Dodatek k článku Geniální zákony od geniálních zákonodárců v ruce geniálních úředníků

[gtranslate]

Před 14 dny jsme zveřejnili článek, který se věnoval problematice cenzury obsahu na internetu. Byl to jeden z nejčtenějších článků, jeden z nejvíce sdílených příspěvků na Facebooku a byl převzat i dalšími medii. Máme takový malý dodatek. 

Předchozí článek si můžete přečíst  na našem webu. Najdete tam detaily o celém případu a citace jednotlivých zákonů.

Co se stalo – stručný popis

Před několika dny nám přišlo do datové schránky rozhodutí z clního úřadu, abychom blokovali reklamu na nějakém konkrétním webu, protože se údajně jedná o “nezákonnou reklamu na nepovolenu loterii”. Reklama na nepovolené loterie a sázkové hry (nepůsobící oficiálně na českém území) se zakazuje podle zákona o reklamě. V zákoně o reklamě se zakazují další různé reklamy nebo různé formy propagace.

V rámci rozhodnutí a odůvodnění nám bylo důrazně vysvětleno, že se jednoznačně jedná o nezákonnou reklamu, protože tak prostě a jednoduše rozhodl příslušný úředník. Bez možnosti jakéhokoliv vyjádření našeho zákazníka. Prostě jednostranný právní akt příslušeného úředníka.  

Vzhledem k tomu, že má jít o nezákonnou reklamu, tak nám úředník uložil povinnost reklamy blokovat a to podle ustanovení § 5 a § 6 zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, kdy jako údajný poskytovatel služby odpovídáme za obsah uložených informací na webech, které u nás hostují. Pokud tak neučiníme, tak odpovídáme za příslušné škody. De facto v tomto případě ubíráme zisk povoleným sázkovým kancelářím a mohly by nás žalovat, což je dokonce reálné.

Úřední napsal, že se proti rozhodnutí můžeme odvolat do 15 dnů, ale že to nemá odkladný účinek a tak reklamu webu zákazníka (a tedy web) musíme zablokovat. Proč je nutné blokovat bez možnosti odkladného účinku? Proč nejde vyčkat až na finální rozhodnutí? Odůvodnění je doslova fantastické: “Podle § 68 odst. 2 a § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu vylučuje odkladný účinek odvolání proti tomuto rozhodnutí, neboť odstranění nebo ukončení šíření zakázané reklamy  YYYYYYY YYYYYY, YYYYYY a YYYZZZ prostřednictvím domén  www.XXXXXXX-XXXXXX.cz a XXXXXXX-XXXXXX.cz naléhavě vyžaduje veřejný zájem spočívající zejména v zabránění vzniku patologického hráčství, zabránění nežádoucího zájmu mládeže i některých dalších sociálně ohrožených skupin obyvatelstva o hazardní hraní na úkor hodnotnějších a obecně prospěšnějších forem zábavy a trávení volného času, zabránění krácení daní a jiných poplatků spojených s hazardním hraním, zajištění prostředků pro financování masového sportu a kultury v České republice.

Nikdo s námi celou věc technicky a ani právně nekonzultoval. Nikdo nikdy našeho zákazníka do té doby nekontaktoval. Nikdo se nezajímal zákazníka nezajímal. Nikdo nechtěl ani kontaktní údaje a další informace o našem zákazníkovi… Tytot požadavky přišly přes datovou schránku ve stejný čas, ale jen v jiné datové zprávě.

V případě, že neuposlechneme, tak nám může být uložena pokuta až 5 milionů korun a  zároveň budeme povinni nahradit vzniklé škody. Tedy v okamžiku, kdy neuposlechneme odpovídáme za škody, které jsou tou nezákonnou reklamou způsobené. Respektive způsobuje tato reklama jiným – povoleným – sázkovým kancelářím. Hrozí nám toho tedy dost. 

Postavili jsme se! Web blokovat nebudeme.

Naši záležitost jsme se rozhodli řešit tak, že reklamy (respektive web) našeho zákazníka blokovat nebudeme. Proti rozhodnutí se odvoláme. Vzhledem k tomu, že naše odvolání nebude mít odkladný účinek, tak se dostaneme do rozporu se zákonem a může nám být uložena pokuta až 5 milionů korun. Jsme si plně vědomi tohoto rizika.

Podobná pokuta pro nás může být velmi citelná, ale měli bychom to přežít. Věříme, že obhajoba svobody a demokracie se nedá měřit penězi a musíme za náš názor bojovat. Nejde o tuhle jednu konkrétní kauzu, ale o obecný postoj a boj proti podobným zásahům ze strany státu. 

Proč?

Hledisko svobody

Není správné, že nebudeme respektovat zákon, ale domníváme se, že rozhodnutí úřadu je v rozporu se zákonem a s nejvyššími právními normami (Ústavou a Listinou základních práv a svobod). 

Hledisko práva

Celou věc jsme konzultovali s několika právníky a nakonec i s příslušným úřadem telefonicky, kdy jsme jim telefonicky sdělili, že určitě neustoupíme.

Rozhodnutí jednoho úředníka nepovažujeme za tak zásadní a rozhodující, že by nás to zavazovalo blokaci provést. Není to rozhodnutí nezávislého soudu.

Hledisko technické

Dalším hlediskem je to, že vypnutí jednotlivých reklam nebo jendoho webu není v tomto případě technicky možné. Služba je na virtuálním serveru, kde mohou být i další služby našeho zákazníka. Pro nás není možné blokovat jen vybranou část povozu. Buď lze vypnout celou službu nebo nic. V případě, že bychom vypnuli celou službu, tak se vystavujeme riziku, že vypneme i další webové prezentace, které jsou nezávadné nebo dokonce nějaké další aplikace (například účetnictví pro několik poboček nebo například nějakou obchodní platformu…). 

Co dalšího považujeme za závadné?

Na celém případu je závažných hned několik zásadních věcí.

  • Předně je špatně ustanovení § 5 a § 6 zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, kdy jako údajný poskytovatel služby odpovídáme za obsah uložených informací na webech, které u nás hostují… Toto ustanovení nás pasuje do pozice, která příšluší nezávislému soudu, což není správně. My toto ustanovení opakovaně kritizujeme, ale “jsme na to sami” a tak je to přehlížené a opomíjené.
  • Jsme přesvědčeni, že se nejednalo o naléhavý veřejný zájem. Nedokážeme si představit, jak může být naléhavé z hlediska veřejného zájmu to, že se na nějakém webu objevuje reklama na nějakou zahraniční sázkovou kancelář. Určiět to nemůže být tak podstatné a neléhavé, aby to neumožňovalo odkladný účinek odvolání. 

Kam až to může zajít? Co bude příště?

Příště by podobný postup našich úředníků mohl směrovat kamkoliv. Příště může být vypnutý váš web. Příště může být vypnuté nějaké diskuzní fórum, protože nějaký úředník rozhodne, že tam je nezákonná reklama nebo obsah v rozporu se zákonem. Reklama může být přece i nenápadný komentář. Tohle je opravdová cenzura.
Za necelý rok budou volby. Když budou úředníci aktivní, tak mohou povypínat co se jim “zlíbí” a ovlivnit tak cokoliv. Nepřeháníme. 17. 12. 2016ka je internet důležitější a vlivnější médium, než TV a rozhlas nebo tištěná média. Ono stačí ovlivnit veřejné mínění a tím se ovlivní cokoliv. 

Skutečně jde o cenzuru

Ano, tohle je skutečná cenzura. Skutečná obsahová cenzura. V tomto konkrétním případě šlo o blokování reklamy, ale setkali jsme se s požadavky na obsahovou cenzuru, která byla odůvodněna velmi velmi podobně.

