Proč děláme Věrnostní akciový program

[gtranslate]

Dnes se pokusíme detailněji vysvětlit proč děláme náš Věrnostní akciový program. Pár úryvků si půjčíme z úvodního článku. Úpis se blíží mílovými kroky, tak musíme vysvětlovat všechna pro a proti…

Chceme firmu prodat? Ne!

Ne, tohle není skutečně prodej firmy. Prodej firmy nechystáme. To jsme si řekli hned na počátku, při startu firmy.

V poslední době jsme dostali několik obecných (a někdy i konkrétních) nabídek na prodej firmy nebo na prodej části podílu ve firmě. Odmítli jsme. Dostali jsme i několik nabídek, abychom převzali jiné firmy my (naše konkurenty). Dvakrát jsme dostali návrh na spojení firem (naší a konkurenční). Většinou se jednalo o české a slovenské prostředí. Firmu neprodáme. Inspirovalo nás to však k tomu, že by mohl být zájem o podobné řešení, které nyní představujeme.

Není to exit z firmy?

Jak již bylo uvedeno výše, tak to není prodej firmy nebo prodej části firmy a vyplacení podílu. Jedná se o způsob, kdy veškeré prostředky budou použity POUZE na další rozvoj firmy. Na co konkrétně ještě představíme v dalších článcích.

Proč to děláme? 

Možná si řeknete, že zakladatele firmy nebaví financovat rozvoj firmy z vlastních prostředků. Ano. To je malý kousek pravdy, ale mnohem důležitější je to, že se jedná o kombinaci věrnostního programu, kterým se udrží stávající zákazníci. Samozřejmě za předpokladu udržení kvality služeb a zároveň se jim nabídne možnost podílet se (a vydělat spolu s námi) na rozvoji firmy do budoucna. Pokud se bude dařit nám, tak se bude dařit nejen naší, ale i vaší investici.

Akcionář bude zákazníkem navždy

Chceme získat spokojené zákazníky, kterým bude záležet na našem úspěchu a díky tomu se stanou našimi nejlepšími prodejci. Budou nás chválit a doporučovat, protože to bude v jejich vlastním (ekonomickém) zájmu.

Rychlejší a přitom bezpečnější růst

Díky získanému kapitálu můžeme expandovat rychleji. Zároveň celý rozvoj budeme moci financovat jako doposud – bez jakýchkoliv úvěrů a leasingů, které mohou být v době přicházející krize, pro jiné firmy “cestou do pekla”.

Pro firmu je podobné řešení přímo geniálním řešením umožňujícím rychlejší, ale především bezpečnější růst. Máte “zavázané” zákazníky, kteří jsou prodejci firmy (doporučují doslova svoji firmu). K tomu nemáte leasingy a ani úvěry a ani nájmy… Co si více přát… 

Vycházíme vstříc zájemcům

Chceme tímto vyjít vstříc stávajícím klientům, kteří nám věří. Nechceme velké investory, nechceme žádné strategické partnery, nechceme finanční investory, ale chceme klienty, kteří nám věří a chtějí náš úspěch prožít spolu s námi. Nebavíme se o velkých částkách. Bavíme se tady skutečně o stokorunách.

Chceme růst rychleji, chceme růst dynamičtěji, chceme růst i v dalších oblastech. Chceme si zároveň “zavázat” stávající zákazníky, kterým nabídneme kvalitní služby levněji. Oni nebudou mít důvod odejít a my si z nich uděláme naše nejlepší prodejce.

Přínosy Věrnostního akciového programu pro WEDOS

Pokud náš program uspěje, tak máme neuvěřitelně mnoho výhod oproti konkurenci. Představíme si základní výhody pro WEDOS Internet, a.s.. V dalších článcích se zmíníme i o přínosech pro případné akcionáře.

Rozhodli jsme se jít cestou akcií, protože náš úspěch bude zároveň vaším úspěchem, respektive úspěchem pro naše akcionáře. Tímto úzkým propojením (mezi námi a zákazníky v pozici akcionáře) získáme víc, než bychom získali jen pouhým věrnostním programem. Každému akcionáři bude jasné, že náš ekonomický úspěch (zisk) je úspěchem i pro něho (dividenda a růst hodnoty firmy a tím růst hodnoty akcií).

Stávající výhody oproti konkurenci:

 • vlastní budova, tj. neplatíme žádné nájmy, vybudováno vlastními silami, bez cizích zdrojů,
 • vše je budováno s ohledem na co nejnižší spotřebu elektřiny, úsporné technologie včetně úsporných procesorů,
 • datacentrum je přímo na páteřních optických kabelech,
 • vlastní technologie, vše postavené bez outsourcingu, máme vlastní tým programátorů a techniků – žádný drahý outsourcing, který by musel živit další armády manažerů, ředitelů, poradců, konzultantů, …
 • nejsme na nikom závislí, vše si děláme podle svého přesně na míru, jsme tak schopni lépe optimalizovat pro naše potřeby,
 • plná automatizace, nemáme žádné služby bez automatizace
 • žádné leasingy a úvěry,
 • zkušenosti od roku 1997, odbornost a profesionalita,
 • kvalitní profesionální technické zázemí, ekologický a ekonomický provoz,
 • výhodnější lokalita (třeba s ohledem na mzdy),
 • bezpečnost, spolehlivost a vysoká kvalita,
 • moderní technologie,
 • nepřetržitá zákaznická podpora, zákaznický servis,
 • revoluční parametry služeb,
 • revoluční ceny služeb,
 • dobré jméno, vynikající pověst,
 • možnost dalšího dynamického růstu (jak prostorově, tak organizačně – vše od počátku stavíme “na velkou firmu”)

Část argumentů byla použita z našeho článku s důvody “Proč k nám” a část z článku “Proč máme tak nízké ceny“.

