První seznámení s mailservery

[gtranslate]

Jedním z našich hlavních rozhodnutí bude volba systému pro provoz e-mailových služeb pro naše zákazníky. V tomto článku vám přinášíme základní informace o produktech, se kterými se nyní seznamujeme a které testujeme – IceWarp, MailEnable a Kerio Connect.

Tento článek přináší jen krátké seznámení a konstatování co který produkt umí. V dalších článcích přineseme detailnější analýzu, výsledky výkonnostních testů aj.

Při zkoumání těchto produktů jsme se zaměřili kromě obvyklých věcí (jako že to třeba umí přijímat e-maily) také např. na:

 • přítomnost API rozhraní – pro možnost automatizace některých úkonů voláním příkazů z našich informačních a objednávkových systémů
 • přívětivost a funkčnost WebMail rozhraní, se kterým budou pracovat naši zákazníci
 • možnost clusterování – provoz jednoho e-mailového systému na více fyzických serverech se vzájemným zastupováním v případě poruchy (fail-over cluster)
 • konfigurovatelnost různých věcí (antiviru, antispamu aj.) pro jednotlivé domény a schránky

IceWarp

Mailserver IceWarp od české firmy IceWarp software má za sebou již 10 let vývoje a je používán na více než 50 000 živých serverech, které zaopatřují zhruba 50 000 000 uživatelů. Jedná se o produkt, který se zaměřuje právě zejména na ISP firmy jako jsme my. Mailserver podporuje klasické standardy SMTP, POP/IMAP, které se všemi ostatními službami šifruje pomocí SSL/TSL. Po nainstalování je z uživatelského hlediska k dispozici programové administrační rozhraní, webové administrační rozhraní a webový klient pro poštu. Webové služby běží na vlastním serveru. Přes velmi objemné množství funkcí, které server nabízí, je administrační rozhraní přehledné a ergonomické. Další specifika aplikace jsou uvedena níže.

 • Chytré přílohy – Přílohy není nutné fyzicky přikládat ke zprávě. Systém ji uloží pouze lokálně na serveru a do mailu vloží unikátní odkaz pro její stažení. Výrazně tak šetří provoz na serveru a to nejenom na svém, ale i na serveru příjemce.
 • 24/7 Operation – ready – Monitoring serveru i vlastních služeb, který po zjištění problému automaticky upozorňuje správce serveru formou e-mailu, textové zprávy či IM.
 • Web Instant Messaging klient – Po přihlášení do webového rozhraní schránky mohou uživatelé bez jakékoliv konfigurace okamžitě komunikovat nebo si vzájemně posílat soubory. Historie komunikace se ukládá na straně serveru, je tedy kdykoliv dostupná i z jiných IM klientů. Instant Messaging server je možné propojit s ostatními IM nebo komunitními sítěmi (ICQ, MSN, Google talk!, Yahoo, AOL nebo Facebook).
 • Web VOIP klient – Přináší uživatelům možnost komunikovat hlasem bez nutnosti instalace hardwarového nebo softwarového SIP zařízení. Pro připojení je požito java appletu, jenž lze použít i mimo integrovaný SIP server. Integrovaný SIP server nemusí sloužit pouze pro přenos hlasu, ale lze přes něj provádět i videokonference pro dva a více účatníků. Pro tyto účely je však už nutné míti nainstalovaný externí SIP klient.
 • Podpora clusterování (není nám však jasná fail-over funkčnost, ještě prověříme)
 • Možnost plné synchronizace Active Directory a LDAP
 • SMS Server
 • Spam filter a antivir
 • Kalendáře, Kontakty, Úkoly, Žurnály (FreeBusy, iMIP)
 • Sdílení mailů mezi uživateli v rámci nastavených práv
 • Multiplatformní architektura
 • Mobilní synchronizace (ActiveSync, SyncML)
 • Vlastní webové rozhraní mail klienta s vlastním WWW serverem
 • Čeština + dalších 20 světových jazyků
 • Velmi dobré API umožňující konfiguraci všech služeb serveru
 • Robustnost řešení

MailEnable

Pochází z dílen australské společnosti MailEnable Pty. Ltd., která na trhu funguje od roku 2001. Mailserver má opět velice slušně zpracovaná administrační rozhraní. Webový klient pro přístup do pošty je uživatelsky přívětivější a přehlednější než u IceWarpu. Nevýhodu však lze spatřovat v tom, že MailEnable je vázaný na platformu Windows a na její IIS server, bez kterého není možné přistupovat přes prohlížeč na mail ani do webové administrace.

 • Advertising and Campaign Management – Webový klient aplikace MailEnable umožňuje administrátorům nastavovat reklamu v rámci klientů svojí webové stránky, případně globálně na celém serveru. Reklamy lze třídit do logických skupin (kampaní), kontrolovat rotaci bannerů a dělat „klikací“ statistiky.
 • Cluster Management – Umožňuje konfigurovat běh mailserveru na více počítačích spojených do clusteru. Což je výhodné jak pro rozložení zátěže, tak pro redundanci v případě pádu jednoho ze serverů
 • Publikování souborů z úložiště na webu – Všechny soubory nahrané/přijaté na mailserver lze jednoduše publikovat přes unikátní url adresu a sdílet dále.
 • Synchronizace Active Directory a LDAP
 • SMS Server
 • Spam filter a antivir
 • GroupWare
 • OS Windows
 • Mobilní synchronizace
 • Webové rozhraní pro čtení mailů realizováno přes IIS
 • Kvalitně zpracované API

Největším mínusem u tohoto produktu je absence české jazykové verze. Dle našeho průzkumu existují nějaké neoficiální postupy a úpravy, kterými lze docílit počeštění rozhraní, ale moc se nám to nedařilo. Oficiálně jiné jazyky podporovány zřejmě nejsou.

Kerio Connect

Společnost Kerio Technologies, založená v roce 2001, je jedním z hlavních výrobců bezpečnostního internetového softwaru pro malé a středně rozsáhlé sítě, se specializací na síťové firewally a bezpečnost interní firemní komunikace. Produkt Kerio Connect byl uveden na trh v roce 2002 tehdy ještě pod Názvem Kerio MailServer. Kerio Connect má ze všech tří produktů nejpříjemnější uživatelské rozhraní. Po nainstalování je k dispozici administrátorská konzole, webové administrační rozhaní a webový mail klient. Přes velmi slušné zpracování serveru chybí API rozhraní, které je velmi podstatné, pro účely datacentra, kde mají být všechny úkony automatizované v rámci řídící aplikace.

 • Synchronizace Active Directory a LDAP
 • Spam filter a antivir
 • GroupWare
 • Multiplatformní architektura
 • Mobilní synchronizace
 • Vlastní webové rozhraní pro čtení mailů
 • Jazykové mutace včetně češtiny

U tohoto produktu je největším mínusem absence API rozhraní. Sice nám byl na vyžádání poslán nějaký program, který lze používat přes příkazový řádek a přes něj nějakým způsobem administrovat služby, avšak program údajně neprovádí žádné kontroly a prostě hned vykoná požadovaný příkaz, což může vést k nekonzistentnímu stavu produktu.

Také nám u Kerio Connect není vůbec jasné clusterování. Sice jsme o něm našli nějaké zmínky a dokonce i nějaký konfigurační soubor, ale víc jsme nepochopili.