Zákon o hazardu je jen drobnost, ale mluví se o něm víc

V létě se vzbouřila internetová (odborná – technická) veřejnost ohledně zákona o hazardu, který od ledna ukládá poskytovatelům připojení povinnost blokovat zakázané loterie. Bylo kolem toho tolik “nářků”, že to vypadalo jako když to platí sázkové kanceláře. Nepopíráme, že to je také forma cenzury, ale je to skutečně na základě zákona. Zákonem je určeno co a za jakých podmínek se bude blokovat a kdo to bude blokovat. 

Celý zákon o hazardu se týká pouze hazardu a tak je to jen malinká část internetového prostoru. Drobnost. Reálný dopad na běžného uživatele minimálně. to je však velmi snadno “obejitelné”. Technicky stačí, aby se uživatelé připojili přes nějaké proxy, VPN či exit tory a tím je jakákoliv blokace (ze strany jejich poskytovatele připojení) nijak neovlivní a Ministerstvo financí je všem pro smích.

Je jasné, že od ledna se budou blokovat weby sázkových kanceláří a příště to mohou být weby nepohodlných oponentů nebo konkurentů  apod.. 

Poděkování

Chceme všem lidem poděkovat za podporu, kterou problematice věnujete. Je neuvěřitelné, že vše sdílíte a se zaujetím čtete. Celou kauzu si přečetlo několik desítek tisíc čtenářů. Pod články jsou různé komentáře a stovky sdílení. Je vidět, že ne všichni jsou lhostejní k tomu, co se ve společnosti děje.

Dotazy a komentáře

Vzhledem k množství jsme vybrali jen ty nejzajímavější a na ty přinášíme naši reakci. Nereagujeme tedy na všechny, protože by to bylo mimořádně dlouhé a často by se to opakovalo.

U nás na webu

David, 14.12.2016 15:30:57
Docela by mě zajímalo jak tento zákon je v souladu se zákony o svobodě projevu atd, z mého podhledu je to absolutní hovadina a být provozovatelem hazardní činnosti podám na český stát žalobu za diskriminaci mého podnikání. Za další pokud chtějí tento krok brát jako ochranu aby mládež nepropadla hazardu, bylo by lepší kdyby peníze které byly a budou za potřebu na prosazení a hlídání tohoto zákona radši stát nainvestoval třeba například pro rozvoj aktivit mladaze.
Co tak kdyby stát začal stavět víceúčelová hřiště, nebo pc kavárny které by sloužili k tomu aby lidi prostě neměli čas na hazard?
Ano vím že pc je 17. 12. 2016 v každé domácnosti ale taky vím že úroveň it techniky v domácnostech není úplně ideální k tomu aby zvládli novější hry. A další problém je že spousta her potřebuje přímo lan síť, programy na tvorbu virtuální lan nemusí vždy fungovat.
Toto je můj názor na věc a netvrdím že je dobrý.
PS.: přijde jenom mě že náš “demokratický” stát zapomina čím dál častěji co to vlastně demokracie je?

[odpověď] Josef Grill, WEDOS :

Omezování hazardu je zřejmě v souladu se zákonem a obecně i s tím, že některé svobody je možné zákonem omezit. Na tom nevidíme nic špatného, ale v našem případě jde o zneužívání špatného zákona špatným způsobem ke špatným věcem. A příště může dojít k omezení jiných svobod…

Marek Maťovka, 14.12.2016 14:55:14
Aktuální znění loterijního zákona zvýhodňuje v České republice licencované subjekty proti jejich evropským konkurentům a je tedy v přímém rozporu se základními principy evropského práva, zejména se zásadou volného pohybu služeb podle čl. 49 ES. Loterijní zákon i zákon o regulaci reklamy je tedy v rozporu s evropským právem, které má vůči českému právu aplikační přednost.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS :

V této problematice se přesně neorientuji, ale  teoreticky to není problém, protože jsou předpisy, které mohou určité záležitosti omezit a regulovat.


Martin Soch, 14.12.2016 14:20:53
Tohle je další důvod, proč v ČR hostuje jenom blázen. Ideální je zahraniční cloud a DNS, které jde přepnout během pár minut. Přemigrovat takovou sestavu někam jinam je pár záležitostí pár kliků.

A české úřady se můžou jít vycpat.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS :

Přestěhování někam jinam je velmi snadné. Úřadům utečete z dosahu a zákon můžete obcházet jak chcete. Žádný úředník na vás potom nedosáhne. Podobné zákony, které regulují podobně nesmyslně internet, jsou zbytečné.

 

wajrou, 14.12.2016 13:22:27
Skoro před 15ti lety jsem musel na svém serveru smazat známému obsah, že mu jeho klient nezaplatil za výrobu webu. Info o nezaplacení zakázky umístil jako webmaster přímo na web svého klienta, který mi jako provozovateli serveru začal volat a vyhrožovat. Následoval jeho právník a oháněl se právem, kterému jsem ve svých 18ti letech vůbec nerozuměl. Tak jsem vyměkl. 17. 12. 2016 bych se tomu šmejdovi vysmál. A o to větší máte můj obdiv, že takovému “neprokazatelně nezákonnému” tlaku dokážete čelit vůči úřadům, policii i soudům. Opravdu klobouk dolů před tím co pro udržení svobody českého internetu děláte. Jak pozoruji co se v ČR stalo se síťovou neutralitou, tak si už pomalu nedovedu představit mít jediný server jen v téhle zemi a spoléhat se, že ještě zítra poběží.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS : 

Už je to náš několikátý případ, kdy bráníme naše klienty. Ve výsledku bráníme také i nás.Michal, 14.12.2016 13:19:57
Každý, kdo si váží svobody, Vám musí držet všechny palce. Tohle plíživé okrádání o svobodu, neustálé vydávání nových nesmyslných zákazů, příkazů, nařízení a cenzury musí každému slušnému člověku vadit. Bojujte!

[odpověď] Josef Grill, WEDOS :

Někdy máme pocit, že si lidé svobod neváží. Berou svobody jako samozřejmost. Jenže za udržení svobod se musí bojovat a věříme, že to dává smysl.Formi, 14.12.2016 08:57:12
Tohle se přeci nedá vyřešit jinak, než u toho, kdo personalizovanou reklamu poskytuje. Ten by měl respektovat zákony dané země a nepouštet reklamy na hazard do prohlížeče v zemi, kde je to nelegální. Zasyflenej Google šmíruje lidi 24/7 a má z toho obrovský zisky, ale už nikoho nenapadne po něm chtít nějakou zodpovědnost. Radši tady budete skuhrat, jak je to nefér a jak vás úředníci utlačujou…fakt nechápu, pláčete na špatným hrobečku.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS :

Problém není v tom, že bychom naříkali, že nechceme respektovat zákony a zákaz reklam na loterie.

Problém je v tom, že o nezákonnosti rozhodne úředník a nedá možnost odvolání (respektive vykonavatelnosti) a chce to po třetím subjektu (a už vůbec nám neřekne jak to máme technicky blokovat).

A teprve poté se úředník dožaduje kontaktu na majitele webu.
Trochu celé naruby…

Zároveň si porovnejte dopady a možnou zneužitelnost do budoucna…

V létě se tady “plakalo” nad novým zákonem o hazardu. Plakal celý internet, dalo se to k Ústavnímu soudu, ale v našem právním řádu jsou horší (a snáze zneužitelné) ustanovení. Tam je skutečná cenzura, tam je dopad do budoucna a tam jsou obrovská rizika zneužitelnosti celého procesu. Rozhodování bez soudce nejde… a odvolávat se v podobném případě na naléhavý právní zájem je směšné.