Nové výhody, které přináší náš program:

 • oddané a věrné zákazníky (zavázat si klienty navždy k nám, protože proč by kupovali jinde než “sami u sebe”),
 • ze zákazníků prodejce – uděláme z klientů nejlepší “prodejce” (budou přeci chválit svoji firmu),
 • další dynamický rozvoj bez leasingů a úvěrů – firma získá prostředky na rychlejší rozvoj, expanzi a růst, které nemusí přímo (a nutně) vracet a úročit (jako bance a leasingu), ale “vrací” jen část formou dividendy (v případě zisku a jen pokud se ji daří),
 • pokud bude nabídka úspěšná, tak ji lze zopakovat a získat tak další prostředky na další rychlejší růst,
 • neuvěřitelné možnosti dalšího rozvoje – lze získat prostředky na rozvoj do dalších oblastí působení (v IT sektoru),
 • možnost výstavby dalšího datacentra,
 • s akciemi lze dělat různé “psí kusy” (navýšit kapitál, prodat akcie, směnit za podíl v jiné konkurenční firmě),

Náš nově představený Věrnostní akciový program by byl pro nás velmi silnou konkurenční výhodou.

Naše plány a představy o budoucnosti představíme v dalším článku.

Proč si raději nevezmeme úvěr nebo leasing?

Leasing nebo úvěr je poměrně snadná záležitost. Úpis akcií je “náročnější” a výhodnější. Na rozdíl od leasingu nebo úvěru nemusíte při úpisu akcií získané finanční prostředky vracet a úročit, respektive je vrátit i s úroky. Pokud získáte prostředky od akcionářů, tak sice přijdete o určitý podíl ve firmě, ale získáte finanční prostředky, které nevracíte (kromě případného zpětného odkupu akcií) a nemusíte je ani úročit (kromě výplaty dividend). Platíte tedy jen “úrok” ve formě dividendy, který platíte jen v případě, že dosahujete zisku. Dosažení zisku, zejména při startu podnikání, je složitější, protože musíte hodně investovat. Pokud se vám jeden rok daří a dosáhnete vysokého zisku, tak se rád rozdělíte. Pokud se vám druhý rok daří méně nebo musíte více investovat, tak akcionáři dostanou méně. Bance nebo leasingové společnosti musíte platit vždy, bez ohledu na to, v jakém stádiu rozvoje firmy jste nebo jak se vám momentálně daří.

Není tohle nejbezpečnější řešení pro další dynamický rozvoj? Určitě je.

Má to smysl?

Máme předpoklady stát se nejúspěšnější firmou v oboru na českém trhu, a tím výrazně zhodnotit všechny investice (jak stávající, tak i budoucí). Chceme tyto naše předpoklady využít a nechceme tuto přílěžitost promeškat.

Možná to zní nadneseně, ale děláme pro náš úspěch všechno. Když jsme začínali, tak nám nikdo nevěřil. Každý tvrdil, že nemáme šanci na úspěch. Dnes u nás hostuje téměř 6% českého trhu a každý měsíc rosteme o další desetinky procenta.

Co dál s naším programem?

Uvidíme jak se tento první krok osvědčí. Pokud o náš program bude zájem, tak můžeme pokračovat dalším kolem veřejného úpisu. Pokud zájem nebude, tak samozřejmě nemá smysl pokračovat. Pokud program naplní (nebo překoná) naše očekávání, tak můžeme financovat náš další rozvoj mnohem rychleji, než z výnosů vlastní provozní činnosti a zároveň získáme věrné zákazníky, kterým bude záležet na našem úspěchu.

Další krok burza?

V současné době jsou jakékoliv podobné úvahy předčasné, ale v budoucnu nelze vyloučit nic. Vstupem na burzu by samozřejmě byla situace pro akcionáře zajímavější, ale na druhou stranu my bychom nezískali “naše prodejce”, ale jen investory, o které nemáme zájem. Aktuálně začala Burza cenných papírů Praha nabízet program Start, který je pro podobné společnosti jako my. Tam však získáte finanční prostředky, ale ne zákazníky (a prodejce). A už vůbec nevytvoříte tak úzkou vazbu mezi firmou a zákazníky.

Jak složitý je proces úpisu akcií?

Co tomu předcházelo? Není to snadný proces. Je to mnoho měsíců příprav. Stovky papírů, obíhání úřadů, jednání s notáři, auditory, soudními znalci apod. 

Věříme, že se to vyplatí.

Výsledkem několikaměsíčních příprav je nakonec navýšení základního kapitálu z původních 2 milionů na 20 milionů, změny v dosavadní akcionářské struktuře společnosti a zároveň i změny ve společnosti, které ještě představíme. Tyto změny nyní čekají na zápis do obchodního rejstříku. Nyní trochu prozradíme to, co bude detailně představeno v dalších článcích. Jako další krok bude následovat veřejná nabídka úpisu akcií v nominální hodnotě 3 miliony korun. Nabídneme celkem 13,04% společnosti.