Jak je možné, že máme tak nízké ceny?

[gtranslate]

(aktualizováno 25.12.2010, 4.2.2012, 17.2.2013) Pokud vám ceny našich služeb připadají podezřele nízké, tak nejste sami. I přes nízkou cenu nejsou naše služby nijak ošizeny a v mnoha směrech jsme lepší než naše konkurence.

Přestože ceny některých našich služeb jsou zlomkem cen podobných služeb u konkurence, není to tím, že by naše služby byly horší, pomalejší, obyčejnější nebo méně spolehlivé. Rozdíl je v nákladech, které jsme dokázali srazit na minimum, avšak při zachování kvality.

Zde vám přiblížíme způsoby, jak jsme dokázali ušetřit. Něco z toho se může zdát jako drobnosti, ale když se těch drobností sejde více dohromady a vynásobí se dobou životnosti technologií, dostaneme se k rozdílům v nákladech v řádech desítek až stovek milionů. A to se samozřejmě projeví v koncových cenách našich služeb.

Datacentrum

Základem všeho je naše vlastní datacentrum. Naše technologie máme umístěné ve vlastní budově, vše jsme si sami vybudovali a pořídili. Z toho vyplývá, že nemusíme nikomu platit žádný nájem. Kdybychom si chtěli podobné prostory pronajmout v Praze, museli bychom platit stovky tisíc měsíčně – museli bychom tuto částku odvádět měsíc co měsíc a nikdy by se nám to nijak nevrátilo.

V případě vlastní budovy a vlastních technologií je sice na začátku potřeba investice v řádu miliónů, avšak je zde návratnost. Konkurence musí nájmy, které bude platit neustále a nijak se jich nezbaví, promítnout do koncových cen. My žádný nájem neplatíme.

Výhody vlastního datacentra:

 • neplatíme žádný drahý nájem
 • nejsme na nikom závislí, vše si děláme podle svého přesně na míru, jsme tak schopni lépe optimalizovat pro naše potřeby

Hardware a spotřeba elektřiny

Opravdu hodně jsme si dali záležet na výběru hardware. Hlavním kritériem byla spotřeba elektrické energie. Každý 1 Watt hraje svou roli. Je hodně velký rozdíl, když vám 5 let v datacentru běží server se spotřebou 100 W nebo 110 W. Těch 10 W se vám za tak dlouhou dobu nepřetržitého provozu hodně prodraží.

Má-li server o 10 W vyšší spotřebu, tak nejen že musíte platit těchto 10 W navíc, ale také musíte o to více nadimenzovat klimatizační systém, jehož spotřeba elektrické energie pro odvedení tepla navíc bude o další cca 3 W vyšší. A o to více musíte nadimenzovat UPS, záložní generátor, přípojku elektřiny, trafostanice, elektrické rozvaděče, …

Z dlouhodobého pohledu naším nejvyšším pravidelným nákladem bude právě elektrická energie. A když pro celé datacentrum počítáme ve stovkách kilowattů, tak rozdíly jsou obrovské.

Příklad: Za spotřebu 10 W dáte při obvyklých cenách za elektrickou energii měsíčně 28,80 Kč. Nyní to vynásobte počtem 6000 serverů (přibližná kapacita našeho datacentra) a jste na částce 172 800 Kč měsíčně. K tomu ale ještě připočtěte energii a další náklady, které musíte vynaložit, abyste uchladili teplo vzniklé navíc a jste na cca 300 000 Kč měsíčně. Nyní to vynásobte předpokládanou životností serverů 3-5 let. Takže co si za těch drobných ušetřených 10 W na 1 server koupíte? 🙂

Protože jsme začínali na zelené louce, mohli jsme si vybrat co jsme chtěli, nebyli jsme omezeni tím, že musíme zachovat nějaké již provozované aplikace a technologie.

Z výše uvedených důvodů dáváme mimo jiné přednost:

 • blade serverům – mají nižší celkovou spotřebu, protože některé komponenty sdílí (zejména napájecí zdroje)
 • úsporným procesorům – ve všech serverech používáme procesory Intel Xeon z úsporné řady L, jejichž spotřeba je i o několik desítek Wattů nižší než u ostatních řad

Zajímavým výsledkem naší volby úsporných technologií je také to, že přestože máme v datacentru nastěhovanéklimatizační jednotky, tak jsou prozatím vypnuté, protože nemají co chladit – servery se zatím vychladí prostorem, zvlášť v zimním období. Naopak bude možná potřeba v serverovně přitápět 🙂 .

Až přijdou na řadu klimatizace, máme v plánu získané teplo využívat k vytápění kanceláří. Do toho zapojíme různé freecoolingové technologie – přímé využití studenějšího vzduchu vně budovy.

Aktualizováno 4.2.2012 – Klimatizační jednotky v datacentru jsou již asi 8 měsíců spuštěné, protože serverů je tam již téměř 150. V chladnějším období využíváme tzv. freecooling, kdy se využívá studeného vzduch z venkovního prostředí. Navíc jsme v uplynulém týdnu zprovoznili 10 racků a tak jsme instalovali tzv. studenou uličku, kde jsou další energetické úspory (v řádu desítek procent). Jak to funguje? Servery jsou v rackových skříních ve dvou řadách. Přední část serverů je vždy směrem k sobě, směrem do tzv. studené uličky. Tato ulička je ze všech stran uzavřena (plexsiklem a dveřmi). Podlahou je do této uličky vháněn chladný vzduch, který “protéká” servery (tam je ochladí) a zadní stěnou racků vychází ven jako ohřátý. Tento ohřátý vzduch je ventilátory nasáván do klimatizace (nebo míchán s venkovním vzduchem) a tím je ohclazen a opět nasměrován do prostoru pod poodlahou (odkud jde zase do studené uličky a ochlazuje servery). Vzduch nemůže cirkulovat jinou cestou, než že projde skzre servery. Proto je důležité, aby všechny racky byly plně zaplněné a nebyla mazi servery žádná mezera.