Formi, 14.12.2016 10:02:06
No naruby…ono z logiky a povahy věci ta bezodkladnost smysl dává…když už je jednou hazard ocejchován jako společensky škodlivá věc, pak nějaké dohledávání a kontaktovaní majitelů nemůže nikdy efektivně a rychle fungovat. Navíc ze zákona máte 15 dní na řešení situace – ať už na úrovní hostingu, domény nebo kontaktováním a nápravou na straně majitele. Netvrdím, že to nebere čas, peníze a technicky je někdy složitější blokaci zajistit, nicméně potom je třeba řešit problém u zdroje, jak jsem psal v předchozím příspěvku.

Zneužitelnost je věc taky poměrně relativní. Pokud se bavíme o webech používajících AdSense a podobný srandy, pak nahlašování podobných věcí přiměje provozovatele ke změně poskytovatele reklam, odstranění reklam a tím snad alespoň zatlačí na google, aby danou situaci řešil. Problém vidím v zatažení firem jako je Wedos do těchto tahanic a jejich používání jako výkonné moci práva. Ale tady je potřeba plakat jinde, protože jste to pořád vy, kdo má k dispozici ON/OFF button, ať se vám to líbí nebo ne.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS :

Podobné rozhodnutí nepřipouští polemiku v tom, zda je to nebo není legální či nelegální reklama. Tečka. Jeden úředník rozhodl, že není a tak vypněte.

Příště to bude co? Příště jiný úředník označí jako nelegální (bez možnosti odkladného účinku odvolání) něco jiného… A časem můžeme zablokovat všechno. Navíc zcela zbytečně. V rámci internetu se vše přesune někam jinam…
Příště třeba zakážou tento web, protože tady jsou moje a Vaše příspěvky. Někomu se nebudou líbit a nějaký úředník rozhodne, že to má být vypnuto.

V našem konkrétním případě (reklam na kurzové sázení) určitě nejde o naléhavý právní zájem, který by podobné kroky umožňoval a odůvodňoval.

Samozřejmě, že chceme situaci řešit a nelegální věci potlačujeme, ale musí to mít určitá pravidla a hranice.
Samozřejmě nám také musí někdo říct jak na to. Jak to máme udělat.

Hosting (nebo úředník) nemá nahrazovat soudce.

Jak jsem psal – v létě se mluvilo o zákonu o hazardu, který není vůbec tak závadný (ve srovnání s tím co již dávno platí). To je také důvod proč jsem na to chtěl upozornit.


Formi, 14.12.2016 10:52:35
Moc Vám v tomhle nerozumím…ono rozeznat reklamu na hazard (např. banner na kurzové sázení) zvládne myslím i podprůměrně inteligentní úředník snadno, takže sporů a polemik o legálnosti či nelegálnosti podnětu ze strany státní správy by mělo být naprosté minimum. Pokud se tu ale bavíte o zlovůli úředního šimla, který si udání cucá z prstu, pak mi to přijde dost přitažené za vlasy nebo přinejmenším jako dost marginální záležitost.

Chápu Vaše rozhořčení nad tím, že je tu zákon, který se vás osobně dotýká, okrádá vás o čas a peníze, nicméně si nemyslím, že je na místě spojovat zákon o hazardu s cenzurou internetu. V tomhle případě už stavíte své osobní zájmy nad rámec rozumné diskuse.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS :

Nelze souhlasit s tím, že reklamu na hazard pozná i podprůměrně inteligentní osoba. Reklamy jsou různé, reklamou mohou být jen různé diskuze a “doporučení” v diskuzních fórech. Nelze vnímat reklamu jen jako banner někde na webu.  Těch různých, více či méně skrytých nebo nejednoznačných forem reklamy je mnohem víc. A nikdy se neubráníme tomu, že příště budeme vypínat weby klientů, kteří budou například nepohodlní někomu (třeba politické straně přes volbami). Ta hranice je strašně křehká.  

Určitě to není marginální záležitost, ale jsou to situace, které řešíme několikrát ročně. Ano, několikrát ročně se rozhodneme neuposlechnout nějaký příkaz, protože se domníváme, že to je nezákonné. Když vezmete v úvahu, že se bavíme jen o naší zkušenosti, tak si vezměte počet kolik takových rozhodnutí se ročně udělá v celé republice. 

Nejde vůbec o naše osobní zájmy. Kdyby tomu tak bylo, tak zákaníka vypneme a je nám to jedno. My od zákazníků inkasujeme desetikoruny měsíčně, ale do jejich obrany investujeme tisíce a desetisice za právníky. Určitě to tedy není náš zájem.Patrik Timura, 14.12.2016 22:29:25
Jasně, rozeznat reklamu na sázky zvládne i podprůměrný úředník. Průměrný možná rozezná, že se jedná o reklamu nelegální, tedy mířenou na hry, které nejsou nahlášené a tedy legální. Ale nedovedu si představit, že by onen průměrný úředník byl schopen rozeznat, jestli se reklama zobrazuje kvůli vloženému skriptu v PHP nebo jiném jazyce z externího zdroje (a tudíž se reklama zobrazuje bez toho, aby na to měl majitel webu nějaký vliv) anebo jestli je jediným účelem dané domény zobrazovat nelegální reklamu.

Co mě ale štve nejvíc je to, že existuje zákon, který ukládá nějakou povinnost na základě rozhodnutí nějakého úředníčka bez možnosti odkladu tohoto rozhodnutí a jeho přezkoumání. A co je úplně nejhorší? Že existuje zákon, který ukládá povinnost, která není technicky proveditelná v rozsahu, který zákon ukládá.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS :

Přesně tak to je. Tohle není jednoznačné. Navíc znalosti úředníků nejsou většinou technické a odborné. Je to potom velmi problematické. 

Zákony, které kritizujeme, jsou špatné a jsou špatně vykládány a jsou zneužitelné ze strany úřadů. A co víc, tyto zákony jsou zneužívány ze strany úřadů. 


wajrou, 14.12.2016 16:06:58
A v tom máte právě pravdu – stát by neměl chtít po provozovateli serveru jeho vypnutí, když majitel webu tam má jen skript pro vložení Google reklamy a vše co se zobrazí z Google AdSense cílovému uživateli nemá se serverem již nic společného. Nebudu se přít o tom jestli je nebo není Google zasyflenej, zjevně preferujete jiné služby a místo špiónění Googlem máte všechny google reklamy zablokované a používáte jiný vyhledávač. Ale myslím, že se tu brečí na správném místě. Stát by takhle postupovat neměl a nebo by měl vydat jasné stanovisko, třeba když jsme u toho Googlu, tak zda je AdSense legální či nikoli (pokud na základě personalizované reklamy může zobrazit dotyčnému jím vyhledávánou ilegální reklamu) či s jakým nastavením. Vydat nejasné zákony pro podporu dezinterpretací a korupce na různých úrovních státního aparátu opravdu nestačí. A kdyby tu demokracie měla alespoň trochu západní charakter, tak by si takový chaos lidé nenechali líbit, nedej bože aby to tolerovali a ještě na to přikyvovali.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS :

Ano, je to přesně o tom. Špatný zákon, který je špatně vykládán je zároveň zneužitelný a dokonce zneužívaný. Téměř nikomu to nevadí. Zvláštní. Je to asi tím, že všechny svobody bereme jako samozřejmost.


