše služby jsou plně automatizované, všechny servery jsou úsporné a celé datacentrum mimořádně úsporné (tvrdíme, že nejúspornější v celé ČR). Z tohoto pohledu je pro nás růst obratu druhotným měřítkem.

Datové přenosy

V oblasti datových přenosů se pohybujeme na hranici kolem 3 Gbps. To nás mezi webhostingy (a provozovateli VPS) jednoznačně řadí na první místo. Co to dokládá? Dokládá to nejen to, že u nás datové přenosy neomezujeme, ale také to, že u nás hostuje hodně webů a serverů a zároveň, že se jedná i o weby velké a navštěvované.

V porovnání s ostatními konkurenty z oblasti webhostingů nebo VPS jsme několikrát větší, než jiné firmy. Překonáme i firmy, které dělají housing a v jejich prostorách hostují desítky jiných hostingových firem. 

Zaměstnanci

Počet zaměstnanců je měřítko, které je tzv. dvojsečné. Malý počet zaměstnanců znamená, že nemůžete dělat svoje služby pořádně, neexistuje zastupitelnost a specializace. Velký počet zaměstnanců znamená, že máte velké mzdové náklady, které mohou být při velkém konkurenčním tlaku velkým problémem.

Nás je aktuálně 15. Brzo přijmeme další pracovníky a bude nás 17-22 (uvidíme jak se nám budou líbit 🙂 ). Další skokový růst neplánujeme. Jdeme cestou výběru kvalitních pracovníků na jedné straně a zároveň absolutní automatizací na straně druhé. Z hlediska počtu zaměstnanců jsme mezi hostingy na 4. místě v ČR. Z hlediska poměru příjmů na jednoho zaměstnance jsme naopak na vrcholu. Přitom je nutné poznamenat, že většina našich pracovníků se věnuje vývoji a rozvoji našich služeb a jen menší část se věnuje správě stávajících služeb. Na samotný provoz služeb (bez vývoje a obchodu) by nás stačilo tedy cca 7. Automatizace je automatizace 🙂 .

Reklamní náklady

Z hlediska reklamních nákladů patříme mezi úspornější firmy a tak do marketingu dáváme výrazně menší prostředky, než jiné firmy na trhu (v přepočtu na zákazníka).

Hosting celkově jako pojem – jsme největší v ČR

Od 11. dubna se tedy (na základě výše uvedených argumentů) označujeme jako největší hostingová firma v České republice. Pokud má kdokoliv jiný názor, tak nás může kontaktovat a může nás přesvědčit o opaku. V případě, že nám někdo naše tvrzení prokazatelně vyvrátí, tak si na svůj vstup na vrchol ještě počkáme. Vzhledem k poměrům na trhu to stejně nebude ani tak dlouho trvat.

Je podstatné vědět, kdo je největší?

Je podstatné uvádět, že jste číslo jedna na trhu? Je a není.

Na jedné straně je to bezvýznamná položka. Na straně druhé je to samozřejmě dobrý marketingový nástroj. Podobná informace dobře prodává. Je to součást psychologického boje. Má to vliv i na morálku a stabilitu zaměstnanců. Je to také součást konkurenčního bojea určitě lépe vypadá i to, když klientům napíšete, že se mají stěhovat k největší hostingové firmě, než k 29. firmě v oboru.

Samozřejmě se také říká, že “vítěz bere vše”. Dobře prosperovat mohou dvě nebo tři firmy na trhu. Ostatní stojí na místě a nemají prostředky na rozvoj. Další firmy musí činnost ukončit.

Analogicky můžete význam vidět i u parametru, který hodnotí růst jednotlivých firem. Ten je zřejmě podstatnější, než samotné umístění v žebříčku. Proč? Kdo roste nejrychleji totiž jednoznačně dává najevo svou dynamiku, atraktivnost nabídky a kvalitu služeb. Samozřejmě, že růst musí být rozumný, přiměřený, protože nadměrný růst je také velmi nebezpečný.

Mnohem důležitější je však kvalita služeb a proto informace zda jsme nebo nejsme největší pro nás není nejdůležitějším měřítkem.

Poznámka na závěr

V minulém týdnu jsme oslovili několik největších firem, aby nám sdělili jejich počty klientů, hlavně aktivních hostingů, mailhostingů a virtuálních serverů. Bez odezvy. Ani jedna z firem se nám neozvala. Nedomníváme se, že bychom chtěli něco tajného anebo něco co by někdo musel tajit. Ano, všem byl zřejmě jasný náš záměr – proč se ptáme. Ano, pokud by nám každý sdělil přesná čísla, tak bychom si mohli naše tvrzení pozměnit nebo dokonce nás mohli ostatní přesvědčit, že nejsme největší. Nebo naopak bychom měli vše oficiálně potvrzené od všech ostatních významných hráčů na trhu a naše tvrzení by tak bylo potvrzené. Přiznat porážku se jim určitě nechtělo…

Některé aktivní firmy s námi nekomunikují a raději pošlou udání na úřad. Tak se třeba dočkáme dalšího udání… 🙂

Uvidíme zda vyvoláme nějakou diskuzi.

Poznámka: Po zveřejnění článku nám napsala firma Ignum, že žádná čísla o počtech klientů neposkytnou.

Poděkování

Na závěr bych chtěl poděkovat všem klientům za dosavadní důvěru. Děkuji všem zaměstnancům za výkony, které věnují firmě. A nakonec děkuji i všem čtenářům za trpělivost při čtení tohoto slohového cvičení. Na vrchol se dostanete jen jednou a tak to stojí za shrnutí! V každém případě se musíme nyní snažit dvojnásob, abychom neusnuli na vavřínech.