Aktualizace 17.2.2013 – Před několika dny jsme spustili chlazení freecoolingem, které pokryje chlazení venkovním vzduchem na více než 310 dní v roce. Je to mimořádně úsporné řešení, které je 12,5 x úspornější, než klimatizace. Tímto jsme se dostali na vrchol a nyní jsme nejúspornější datacentrum v České republice (v kombinaci s úspornými servery nemáme konkurneci 🙂 ).

Domény

Domény nabízíme za poměrně extrémně nízké ceny, ale přesto nejsou dotované, jak stále slýcháme. Máme spočítáno, že od určitého množství se veškeré náklady zaplatí.

Občas v rámci akčních nabídek prodáváme domény dokonce za nákupní cenu. Bereme to jako formu reklamy. Namísto investice do reklamních kampaní snížíme poplatky u domén a ty nám udělají reklamu samy s nižšími náklady.

Na samotných doménách my samozřejmě nevyděláme, je to však neodmyslitelná součást dalších našich hostingových služeb, které nabízíme.

Základem úspěchu je plná automatizace. Registrace, přeregistrace, fakturace, zpracování plateb, on-line platební systémy, změny u domén, DNS – to vše je plně automatizované bez nutnosti jediného lidského zásahu z naší strany. Vše je možné kdykoliv on-line provést přes naši administraci. To samozřejmě šetří naše náklady – zejména na lidské síly.

Možná vám to přijde jako samozřejmost, ale není to samozřejmost. Známe konkurenční společnosti, které musí mít množství administrativních pracovníků speciálně na ruční řešení běžných doménových záležitostí.

Webhosting

Nízkou cenu webhostingu umožňuje několik faktorů:

Máme pouze jednu variantu, která má v sobě vše co je potřeba. Kdybychom měli více variant, museli bychom se zabývat přechody mezi variantami a s tím spojenými problémy.

Opět hlavní roli hraje plná automatizace – objednání, zaplacení, zřízení, změny nastavení – znovu vše bez nutnosti jakéhokoliv lidského zásahu. Vše je on-line ovladatelné z administrace. Zřídit 1 webhosting je pro nás nákladově stejné jako jich zřídit 1000 – vše se udělá samo a ani se o tom nedozvíme.

Neměříme a nelimitujeme datové přenosy. Možná to na první pohled může vypadat jako nevýhoda, ale opak je pravdou. Ušetříme na dalších zařízení, která by prováděla měření přenosů jednotlivých zákazníků, nemusíme vyvíjet aplikace potřebné pro měření a vyhodnocování získaných dat, nemusíme řešit případné technické problémy s měřením, nemusíme řešit omezování, fakturování nadlimitních přenosů, nemusíme se se zákazníky dohadovat kolik přenesli a kolik ne atd.

Virtuální servery (VPS)

Kromě úsporných technologií, plné automatizace a dalších zmíněných záležitostí je u VPS také rozhodující námi zvolený způsob modulů. VPS lze u nás objednávat pouze v násobcích modulů (1 modul = 15 GB HDD, 512 MB RAM, ke 4 modulům 1 virtuální procesor). To znamená, že podle toho máme přesně nadimezované zdroje (paměť, prostor na storage, výkon procesorů). Individuální varianty neděláme, jinak by se nám mohlo stát, že by jeden ze zdrojů došel a druhý by nám zbyl a my bychom ho již nemohli prodat.

Příklad: Kdybychom zákazníkům na jejich individuální přání dávali více paměti RAM a méně prostoru na disku, nastala by situace, kdy nám dojde na jednom clusteru paměť, ale zbylo by nám množství nevyužitého prostoru na storage. Další VPS bychom na tento cluster přidat nemohli a zbylý diskový prostor bychom už nikdy nedokázali prodat, protože k němu nemáme další potřebné zdroje, aby z toho bylo VPS.

A právě toto “rozškatulkování” zdrojů a neposkytování individuálních variant je hlavní příčinou, proč jsou naše VPS podezřele levné.

Dedikované servery

Základem jsou opět úsporné servery s úspornými komponentami s nízkým odběrem elektrické energie – Fujitsu Primergy RX100 a RX200.

Co tedy rozhoduje o cenách?

 • v našich cenách jsou zohledněné naše dosavadní zkušenosti v oboru
 • celý náš systém je postavený tzv. na zelené louce a snažili jsme se o plnou automatizaci a to tak, abychom nemuseli nic dělat
 • máme vlastní budovu (v ČR existuje pouze jedna další firma, která je ve vlastním a neplatí drahé nájmy)
 • datacentrum máme ve vlastní budově a je vybudované z vlastních zdrojů, vlastními silami a po dokončení bude jedno z nejmodernějších v ČR
 • všechny instalace jsou dělány tak, aby bylo docíleno co nejnižší spotřeby elektřiny
 • datacentrum je na páteři optických kabelů O2 a cena za pronájem okruhů je velice dobrá a není navýšená o jakoukoliv další investici do výkopu
 • servery jsme vybrali tak, aby spotřeba elektřiny byla minimální
 • máme vlastní autonomní systém, vlastní IP adresy
 • máme vlastní tým programátorů a techniků – žádný drahý outsourcing, který by musel živit další armády manažerů, ředitelů, poradců, konzultantů, …
 • naše mzdové náklady jsou na jihu Čech nižší než třeba v Praze