David, 13.12.2016 23:06:10

pokud je pravda co píšete, tak to cením. Tady totiž
nejde jen o klienty a nějakou prestiž Vašeho hostingu, tady jde hlavně o ochranu základních práv, hodnot a spravedlnosti. – a to by se dotklo všech (i Vás jako provozovatele) kdybyste to vzdali. Vy jste v pozici kdy to můžete ubránit, a dát tak příklad i menším hráčům např.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS :

Vychází to z možná z toho, že jsem prapůvodem právník a tak se na problematiku nekoukám čistě technicky, ale také z hlediska práva. To co se u nás ve společnosti děje je někdy až zarážející. Nechci tady rozebírat politiku, ale pokud nebudeme bránit základní svobody, tak o ně přijdeme, protože si je asi ani nezasloužíme.Karotka, 13.12.2016 20:45:42
V cem je problem, nerozumim tomu. Zakon o regulaci reklamy prece plati uz dlouho. A to i na internetu. Proste jsou jiste obory, ktere jsou regulovane.
Jaka ochrana klientu, to je jako ukryvat doma zlodeje pred zakonem.
Staci nahlasit, kdo je provozovatel webu a hotovo.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS :

Tomu, že jsou nějaké obory regulované rozumíme a respektujeme to. Tady jde o následující:

– nebylo nám umožněno jen to “nahlásit provozovatele webu a hotovo”, ale naopak uložen rovnou krok z cenzuře (a to jen na základě rozhodnutí jednoho úředníka),

– nikdo nám neřekne jak to technicky máme udělat, abychom blokovali jen vybranou část a ne celý virtuální server

– naléhavý zájem, který neumožňuje odkladný účinek,

– pod zakázané věci z hlediska zákona o regulaci reklamy můžete zahrnout mnoho různých případů (zejména pokud jde o posuzování na základě zlovůle jednoho úředníka),

– pro případné zneužití těchto paragrafů stačí skutečně málo a tím je to snadno zneužitelné,

– neustálé opakování toho, že hosting by měl odpovídat za obsah.

A tak by to šlo pokračovat…


Karotka, 14.12.2016 12:13:11
Jo, to chapu, kazdopadne, co vam brani ten web proste vypnout. Reklamni systemy v CR si to taky nelajznou, ze by umoznili inzerci neregistrovanym sazkovkam.

Jako chapu, ze ten zakon dava do ruky urednikovi nesmyslnou moc. Ale nerikejte, ze se s nema neda domluvit …

[odpověď] Josef Grill, WEDOS :

S úředníkem se nedomluvíte. On pošle rozhodnutí. Bez možnosti odkladného účinku.  My samozřejmě nebráníme nelegální aktivity, ale bavíme se o špatných zákonech a o jejich používání v praktickém životě.

Patrik Timura, 14.12.2016 22:38:34
Problém je v tom, že VPS není “jenom” jeden web. VPS je celý server, který může hostovat více než jeden web, klidně i stovky jiných. A vypnutím VPS tudíž nesestřelíte “jen” jeden web, ale nejspíš i další. Já mám třeba na svém VPS celkem čtyři domény, a byl bych fakt naštvanej, kdyby mi je sundali všechny kvůli tomu, že konkurence podmáznula nějakýho úředníčka na ministerstvu financí nebo celní správě.

Také postup úředníka je špatný – selský rozum mi říká, že by měl nejdřív kontaktovat majitele webu se slovy “hele hele, to se tady nesmí, máš den na to aby sis to opravil”, a teprve potom odstřihávat.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS :

Je to tak jak píšete. Jednak technicky problém a přesně může nastat situace jako u vás, kdy vypneme mnohem více služeb, kterých se to netýká. 
Zároveň tady úředník ani nezjišťoval identitu zákazníka, ale rovnou začal blokovat. Je naprosto nesmyslné, abychom v tomto případě akceptovali přístup, že se jednalo o naléhavý veřejný zájem. Memento, 13.12.2016 20:37:30
A co říkáte na tento zákon?
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=931&CT1=0

“Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací se dopustí správního deliktu tím, že….
b) nezřídí nebo nezabezpečí v určených bodech své sítě rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv podle § 97 odst. 1″

[odpověď] Josef Grill, WEDOS :

o tomhle víme a sledujeme to. Další krok…

Jedna věc k zamyšlení, která nám byla také nabídnuta a odmítli jsme… Například Ministerstvo vnitra skrytě financuje vybavení na netflow sledování sítí? O tom se moc nemluví, ale dělá se to tak, že se vybavení nakoupí přes firmy, které zařídí financování. Následné splátky se platí z toho, co zaplatí Ministerstvo vnitra za poskytnuté informace (a zřejmě za poskytnutá data).
Nemám to jak podložit, ale nějak takhle to zřejmě funguje.

Možná by se to chtělo zeptat na Ministerstvu vnitra na všechny podobné platby IT firmám a uvidíme seznam, který operátor sdílí data z netflow s některými složkami státu… Ale to je spíše pro novináře a ne pro nás.

Ondřej Špulák  2016-12-17 11:27:53
Zákon o některých službách informační společnosti vs. směrnice – výklad

Pane Grille,
význam Vámi citovaných ustanovení ZoNSIS je to trochu jiný, než jak jej chápate vy a Vámi zmiňované orgány. Jsou, trochu nešikovnou, implementací směrnice EU 2000/31/ES o elektronickém obchodu (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&from=CS), která nemá zakládat odpovědnost ISP, ale naopak ji omezovat a tím způsobem by měla být čtena i ustanovení zákona. Viz čl. 14 směrnice: “Členské státy zajistí, aby v případě služby informační společnosti spočívající v ukládání informací poskytovaných příjemcem služby nebyl poskytovatel služby odpovědný za informace ukládané na žádost příjemce, pokud …” Je to tedy zcela naopak, ta ustanovení nesměřují k Vaší odpovědnosti, ale k jejímu omezení, což úspěšně a dlouhodobě jako obranu využívají filehostingy. Že to neví úředníci není žádným překvapením, ale že Vám to neporadila advokátní kancelář, která Vám poskytuje právní služby, je velmi s podivem, protože právě tímto způsobem by mělo být z Vaší strany argumentováno. 

[odpověď] Josef Grill, WEDOS :

Nám je jasné, že záměr ustanovení je jiný, ale stav je takový. Podívejte se čtěte dále:
“Shromažďování informací

1. Členské státy zajistí, aby v případě služby informační společnosti spočívající v ukládání informací poskytovaných příjemcem služby nebyl poskytovatel služby odpovědný za informace ukládané na žádost příjemce, pokud:

a) poskytovatel nebyl účinně seznámen s protiprávní činností nebo informací a ani s ohledem na nárok na náhradu škody si není vědom skutečností nebo okolností, z nichž by byla zjevná protiprávní činnost nebo informace, nebo

b) poskytovatel, jakmile se o tomto dozvěděl, jednal s cílem odstranit tyto informace nebo k nim znemožnit přístup.”

Z pohledu úředníka jsme byli seznámeni s protiprávní činností (nebo informací) a tím přesně odpovídáme za náhradu škody.

Navíc si to vezměte v kontextu celé situace a zněužití dalších záležitostí ze strany úřadů…

Na sociálních sítích

Facebook

Martin Dvořák No a? Hazard neni nic pozitivniho.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS :

Problém není v tom, že bychom naříkali, že nechceme respektovat zákony a zákaz reklam na loterie. Problém je v tom, že zde existují špatné zákony, které jsou špatně vykládané a jsou velmi snadno zneužitelné. 

Michal Gigi Každý, kdo si váží svobody, Vám musí držet všechny palce. Tohle plíživé okrádání o svobodu, neustálé vydávání nových zákazů a příkazů, musí slušným lidem vadit. Držte se, většina slušných lidí stojí za Vámi.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS :

Děkujeme.


