Akustický posudek

[gtranslate]

Vzhledem k velmi komplikované situaci ohledně umístění klimatizačních jednotek a motorgenerátoru v zastavěném centru města bylo nutné vypracovat hlukovou studii (akustický posudek), ze které vyplývá, jaká je potřeba udělat protihluková opatření.

Problém spočívá v tom, že jen pár metrů od naší budovy se nachází několik obytných domů a zákony a vyhlášky mluví jasně – jakékoliv naše zařízení musí splnit potřebné normy ve dne i v noci. A to se týká i motorgenerátoru, který je sice jen záložní zdroj, který běží jen pár hodin v měsíci (buď při testování nebo při výjimečných situacích), přesto pro to v současné legislativě neexistuje výjimka.

Celou akustickou studii naleznete ke stažení na konci tohoto článku.

Výsledkem je, že:

  • venkovní klimatizační jednotky, umístěné na střeše našeho objektu, musíme obestavit 4 m vysokou zdí, pohlcující hluk
  • motorgenerátor musí být umístěn v “baráčku” z 0,5m širokých stěn a stropu, které musí pohltit veškerý hluk až na požadovanou úroveň
  • podobné požadavky jsou na “baráček”, do kterého přijde trafostanice

Jsou to poměrně extrémní protihluková opatření, nicméně my jinou možnost nemáme. Abychom mohli zmíněná zařízení spustit, musíme vše splnit.

Posudek

Akustický posudek