Honza Pobořil Co takhle odpovědět trestním oznámením? Vypadá to jako překročení pravomocí. A postavit to na tom, že nejste provozovatel a přitom po vás nějaký úředník chce něco bez možnosti odvolání.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS :

Tudy cesta asi nepovede. Podle nás nejde ani o jeden případ, ale o mnohem častější situaci. Jen se o tom nemluví. Chce to pár úprav v zákonech a chce to, abychom se všichni ozvali, když přicházíme o určité svobody nebo jsou určité svobody ohroženy.

Amju Wolf Díky moc za článek a za to že za své zákazníky bojujete.

Nemůžete se v tomto konkrétním případě odvolat na to, že tu žádost chtějí po vlastně úplně špatném subjektu? Vzhledem k tomu že to je na VPS, tak přece nejste provozovatel

[odpověď] Josef Grill, WEDOS :

Bohužel tak jak je zákon napsaný, tak provozovatelem jsme. Navíc tohle je jen část problému. Druhá část je ten nekompromisní přístup úředníka, který nařídí blokování bez možnosti situaci řešit jinak.


Amju Wolf To bohužel nebude fungovat, protože se to dotkne jen naprostého zlomku lidí. Běžný “brouzdal” jen uvidí že nějaký náhodný web nefunguje (to se děje běžně z různých důvodů) a majitel webu půjde jinam a ještě může po WEDOS chtít náhradu škody.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS :

Ano, náhrada možných škod nám hrozí. Na jedné straně hrozí od těch loterií, které mají povolení působit v ČR a my nevyhovíme blokaci. Na druhé straně nám hrozí riziko náhrady škody našemu klientovi, když vypneme službu na základě špatného rozhodnutí úředníka.

Lubomír Merta No ku*da Babiš to dotáhl k dokonalosti… Na to se dá říct jen jedno.

Zablokujte to na cestě ven pomocí ochrany a nazdar. Sice se to dotkne i dalších, ale za to se vyhnou tomu, že budou muset vysvětlovat něco u soudu nebo na celní správě 🙂

[odpověď] Josef Grill, WEDOS :

Ten zákon existuje již mnohem delší dobu, než současná vláda a tak na ně to svalovat nemůžeme. Nyní snad můžeme svalovat to, že dochází určitému k potlačování svobod…

Blokovat všechno by bylo jediným řešením 🙂

Robin Karel Popper Tak si budete muset datacentrum holt přestěhovat krapet jižněji do Rakouska, no.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS :

I tohle jsou možné cesty. Ale to vyřešíme jeden web, ale ne špatný zákon a omezování svobod.

David Hibsch vy zase zcela zbytečně kňučíte, a kňučíte kvůli tomu abyste si mohli masírovat ego jak jste dobří….o nic jiného nejde

[odpověď] Josef Grill, WEDOS :

Tak tohle jediné na tom asi není. O tohle nám nejde.

Adam Benda Wedosáci, je úplně fuk, co já osobně si myslím o hazardu, ale z podstaty věci si velice vážím vašeho osobitého přístupu. Obrovské množství firem (a všeobecně velké množství lidí) většinou přistupuje k jakékoliv činnosti tak, aby s ničím neměli žádnou e…

[odpověď] Josef Grill, WEDOS :

Hazard nepodporujeme. Ono o hazard také ani v podstatě nejde. Příště může být blokovaný web, který se prostě někomu nebude líbit a bude někdo se ho bude chtít “zbavit”.

Dominik Fryč Skvělý článek! Fakt hrůza, co se to s naší zemí za poslední dobu děje. Nejhorší je, že tady nejde o žádné hazardní weby, ale o princip, o svobodu internetu. Přesně, jak je to napsáno v článku, může se to dotknout každého majitele webu. Držím vám palce a jsem nesmírně rád za váš přístup.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS :

Ve výsledku vzato nejde ani jen o svobodu internetu, ale obecně o svobodu kohokoliv z nás. Nějak ty svobody bereme zcela automaticky…

Hubert Frey Úředníci asi neví, že ničeho nedosáhnou. Když si zahostuji český web v zahraničí, tak neudělají nic

[odpověď] Josef Grill, WEDOS : 

Ano, přesně tak to je. Zbytečné usilí, která zaměstnává zcela zbytečně úředníky, nás  a nikomu nic nepřináší. Naopak díky horlivosti dochází ke zneužívání zákon a omezování svobod.

Tomáš Bosek Možná doporučit všem zákazníkům, aby takové odkazy vedly přes služby jako bit.ly? 🙂

[odpověď] Josef Grill, WEDOS :

Kdyby to pomohlo, ale podobné věci nakonec vystopujete stejně. Je to jen o úsilí, které tomu věnoujete.

Peter Burian WEDOS.cz Mali by ste o každom prípade podrobne informovať verejnosť a spraviť na to web hostovaný AJ mimo WEDOS.cz siete (high availability). A poriadne propagovať. Tu nejde len o WEDOS.cz, skôr by sa do takého projektu mali pridať všetci poskytovateli…Zobrazit více
[odpověď] Josef Grill, WEDOS :

Snažíme se upozornit na to, co se stalo. Napsali jsme to i před lety. Je zvláštní, že se věnovalo strašně moc času aktivitám proti zákonu o hazardu letos v létě, ale o tomhle se nemluví a přitom to má mnohem zásadnější dopad.

Twitter

Petr Jeník ‏@PetrJenik 13. 12.
@WEDOS_cz a weby hostované na Panamě provozované offshory na Seychelách budou mít žně. By mi z těch ouřadů jeblo 🙁

[odpověď] Josef Grill, WEDOS :
@PetrJenik Už se na to připravujeme. Žně budou i pro nás. Máme už pobočku a servery fyzicky v Africe. Skutečně.


Martin Jurica ‏@maestrosill 13. 12.
@WEDOS_cz takže, jestli to dobře chápu, tou “reklamou na nepovolené loterie” může být i komentářový spam a mám po blogu, ano? Hezký…


[odpověď] Josef Grill, WEDOS :
@maestrosill Ano, může to být cokoliv a úředník si sám určí co to je… Nemáte možnost se bránit. Nemáte možnost s tím nic dělat.
 

Jiné weby (zejména lupa.cz)

15. 12. 2016 10:55
Tomáš2 (neregistrovaný) —.eurotel.cz

dětská ponografie je klišé.

Pokud jde o zakázaný obsah, budeš to snad řešit s majitelem klasicky ve správním řízení, stejně jak třeba probíhá proces se zakázanou venkovní reklamou a ne, že uzavřeš celou ulici, aby nikdo neviděl nějaký ilegální obsah na něčí zahradě.

Tady je společnost, která pronajímá prostor, stejně jako ti nákupní centrum pronajímá prodejnu. Do prostoru nemá ze zákona ani ze smluvního stavu přístup, přostě k prodejně nemá klíče, sice může se dovnitř dostat násilím, ale opět se jedná o porušení smluv a zákonů. V prodejně máš vystavenou za výlohou reklamu, která není povolená a v normálním světě s tebou úřad zahájí správní řízení o odstranění reklamy nebo při závažnějším porušení ti tam vběhne policie a reklamu zabaví, poté se opět přestupek/trestný čin řeší ve správním řízení či soudně. Nikdo nikdy neřeší zakázanou reklamu přes majitele nákupního centra, aby on zabavil plakát či uzavřel prodejnu, protože obsahuje něco špatného.

Úřady z principu přece si nemohou ulehčovat svoji povinnost na úkor omezení mnoha dalších práv a přenesení provinnosti na třetí osobu. Tohle tady nemá co dělat.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS : 

Ano, dětská pornografie je zcela něco jiného. Tam je i jiná úprava z hlediska trestního práva.

15. 12. 2016 10:59
Tomáš2 (neregistrovaný) —.eurotel.cz
tady je jiný problém, úřady začaly zneužívat tohohle paragrafu a blokují weby ač na nic fyzicky není závadný obsah, ale pouze se zobrazuje přes reklamní síť a na samotný server se nikdy nedostane, prohlížeč si ho stáhne z jiného umístě, v tom vidím obrovský problém.

Vy, kteří máte na svém webu nějakou reklamu, kontrolujete (či máte možnost kontrolovat) veškerou reklamu, která se u vás zobrazí? Teď nově vám kvůli tomu mohou odstavit web…

[odpověď] Josef Grill, WEDOS : 

Je to zneužití paragrafu k cenzuře a ta může být prakticky jakákoliv a pokud to úředník odůvodní nalehavým veřejným zájmem, tak vypne cokoliv a kdykoliv. S tím nelze souhlasit. To je mimořádně závažný zásah a už je to jen kousek k cenzuře a totalitě. Píšu to dost “natvrdo”, ale je to tak.

15. 12. 2016 13:28 dino
dino 10
Jo, jenže AdSense se může české legislativě vysmát. On ten absurdní stav je dán právě tím, na koho si lze došlápnout.

Máme tu Wedos, který poskytl VPS, Frantu, který si v něm rozchodil web, a AdSense, který dodává tu z hlediska naší legislativy špatnou reklamu. Na koho si může stát došlápnout? Na AdSense ne, ten je daleko. Na Frantu by sice mohl, jenže Frantů je moc a úřady by nestíhaly. A tak to lejno spadne na Wedos, ten s tou reklamou sice nemá nic společného, ale Wedosů je výrazně méně, ty už se dají honit bičem po dvorku.

Nicméně můžeme se utěšovat aspoň tím, že by to mohlo dopadnout ještě hůř, taky by to zákonodárci mohli hodit na ČEZ, protože není elektřina, není reklama.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS : 

Nejde jen o AdSense. Jde oběcně o špatný paragraf a o špatný přístup úřadů. Je to bohužel tak, že přesně jdou po jednom poskytovateli a vůbec je (do té doby) nezajímal ten, kdo to způsobil.


Karlos (neregistrovaný) —.net.upcbroadband.cz
Zastávám názor, že podobné problémy jsou do jisté míry způsobeny nezájmem občanů o fungování společnosti. Stát nejsou elity, které to tu řídí podle svých představ, ale především občané, kteří mají společné zájmy. Když budou lidé chodit k volám, psát poslancům, senátorům a úředníkům své názory, tak aby si nemysleli, že jim vše projde, třeba to tu začne vypadat jinak.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS : 

Bohužel máte pravdu. Jsme národ, který brumlá a nadává, ale málokdy se vzpeře a něco udělá. Náš přístup, kdy odmítneme vyhovět úřadu je svým způsobem ochrana demokracie a projev nevole s tím, že nemohu uvěřit, že je něco podobného vůbec možné. To, že to publikujeme je to, že na to upozorňujeme. A tak je to forma toho dopisu těm našim poslancům.

15. 12. 2016 9:52
Redmarx (neregistrovaný) 195.113.132.—
Souhlas, schvalilo se to 2004, ted uz je docela pozde to zacit kritizovat. Ale docela chapu situaci, ve 2004 nejakej strejc v parlamentu neco vymyslel a ostatni mu to schvalili aniz by poradne vedeli o co se jedna a bylo to. Zakon nikdo nevymahal, tak proc by se nad nejakou kokotinou z parlamentu nekdo pozastavoval. Doba plynula a pak nastoupil Bures. A Bures to je jinej matros, ten se nenecha ukecat, ten udela z cely republiky ten svuj agrofet, ikdyby se lidi na hlavu staveli. :-/

[odpověď] Josef Grill, WEDOS : 

Je to převzaté z předpisů EU, ale nikdo se nikdy nezastavil nad tím, že to je nesmysl. První roky to nikdo nepoužíval. Já osobně se jsem se s tím setkal až někdy v roce 2009 a do té doby nikdy. V posledních 3 letech se na tohle ustanovení odvolávají všichni – od jednotlivců, přes advokáty až takhle po úřady (nebo soudy).


15. 12. 2016 13:43
Ivan Nový (neregistrovaný) —.ip.nej.cz
Wedos je dost velká firma na to, aby celní správě pomocí právníků prohnala faldy. Se státem je se třeba soudit při každé příležitosti, škoda každé rány, která padne vedle. Nelze byrokracii nic odpustit, jít ji na ruku. Je to nepřítel nás všech.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS : 

Ano, my se postavíme, ale stojí to čas a peníze. A místo toho, abychom se věnovali našim zákazníkům se musíme dohadovat s úřady. Vím, že to děláme pro naše zákazníky, ale je vůbec zvláštní, že to mohlo v naší demokracii vzniknout. 


15. 12. 2016 15:24
soumenvodnetbooku (neregistrovaný) —.zcu.cz
A co zablokovat přístup z IP adres patřících státní správě?

[odpověď] Josef Grill, WEDOS : 

Kdyby to bylo tak snadné, tak bychom to udělali 🙂


15. 12. 2016 10:45
tom (neregistrovaný) —.ipv6.broadband.iol.cz
Navrhuji všem úředníkům povinně nainstalovat Adblock pak žádnou reklamu neuvidí a budou v klidu!

[odpověď] Josef Grill, WEDOS : 

Zablokovat jim internet úplně 🙂 , protože je sranda, když vidíte jak na některých úřadech surfují (podívejte se třeba na profily některých úředníků na sociálních sítích a uvidíte kolik mají příspěvků během pracovního dne). A potom přijdete na Policii a chcete, aby se někam podívali a oni nemohou…


15. 12. 2016 11:02
Tomáš2 (neregistrovaný) —.eurotel.cz
prakticky ho nevypnout, ale zarazí mu komunikaci v nejbližším FW a nechají prostup pro majitele, aby mohl problém vyřešit.

Zablokovat celý server/web jen kvůli pár zobrazeným obrázkům/textům může být opravdu velký problém, představ si, že ti nějaký chytrák hodí do diskuze pod článkem reklamu, kterou někdo vyhodnotí jako zakázanou a odstaví ti web.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS : 

Ono to technicky prostě nejde takhle selektivně udělat. Není způsob. Na VPS můžeme vypnout cokoliv současně s tím.


15. 12. 2016 22:55
radim (neregistrovaný) 213.108.162.—
přál bych si, aby se wedos maximálně a agresivně bránil, právně, já vám stovku pošlu. dejte si tam platební tlačítko.

Nepřichází v úvahu, aby něco řešil hoster, nechť to lejno padá až na majitele webu případně dodavatele reklamy a s ním ať se stát handrkuje.

Tahle republika je v pěknejch sra*kách. Až bude v zákoně, že musím skočit z okna nebo, že židi jedou do plynu, tak to taky zavřem hubu a budem tiše konat?!?

[odpověď] Josef Grill, WEDOS : 

Děkujeme za podporu. My to ustojíme a popereme se s tím. I s případnou pokutou, protože si ji samozřejmě nenecháme líbit. Jsem přesvědčen, že i kdybychom to měli dotáhnotu až k Ústavnímu soudu, tak musíme uspět.


15. 12. 2016 11:19
Ivan Nový (neregistrovaný) —.ip.nej.cz
Kdo je v Evropě nepřítelem občanů? Stát.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS : 

Byrokracie je největší brzdou EU a celého rozvoje.  EU jako společenství národů dává smysl, ale administrativa to vše kazí. To už se však dostáváme do politické sféry a to sem nepatří.


15. 12. 2016 14:40 dino
dino 10
Je tu ještě jedna možnost, totiž že je to většině občanů u zadele, dokud se dostanou na Facebook, Youtube, i17. 12. 2016 a mail na Seznamu, může zbytek internetu klidně shořet v plamenech úředního pekla.

Ono je pěkné hovořit o “zájmech občanů”, pravdou ale je, že je dost málo konkrétních služeb, které by skutečně zajímaly když už ne většinu, tak aspoň menšinu v řádu desítek procent populace. Kolik občanů asi tak může mít potřebu přistupovat na zahraniční sázkové weby? Viděl bych to řádově na maximálně desítky tisíc a i tak mám pocit, že přeháním.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS : 

Tyhle zahraničn sázkové weby zajímají minimum lidí, to budou zlomky. Problém je v tom, že nyní nelze technicky blokovat jen to vybrané… a mnohem větší problém je v tom, že příště si úředníci vzpomenout, že chtějí blokovat třeba weby oponentů před volbami. Důvod si vždy najdou a odůvodní podobně jako v tomto případě.


15. 12. 2016 8:36
N/A (neregistrovaný) —.pel.cz
Vidím ještě jiné riziko:

Malý příklad: Příští rok budou parlamentní volby, další rok prezidentské, pokud si dobře vzpomínám.
Pokud ten jeden kandidát vydá pokyn k vypnutí webu některých / všech svých oponentů, zcela jistě jim tím způsobí potíže – jednak s publikováním názorů, programu, atd., jednak už jen tím, že je takto obviní z nelegální činnosti.
Což může mít mnohem větší dopad než ztráta pár miliónů v podnikání.

(Nechci bagatelizovat problémy, které neoprávněné zablokování webu přinese postižené firmě, jen to vnímám jako společensky méně nebezpečné.)

[odpověď] Josef Grill, WEDOS : 

Ano, přesně tak to beru a přesně tak to vnímám. Proto proti tomu zbrojíme. Nejde o jeden webík s pár odkazy.


15. 12. 2016 18:02
krakonoš (neregistrovaný) —.net.upcbroadband.cz
Tomáš:
To je vynikající nápad! Kdyby to takhle udělali všichni, nebudou potřeba blokátory reklam, stačí, když na net polezu z vhodné IP adresy.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS : 

Asi uděláme službu, kde se bude přes VPN chodit ven 🙂


16. 12. 2016 12:37
LB (neregistrovaný) —.daktela.com
Podle mě není problém v zákoně jako takovém, který je absurdně nesmyslný, ale v tom, že někdo je ochotný se jím řídit. Moje odpověď na jakýkoliv požadavek na vypnutí webu který hostuji nebo spravuji by byla, že to není možné. Poskytovatel hostingu není majitelem webu, a za výpadek služby hostingu může mít poskytovatel sjednanou vysokou pokutu. Pokud úřad nalezne jakékoliv protiprávní jednání na nějakém webu, musí si to vyřídit s majitelem webu. Na druhou stranu chápu že úřad může požadovat nějaké staré verze dat z důvodu dokazování, ale poskytovatel hostingu nemůže nijak ovlivňovat co v těch datech bude, tedy například externí reklama v žádné záloze bohužel nebude. .. Pro mě je to stejné, jako když by chtěli uložit pokuty pronajímatelům garáží když v nich bude stát auto které způsobilo dopravní nehodu. Copak majitel garáže může nějak ovlivňovat jaké auto si tam nájemce postaví? Teoreticky by mohl tam dát kamery a online prohledávat databáze kradených a hledaných vozů, ale není to absurdní? (doufám že si tohle nějaký chytrý úředník nepřečte a nepokusí uzákonit).

[odpověď] Josef Grill, WEDOS : 

Zákon špatný. Použití špatné. Hlavně ta hrozba do budoucna… Hrozí zneužití. 

15. 12. 2016 10:02
Skřetík (neregistrovaný) 176.74.140.—
Je fuk co si strejc v roce 2004 myslel, protože strejcové v roce 2016 tomu rozumí úplně stejně: vůbec. https://blog.eischmann.cz/2016/05/29/vy-uz-jste-nekdy-sifroval/

[odpověď] Josef Grill, WEDOS : 

Úředníci tomu nerozumí a proto vymýšlejí věci, které nejdou. Jenže my bychom měli uposlechnout.

15. 12. 2016 12:45 dino
dino 10
Ano, to by bylo vskutku rozumné, jenže to je právě to, co se někdy vyloženě nesmí, viz “V mnoha podobných případech jsme upozorněni na to, že nesmíme klienta kontaktovat, aby nedošlo ke zmaření vyšetřování.”

[odpověď] Josef Grill, WEDOS : 

I takové příkazy čas od času máme…


15. 12. 2016 13:53
Tomáš2 (neregistrovaný) —.eurotel.cz
ano, byla to ironie, chtěl jsem poukázat na absurdní situaci.

Představa, že úředník chytne nějaký plugin do prohlížeče, který bude měnit reklamu na stránkách a pak bude dávat na blacklist všechny weby, které navštíví, mě děsí.

Takováhle moc nemůže zůstat v rukou z principu neznalých úředníků bez jasný pravidel na důkazní břemena a technické náležitosti.

Odůvodnění typu, že nelegální reklama vytváří závislost a ta legální nejspíš ne, je hodně velká informační manipulace.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS : 

Tahle zahraniční sázková kancelář tu závislost vyvolává určitě víc, než ta česká 🙂 . 

16. 12. 2016 9:55
Desmos (neregistrovaný) —.29.broadband11.iol.cz
A bude ještě hůře. Procházíme jen trnitou cestou od totality k totalitě. A nejde jen o Internet.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS : 

Vývoj všeho možného (ekonomický, společnosti…) prochází většinou nějak cyklicky. Jsou malé a často se opakující cykly a velké méně četné. Lidé na to zapomínají a potom se diví. Lidí zapomínají, že se měli v totalitě nějak  a nakonec vzpomínají jen na některé věci… A nepřipouštějí si to, že podobné kroky skutečně směřují k tomu, aby dříve nebo později cyklus zase dospěl k tomu co generacím dříve nelíbilo…

15. 12. 2016 9:10
Ford (neregistrovaný) —.netopen.cz
S takovou se dožijeme doby kdy web a internet bude jen pro potřeby místní diktatury.
2004 kdy t vzniklo vládl stejný matroš jak teď.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS : 

Nyní nám omezí tohle, příště něco jiného a potom před volbami omezí něco dalšího a výsledkem bude to, že se budeme moci koukat jen na vybrané věci jako v Číně…

15. 12. 2016 16:12
jabkenica (neregistrovaný) 194.228.27.—
Nejjednodušší řešení je po takové žádosti zablokovat přístup na dotyčný web z adresy žádajícího orgánu.
Blokace reklamy, resp. celého webu provedena a včíl mudruj, orgáne!

[odpověď] Josef Grill, WEDOS : 

Kdyby to bylo tak snadné 🙂

15. 12. 2016 16:44 Tomas3
Tomas3 10
Pokud budete chapat “urad” jako jednotlity utvar, tak to reseni vami popsaneho problemu nepomaha. Jednolity utvar nepremuzete, vemte to radeji z jineho konce. Tato rozhodnuti nekdo konkretni schvaluje a to nikoliv ze skodolibe radosti, ale proste proto, ze neni dostatecne fundovany a na danou pozici se odborne/intele­tualne nehodi. Zajistete, aby byl vymenen a problem se spatnou aplikaci zakona se muze vyresit mavnutim kouzelneho proutku.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS : 

On tohle není první případ. Upozorňujeme opakovaně a sektáváme se s tím několikrát do roka… To se musí vyměnit více úředníků. 🙂

16. 12. 2016 15:51
Pavel (neregistrovaný) 185.24.236.—
Ono by se toho zabilo mnohem více.

Když zapíchnu tchyni, ta za to bude zodpovědný:
– Výrobce nože
– Prodavač
– Dopravní podnik, protože jsem použil tramvaj na cestu z prodejny
– Majitel bytu, ve kterém jsem tchyni zapíchl

A možná i všichni dodavatelé výrobce nožů, prodejny a MHD a jejich dodavatelé, stavební firma, co postavila dům, ve kterém jsem tchyni zapíchl a všichni její dodavatelé, atd. a nakonec bude za jednu vraždu zavřeno všech 7 000 000 000 lidí na této planetě.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS : 

Také řešení 🙂 Určitě půjde o naléhavý veřejný zájem.

15. 12. 2016 11:17
Ivan Nový (neregistrovaný) —.ip.nej.cz
Za zákony ručí ten kdo je vydal, tedy stát. Škody vzniklé aplikací zákonů by měl hradit stát. Stát to sám přiznal, a majitelům ovcí poskytuje náhrady za ovce zadávené vlky, které zákonem chrání a nedovoluje je odstřelit. Takže na základě tohoto precedentu je možno zažalovat stát o náhradu škody, vyplývající z aplikace jakéhokoliv zákona. Lze taky zažalovat celní správu, za škody způsobené jejím rozhodnutím.

Wedos by měl každé rozhodnutí celní správy napadat u soudu, žádat po soudu předběžné opatření, pozastavení rozhodnutí celní správy, aby nedošlo ke škodám.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS : 

Bránit se budeme, ale vše to stojí čas a peníze. Některé spory stojí desítky tisíc korun a vynásobte si to počtěm případů. Škoda peněz. Lepší bude, aby podobně špatné zákony nebyly…

15. 12. 2016 13:49

Ivan Nový (neregistrovaný) —.ip.nej.cz
A taky je se třeba soudit se státem a požadovat na něm náhradu škody.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS : 

Tohle vše je běh na dlouhou trať. Hodně dlouhou.

16. 12. 2016 15:25
mendrit (neregistrovaný) 93.185.5.—
Od toho jestli to je nebo není nelegální obsah má rozhodnout soud a ne úředník. Provozovatel má takdle navíc velmi špatnou pozici se bránit.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS : 

16. 12. 2016 18:18
VM (neregistrovaný) 89.190.54.—
Myslím že mezinárodní arbitráž nelze podat proti místní vládě. Zahraniční firmy jsou v tomhle ve výhodě.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS : 

Ano, zahraniční firmy mají výhody. Třeba dostanou investční pobídku na každé nové pracovní místo a nám nikdo nic nedá (a to jsme těch míst udělali desítky).

15. 12. 2016 23:04
Ono Samo (neregistrovaný) —.tor-exit.network
To, že zakázanou reklamu neřeší nikdo přes majitele nákupního centra, možná platilo, ale rozhodně se nedá spoléhat na to, že bude platit i nadále – viz http://www.epravo.cz/top/clanky/rozsudek-soudniho-dvora-c-49415-z-oblasti-porusovani-prav-dusevniho-vlastnictvi-strasak-a-mozny-pocatek-nesnazi-poskytovatelu-sluzeb-103199.html.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS : 

Další krásný případ… Co bude příště?

16. 12. 2016 11:40
Ivan Nový (neregistrovaný) —.ip.nej.cz
MF většinu svých sporů prohrálo. Navíc podmínky máte v rukách vy, takže prostředí můžete uzpůsobit tak, aby MF nemělo šanci, navíc jeho myšlenkové “pochody” jsou dost průhledné. Podstatné je je bít v rámci zákona, co do nich vejde.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS : 

Nejlepší je o tom psát a bránit se takhle. Toho se zaleknou.

16. 12. 2016 15:20
Tomáš2 (neregistrovaný) —.mmstest.oskarmobil.cz
To byl jen příklad, samozřejmě neseš zodpovědnost za to co máš na webu, ale tady určitým způsobem vytvořené dosud neregulované prostředí a podle mě by stát měl respektovat technický stav a neomezovat vznikající obor nesmyslnými překážkami.

Proč v jiných státech to jde řešit technicky přijatelně a u nás vznikají takovéhle divnosti?

[odpověď] Josef Grill, WEDOS : 

V tom je asi lobbismus některých skupin – českých sázkových kanceláří, které si hlídají český trh. Ministerstva jim v tom za úplatu pomohou a všichni jsou spokojeni. A my to máme blokovat. Jenže kde je napsáno, že příště se nebude blokovat něco jiného… a neovlivní to demokracii jako celek.

16. 12. 2016 14:34
Ivan Nový (neregistrovaný) —.ip.nej.cz
Ano, je to jako rakovina, přesto se nesmíme vzdávat.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS : 

Tohle jsou věci, které se opatrně šíří a roztahují. A nikde není hranice a nikdo neví kdy to skončí.

15. 12. 2016 11:13
asdf (neregistrovaný) —.thenetworkfactory.nl
To mi přijde rozumné podobně postupovat i v podobných případech. Upozornit uživatele VPS, že má problém opravit např. do 24 hodin, pak bude odstaven na FW.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS : 

Problém je v tom, že někdy nám to úřady přímo zakazují nebo zakazují, abychom klientovi cokoliv sdělovali. 24 hodin může být v pořádku, ale třeba to může být krátká doba a nějaká nelegální reklama zase tak urgentní není… 

17. 12. 2016 0:02

Ivan Nový (neregistrovaný) 85.135.69.—
Nesmíte se jich tolik bát, obvykle jsou slabí v kramflecích. Ve věci těch návrhů předběžných opaření jde o rutinu, o zásadu. Prostě přijde vám návrh na blokaci, první co uděláte, že dáte návrh na předběžné opatření, aniž byste o tom nějak uvažoval, uděláte to jako standardní akci. O tom, že ho zamítnou není sporu, ale pro případné další soudní spory jste krytý, stát vám znemožnil zabránit škodě. A máte na to rozhodnutí soudu.

U tak velkého poskytovatele, jako je Wedos je potřeba počítat s náklady na tyto účely, cca 500 000 Kč ročně. To máte na 250 podání. To by na odrazení státní správy mělo stačit.

Jinak není moje chyba, že státní správu beru jako nepřítele, to je totiž chyba té státní správy.

[odpověď] Josef Grill, WEDOS : 

Ty náklady jsou mnohem větší. Všechno tohle právní zastoupení je drahé a na jeden případ počítejte ve výsledku desítky tisíc korun.

15. 12. 2016 13:41 Tonda
Tonda 76
Ať už je ten zákon jaký je, jednou jde o zakázaný obsah. Stavěl by se provozovatel k tomu stejně laxně pokud by místo ilegálního hazardu šlo třeba o dětskou pornografii?

[odpověď] Josef Grill, WEDOS : 

To je zcela něco jiného. Tady se bavíme o špatném zákoně, špatném použití špatným rozhodnutím a nemožnosti se nějak bránit. Konec konců jde o zneužitelnost do budoucna.

15. 12. 2016 9:54
asdf (neregistrovaný) —.thenetworkfactory.nl
A pokud by takový VPS server útočil na vaši infrastrukturu a způsoboval potíže ostatním VPS ve vaší síti, taky byste postupovali s takovou opatrností a nevypnuli ho?

[odpověď] Josef Grill, WEDOS : 

Snažíme se vždy o řešení tak, aby to nemělo dopad na poskytovanou službu. Pokud to nemá vliv na jiné klienty, tak nikoho nijak nelimitujeme. Vypnutí je vždy krajní řešení.

V tomto úřednickém případě jde o víc. Tady jde o demokracii a záruky určitých svobod na kterých je naše společnost založena.